Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

Motion 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kds med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Skrivelsen i sin helhet ger uttryck åt en viljeriktning inom detta område som är bra, och huvuddelen av åtgärdskatalogen är också helt riktig. Av särskilt värde är


Utskottsberedning: ----1994/95:JuU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

Motion 1994/95:So48 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:So48 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Inledning Vi kristdemokrater anser att vård och omsorg är ett område som måste ha högsta prioritet också i ekonomiskt kärva tider. När vi kristdemokrater lyfter fram vård och omsorg


Utskottsberedning: --------1994/95:SoU24
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.

Motion 1994/95:Sk55 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk55 av Tuve Skånberg kds med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. Regeringen föreslår 4.10 att en skatteplikt införs för sedlar och mynt med karaktär av samlarföremål samt för frimärken. Berörda branschorganisationer som varit remissinstans


Utskottsberedning: -1994/95:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik

Motion 1994/95:L48 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:L48 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik I proposition 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik har regeringen i huvudsak gjort en sammanfattning av den proposition 1994/95:16 Den framtida konsumentpolitikensom den tidigare fyrklöverregeringen


Utskottsberedning: ----1994/95:LU32
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529)

Motion 1994/95:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen 1989:529 Inledning Propositionen föreslår ett antal ändringar i utlänningslagen. De flesta förslagen handlar om krav på ett skötsamt och hederligt levnadssätt för de utlänningar som önskar


Utskottsberedning: ----1994/95:SfU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

Motion 1994/95:So38 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:So38 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Innehåll: Inledning2 Majoriteten positiv till transplantationer2 Attityder till transplantation2 Vem bestämmer3 Den avlidne eller en ställföreträdare3 Särregeln för så kallade mindre


Utskottsberedning: ------------------1994/95:SoU21
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

Motion 1994/95:Ub57 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub57 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg När det relativa betygssystemet ersattes av ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem var det naturligt att inte bara låta de elever som så önskar komplettera sina betyg,


Utskottsberedning: ---1994/95:UbU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

Motion 1994/95:Ub46 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub46 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Regeringen föreslår att en ny myndighet inom högskoleområdet, ett Högskoleverk, inrättas för att ombesörja de uppgifter om idag ligger på Verket för högskoleservice VHSKanslersämbetet och Rådet för grundläggande


Utskottsberedning: ------1994/95:UbU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta

Motion 1994/95:Sf16 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf16 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta I propositionen lägger regeringen fram förslag till åtgärder för att förtydliga regelsystemet inom socialförsäkringssystemet och för att förbättra


Utskottsberedning: ---1994/95:SfU10 1994/95:SfU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

Motion 1994/95:Ub43 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub43 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Utbildningsväsendets betydelse och särskilda ansvar Varje demokratiskt samhälle måste se det som en viktig uppgift att undanröja de fördomar och traditionella


Utskottsberedning: ----------1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation