Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

Motion 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds) med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Skrivelsen i sin helhet ger uttryck åt en viljeriktning inom detta område som är bra, och huvuddelen av åtgärdskatalogen är också helt riktig. Av särskilt värde


Utskottsberedning: ----1994/95:JuU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

Motion 1994/95:So48 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:So48 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Inledning Vi kristdemokrater anser att vård och omsorg är ett område som måste ha högsta prioritet också i ekonomiskt kärva tider. När vi kristdemokrater lyfter fram vård och


Utskottsberedning: --------1994/95:SoU24
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.

Motion 1994/95:Sk55 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk55 av Tuve Skånberg (kds) med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. Regeringen föreslår (4.10) att en skatteplikt införs för sedlar och mynt med karaktär av samlarföremål samt för frimärken. Berörda branschorganisationer som varit remissinstans


Utskottsberedning: -1994/95:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik

Motion 1994/95:L48 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:L48 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik I proposition 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik har regeringen i huvudsak gjort en sammanfattning av den proposition (1994/95:16 Den framtida konsumentpolitiken), som den tidigare fyrklöverregeringen


Utskottsberedning: ----1994/95:LU32
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529)

Motion 1994/95:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Inledning Propositionen föreslår ett antal ändringar i utlänningslagen. De flesta förslagen handlar om krav på ett skötsamt och hederligt levnadssätt för de utlänningar


Utskottsberedning: ----1994/95:SfU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

Motion 1994/95:So38 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:So38 av Alf Svensson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Innehåll: Inledning2 Majoriteten positiv till transplantationer2 Attityder till transplantation2 Vem bestämmer?3 Den avlidne eller en ställföreträdare3 Särregeln för så


Utskottsberedning: ------------------1994/95:SoU21
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

Motion 1994/95:Ub57 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub57 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg När det relativa betygssystemet ersattes av ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem var det naturligt att inte bara låta de elever som så önskar komplettera sina


Utskottsberedning: ---1994/95:UbU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

Motion 1994/95:Ub46 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub46 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Regeringen föreslår att en ny myndighet inom högskoleområdet, ett Högskoleverk, inrättas för att ombesörja de uppgifter om idag ligger på Verket för högskoleservice (VHS), Kanslersämbetet och Rådet


Utskottsberedning: ------1994/95:UbU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta

Motion 1994/95:Sf16 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf16 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta I propositionen lägger regeringen fram förslag till åtgärder för att förtydliga regelsystemet inom socialförsäkringssystemet och för att


Utskottsberedning: ---1994/95:SfU10 1994/95:SfU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

Motion 1994/95:Ub43 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub43 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Utbildningsväsendets betydelse och särskilda ansvar Varje demokratiskt samhälle måste se det som en viktig uppgift att undanröja de fördomar och traditionella föreställningar


Utskottsberedning: ----------1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation