Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

Motion 1992/93:Ub103 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub103 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds) med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskningens prioriteringar I den breda forskningssatsning som regeringen föreslår i prop. 1992/93:170 ''Forskning för kunskap och framsteg'' avsätts 12,5 miljarder kronor


Utskottsberedning: ------------1992/93:NU30 1992/93:SoU25 1992/93:UbU15 1992/93:UU31
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Transportmöjligheter på Nordkalotten

Motion 1992/93:T545 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T545 av Tuve Skånberg (kds) Transportmöjligheter på Nordkalotten Inledning Nordkalotten har fått en europeisk identitet, konstaterar vår utrikesminister. Det är viktigt att vi arbetar för att främja stabilitet och samarbete uppe i norr mellan de länder det berör. Miljöfrågor och


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Elektrifiering av järnvägen Ystad--Simrishamn

Motion 1992/93:T542 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T542 av Tuve Skånberg (kds) Elektrifiering av järnvägen Ystad--Simrishamn Under den rådande lågkonjunkturen har arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Österlen löper genom sitt läge ständigt en risk att bli bortglömt och få en lägre prioriteringsgrad än orter som är närmare


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Järnvägslinjen Simrishamn - Kristianstad

Motion 1992/93:T508 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T508 av Tuve Skånberg (kds) Järnvägslinjen Simrishamn--Kristianstad Det finns många skäl att anföra för att rent generellt förorda järnvägstransporter framför vägtransporter, framför allt miljöskäl. När det gäller sydöstra Skåne med Simrishamn som huvudort sammanfaller en mängd


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Fosterdiagnostik och människovärdet

Motion 1992/93:So486 av Tuve Skånberg och Margareta Viklund (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So486 av Tuve Skånberg och Margareta Viklund (kds) Fosterdiagnostik och människovärdet Fosterdiagnostik är som all annan forskning möjlig att använda både etiskt och oetiskt. När fosterdiagnostiken står i livets tjänst värnar den om fostret och kan göra det möjligt att bota eller


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Abortpillret Mifegyne

Motion 1992/93:So435 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So435 av Tuve Skånberg (kds) Abortpillret Mifegyne I början av september 1992 godkände Läkemedelsverket det franska abortpillret RU 486 under namnet Mifegyne. Denna abortmetod har hittills bara godkänts i Frankrike (1988) och Storbritannien (1991) efter en intensiv debatt, en debatt


Utskottsberedning: --1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Reklamförbud och åldersgräns för tobak samt rökfria arbetsplatser

Motion 1992/93:So421 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So421 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds) Reklamförbud och åldersgräns för tobak samt rökfria arbetsplatser Tobaksbruket är den i särklass främsta dödsorsaken och måste med alla till buds stående medel motarbetas. Tobaksindustrins ekonomiska intressen är så stora att de föranledde


Utskottsberedning: -1992/93:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Människolivets okränkbarhet

Motion 1992/93:So417 av Tuve Skånberg m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So417 av Tuve Skånberg m.fl. (kds) Människolivets okränkbarhet Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning. Den är fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta


Utskottsberedning: --1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan

Motion 1992/93:So412 av Ulla Tillander m.fl. (c, fp, m, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So412 av Ulla Tillander (c, m, fp, kds, nyd) Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan Även om antalet aborter har sjunkit de båda senaste åren med omkring 5 %, med den största minskningen bland tonåringarna, är antalet aborter fortfarande långt över 30 000


Utskottsberedning: ---1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Beskattningen av alternativa energislag

Motion 1992/93:Sk630 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk630 av Tuve Skånberg (kds) Beskattningen av alternativa energislag Det finns många trängande skäl till att en infasning av förnyelsebara, alternativa energislag nu är nödvändig för att kunna fasa ut kärnkraften till år 2010 och fossila bränslen som diesel, eldningsolja och bensin


Utskottsberedning: -1992/93:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation