Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

Motion 1992/93:Ub103 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub103 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskningens prioriteringar I den breda forskningssatsning som regeringen föreslår i prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framstegavsätts 12,5 miljarder kronor per år under


Utskottsberedning: ------------1992/93:NU30 1992/93:SoU25 1992/93:UbU15 1992/93:UU31
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Transportmöjligheter på Nordkalotten

Motion 1992/93:T545 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T545 av Tuve Skånberg kds Transportmöjligheter på Nordkalotten Inledning Nordkalotten har fått en europeisk identitet, konstaterar vår utrikesminister. Det är viktigt att vi arbetar för att främja stabilitet och samarbete uppe i norr mellan de länder det berör. Miljöfrågor och infrastruktur


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Elektrifiering av järnvägen Ystad--Simrishamn

Motion 1992/93:T542 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T542 av Tuve Skånberg kds Elektrifiering av järnvägen Ystad-Simrishamn Under den rådande lågkonjunkturen har arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Österlen löper genom sitt läge ständigt en risk att bli bortglömt och få en lägre prioriteringsgrad än orter som är närmare de båda


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Järnvägslinjen Simrishamn - Kristianstad

Motion 1992/93:T508 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T508 av Tuve Skånberg kds Järnvägslinjen Simrishamn-Kristianstad Det finns många skäl att anföra för att rent generellt förorda järnvägstransporter framför vägtransporter, framför allt miljöskäl. När det gäller sydöstra Skåne med Simrishamn som huvudort sammanfaller en mängd skäl för att


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Fosterdiagnostik och människovärdet

Motion 1992/93:So486 av Tuve Skånberg och Margareta Viklund (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So486 av Tuve Skånberg och Margareta Viklund kds Fosterdiagnostik och människovärdet Fosterdiagnostik är som all annan forskning möjlig att använda både etiskt och oetiskt. När fosterdiagnostiken står i livets tjänst värnar den om fostret och kan göra det möjligt att bota eller förebygga


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Abortpillret Mifegyne

Motion 1992/93:So435 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So435 av Tuve Skånberg kds Abortpillret Mifegyne I början av september 1992 godkände Läkemedelsverket det franska abortpillret RU 486 under namnet Mifegyne. Denna abortmetod har hittills bara godkänts i Frankrike 1988 och Storbritannien 1991 efter en intensiv debatt, en debatt som helt


Utskottsberedning: --1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Reklamförbud och åldersgräns för tobak samt rökfria arbetsplatser

Motion 1992/93:So421 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So421 av Tuve Skånberg och Harald Bergström kds Reklamförbud och åldersgräns för tobak samt rökfria arbetsplatser Tobaksbruket är den i särklass främsta dödsorsaken och måste med alla till buds stående medel motarbetas. Tobaksindustrins ekonomiska intressen är så stora att de föranledde


Utskottsberedning: -1992/93:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Människolivets okränkbarhet

Motion 1992/93:So417 av Tuve Skånberg m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So417 av Tuve Skånberg m.fl. kds Människolivets okränkbarhet Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning. Den är fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta kärna


Utskottsberedning: --1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan

Motion 1992/93:So412 av Ulla Tillander m.fl. (c, fp, m, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So412 av Ulla Tillander c, m, fp, kds, nyd Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan Även om antalet aborter har sjunkit de båda senaste åren med omkring 5 med den största minskningen bland tonåringarna, är antalet aborter fortfarande långt över 30 000 och takten


Utskottsberedning: ---1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Beskattningen av alternativa energislag

Motion 1992/93:Sk630 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk630 av Tuve Skånberg kds Beskattningen av alternativa energislag Det finns många trängande skäl till att en infasning av förnyelsebara, alternativa energislag nu är nödvändig för att kunna fasa ut kärnkraften till år 2010 och fossila bränslen som diesel, eldningsolja och bensin så snart


Utskottsberedning: -1992/93:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation