Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

Motion 1991/92:So22 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So22 av Ingbritt Irhammar m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård En ökad samordning mellan den statliga socialförsäkringen och landstingens hälso- och sjukvård känns angelägen.


Utskottsberedning: -1991/92:SfU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Creationism

Motion 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg kds Creationism I seriös, vetenskaplig forskning är aldrig sista ordet sagt men i populär framställning kan vetenskapliga teorier, trots att de varken är, eller kan vara, bevisade, framställas som sanningarEn tidningsartikel, eller ett TV-reportage kan inledas


Utskottsberedning: -1991/92:UbU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Säkerheten på Arlanda flygplats

Motion 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, m)

Motion till riksdagen 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. kds, m Säkerheten på Arlanda flygplats Särskilda säkerhetskrav ställs på vissa länders flygbolag. Anledningen är att dessa länder är mer än andra utsatta för hot från olika terrororganisationer. Detta gäller bl.a. flygbolag från USA och Israel. Det finns en internationellt


Utskottsberedning: -1991/92:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Elektrifiering och upprustning av länsjärnvägen Ystad - Simrishamn

Motion 1991/92:T540 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:T540 av Tuve Skånberg kds Elektrifiering och upprustning av länsjärnvägen Ystad Simrishamn De senaste åren har arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Eftersom avstånden i Skåne är relativt små, finns goda möjligheter att pendla och välja jobb även utanför sin hemkommun, om kommunikationerna


Utskottsberedning: -1991/92:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Stöd till den gravida kvinnan

Motion 1991/92:So512 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So512 av Tuve Skånberg och Harald Bergström kds Stöd till den gravida kvinnan 1974 års abortlag lämnar den gravida kvinnan ensam med beslutet om hon vill föda sitt barn eller abortera det. Det råder delade meningar om denna lag som kategoriskt avvisar andras synpunkter att vägas in i beslutet:


Utskottsberedning: -1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Information om tobakens skadeverkningar

Motion 1991/92:So500 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So500 av Tuve Skånberg kds Information om tobakens skadeverkningar I januari 1991 presenterade socialstyrelsen ett förslag till nya varningstexter på tobaksprodukter, som skulle ha placerat Sverige främst i världen när det gäller varningstexternas storlek på cigarettpaketen tre gånger


Utskottsberedning: --1991/92:SkU25 1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Människolivets okränkbarhet

Motion 1991/92:So455 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So455 av Chatrine Pålsson m.fl. kds Människolivets okränkbarhet Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning. Den är fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta


Utskottsberedning: --1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Familjerådgivningen

Motion 1991/92:So257 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So257 av Tuve Skånberg kds Familjerådgivningen Varje år ingås i Sverige ca 36 000 äktenskap, samtidigt som ca 20 000 upplöses. Det innebär att ca 25 000 barn under 18 år upplever att deras hem splittras. Faktum är att majoriteten av alla svenska barn under 16 år inte bor tillsammans


Utskottsberedning: -1991/92:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Alkohol och dess giftverkan

Motion 1991/92:So243 av Harald Bergström m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So243 av Harald Bergström m.fl. kds Alkohol och dess giftverkan Enligt alkoholläkaren Gunnar Ågrens doktorsavhandling dör varje år flera hundra ungdomar till följd av akut alkoholförgiftning. Varje år föds 100 barn med bestående men till följd av mammans alkoholförtäring under graviditeten.


Utskottsberedning: --1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Stimulansåtgärder för katalysatorrening av bilar

Motion 1991/92:Sk636 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Sk636 av Tuve Skånberg kds Stimulansåtgärder för katalysatorrening av bilar Regeringsförklaringen visade regeringens vilja att med ekonomiska styrmedel göra miljöförstöring olönsamEtt område som är känsligt för prishöjningar är bilismen. Det vore tveklöst en stor miljövinst om alla bilar


Utskottsberedning: -1991/92:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation