Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

Motion 1991/92:So22 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So22 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, m, fp, kds) med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård En ökad samordning mellan den statliga socialförsäkringen och landstingens hälso- och sjukvård känns


Utskottsberedning: -1991/92:SfU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Creationism

Motion 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg (kds) Creationism I seriös, vetenskaplig forskning är aldrig sista ordet sagt men i populär framställning kan vetenskapliga teorier, trots att de varken är, eller kan vara, bevisade, framställas som ''sanningar''. En tidningsartikel, eller ett TV-reportage


Utskottsberedning: -1991/92:UbU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Säkerheten på Arlanda flygplats

Motion 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, m)

Motion till riksdagen 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, m) Säkerheten på Arlanda flygplats Särskilda säkerhetskrav ställs på vissa länders flygbolag. Anledningen är att dessa länder är mer än andra utsatta för hot från olika terrororganisationer. Detta gäller bl.a. flygbolag från USA och Israel. Det


Utskottsberedning: -1991/92:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Elektrifiering och upprustning av länsjärnvägen Ystad - Simrishamn

Motion 1991/92:T540 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:T540 av Tuve Skånberg (kds) Elektrifiering och upprustning av länsjärnvägen Ystad - Simrishamn De senaste åren har arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Eftersom avstånden i Skåne är relativt små, finns goda möjligheter att pendla och välja jobb även utanför sin hemkommun,


Utskottsberedning: -1991/92:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Stöd till den gravida kvinnan

Motion 1991/92:So512 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So512 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds) Stöd till den gravida kvinnan 1974 års abortlag lämnar den gravida kvinnan ensam med beslutet om hon vill föda sitt barn eller abortera det. Det råder delade meningar om denna lag som kategoriskt avvisar andras synpunkter att vägas


Utskottsberedning: -1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Information om tobakens skadeverkningar

Motion 1991/92:So500 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So500 av Tuve Skånberg (kds) Information om tobakens skadeverkningar I januari 1991 presenterade socialstyrelsen ett förslag till nya varningstexter på tobaksprodukter, som skulle ha placerat Sverige främst i världen när det gäller varningstexternas storlek på cigarettpaketen (tre


Utskottsberedning: --1991/92:SkU25 1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Människolivets okränkbarhet

Motion 1991/92:So455 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So455 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds) Människolivets okränkbarhet Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning. Den är fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta


Utskottsberedning: --1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Familjerådgivningen

Motion 1991/92:So257 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So257 av Tuve Skånberg (kds) Familjerådgivningen Varje år ingås i Sverige ca 36 000 äktenskap, samtidigt som ca 20 000 upplöses. Det innebär att ca 25 000 barn under 18 år upplever att deras hem splittras. Faktum är att majoriteten av alla svenska barn under 16 år inte bor tillsammans


Utskottsberedning: -1991/92:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Alkohol och dess giftverkan

Motion 1991/92:So243 av Harald Bergström m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:So243 av Harald Bergström m.fl. (kds) Alkohol och dess giftverkan Enligt alkoholläkaren Gunnar Ågrens doktorsavhandling dör varje år flera hundra ungdomar till följd av akut alkoholförgiftning. Varje år föds 100 barn med bestående men till följd av mammans alkoholförtäring under


Utskottsberedning: --1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Stimulansåtgärder för katalysatorrening av bilar

Motion 1991/92:Sk636 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Sk636 av Tuve Skånberg (kds) Stimulansåtgärder för katalysatorrening av bilar Regeringsförklaringen visade regeringens vilja att med ekonomiska styrmedel göra miljöförstöring ''olönsam''. Ett område som är känsligt för prishöjningar är bilismen. Det vore tveklöst en stor miljövinst


Utskottsberedning: -1991/92:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation