Tony Wiklander(SweDem)

Tony Wiklander (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 129
Title Pensionär.
Born 1939
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866382
Email tony.wiklander[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-22
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-22

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:TU12 19 april 2017 Fossiloberoende transporter
Debatt om förslag 2016/17:TU10 16 march 2017 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU4 12 december 2016 Infrastruktur för framtiden
Debatt om förslag 2016/17:TU1 12 december 2016 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Trafikverket att förutsättningslöst införa den nya bärighetsklassen BK4 på samtliga vägar där


Utskottsberedning: 2016/17:TU14

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 1   Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Sverigedemokraternas


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU11 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:2224 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2224 av Per Klarberg m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2016/17:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2224 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2224 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Nya slussar i Trollhättan

Motion 2016/17:1824 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1824 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) Nya slussar i Trollhättan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja byggandet av nya slussar i Trollhättan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trollhätte kanal mellan Vänern


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1824 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1824 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Säkrare vägmiljö för alla trafikanter

Motion 2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD) Säkrare vägmiljö för alla trafikanter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nollvisionen ska omfatta alla trafikanter, även motorcyklister, och att väghållarna därför måste skapa en förlåtande


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Signalsystemet ERTMS

Motion 2016/17:1770 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1770 av Per Klarberg m.fl. (SD) Signalsystemet ERTMS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa införandet av ERTMS och tillkännager detta för regeringen. Motivering ERTMS är en europeisk standard för signalhantering på


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1770 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1770 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Jordskredssäkring av Göta älv

Motion 2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) Jordskredssäkring av Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja jordskredssäkring av Göta älv omgående och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göta älv är 93 kilometer


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 13 § förslaget till lag om arbetstid vid inlandssjöfart med den ändringen


Utskottsberedning: 2016/17:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

med anledning av prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidare utreda vilken prisinformation som


Utskottsberedning: 2016/17:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 147 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 353 kB)