Tony Wiklander (SweDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West
Title Pensionär.
Born 1939

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-22
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-22

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och 15- och konstitutionsutskottet 14-15. Suppleant trafikutskottet 14-15. Ledamot Svensk-polska parlamentarikerförbundet 10-.
 • Föräldrar

  Sergeanten Yngve Wiklander och servitrisen Elna Wiklander.
 • Utbildning

  Folkskola 54. Hermods matematikkurs 63. Mentalskötarutbildning 64-67. Kurs ur Socialhögskolans förvaltningslinje 69.
 • Anställningar

  Sjöfart/motorelev, 2:e motorman/1:e motorman 56-58 och 60-63. Mentalskötare, Göteborgs sjukhus 64-67. Föreståndare äldreomsorg, Malmö 67-70 och Åstorp 71- 83. Kultursekreterare, Åstorp 83-93.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åstorp 74-. Kommunstyrelsen 80-10. Kristianstads läns landsting 76-79. Region Skåne ledamot/pol. sekr. 98-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Varierande uppdrag för Socialdemokraterna 68-78. Partiledare, Framstegspartiet 84-02. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 03-. Partistyrelsen, Sverigedemokraterna 03-15.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:TU10 22 march 2018 Luftfart
Debatt om förslag 2016/17:TU12 19 april 2017 Fossiloberoende transporter
Debatt om förslag 2016/17:TU10 16 march 2017 Luftfartsfrågor

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2017/18:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. SD Cykeln är nyckelen till friheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommuner och regioner enklare kan få tillgång till mark för att bygga cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. SD En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla tunga fordon med över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar vintertid ska ha vinterdäck på samtliga axlar


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

En järnväg som inte spårar ur

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. SD En järnväg som inte spårar ur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka intrångsskyddet från passagerarutrymmet in till lokförarens hytt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:TU6 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Med flyget lyfter Sverige

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. SD Med flyget lyfter Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utjämna de finansiella villkoren för de regionala och statliga flygplatserna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Trafik för unga

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. SD Trafik för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra reglerna så att myndiga personer som innehavt körkort under två års tid tillåts ta taxilegitimation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU15 2017/18:TU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Vattenvägen till framtiden

Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. SD Vattenvägen till framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lotsbefria inlandssjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:TU11 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

En sverigedemokratisk politik för en livskraftig åkerinäring

Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. SD En sverigedemokratisk politik för en livskraftig åkerinäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en särskild trafikpolis och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Trafikverket att förutsättningslöst införa den nya bärighetsklassen BK4 på samtliga vägar där nuvarande infrastruktur


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Sverigedemokraternas förslag för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU11 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 19 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)