Tony Wiklander(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 129
Title Pensionär.
Born 1939
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866382
Email tony.wiklander[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-22
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-22

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:TU12 19 april 2017 Fossiloberoende transporter
Debatt om förslag 2016/17:TU10 16 march 2017 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU4 12 december 2016 Infrastruktur för framtiden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) Cykeln är nyckelen till friheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommuner och regioner enklare kan få tillgång till mark för att bygga cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla tunga fordon med över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar vintertid ska ha vinterdäck på


Utskottsberedning: TU 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

En järnväg som inte spårar ur

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) En järnväg som inte spårar ur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka intrångsskyddet från passagerarutrymmet in till lokförarens hytt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU6

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Med flyget lyfter Sverige

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) Med flyget lyfter Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utjämna de finansiella villkoren för de regionala och statliga flygplatserna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Trafik för unga

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) Trafik för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra reglerna så att myndiga personer som innehavt körkort under två års tid tillåts ta taxilegitimation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Vattenvägen till framtiden

Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) Vattenvägen till framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lotsbefria inlandssjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

En sverigedemokratisk politik för en livskraftig åkerinäring

Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) En sverigedemokratisk politik för en livskraftig åkerinäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en särskild trafikpolis och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Trafikverket att förutsättningslöst införa den nya bärighetsklassen BK4 på samtliga vägar där


Utskottsberedning: 2016/17:TU14

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 1   Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Sverigedemokraternas


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU11 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 19 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)