Tomas Tobé(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 49
Title Småföretagare.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865961
Email tomas.tobe[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-12-09 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-09-18 – 2013-12-08
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2013-09-17
  • The Moderate Party

  • 2015-01-10 – 2017-07-07
  • Deputy Group Leader 2012-09-01 – 2015-01-20
  • Committee on the Labour Market

  • Chair 2010-10-12 – 2012-06-18
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2014-12-19
  • Chair 2013-12-09 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-19 – 2013-12-08
  • Chair 2012-06-19 – 2013-09-18
  • Member 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Committee on Justice

  • Chair 2017-06-15 – 2018-09-24
  • Member 2017-06-15 – 2017-06-15
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2009-03-09 – 2010-10-12
  • The Riksdag Board

  • Member 2010-10-12 – 2015-01-28
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2016-03-18

Said and done

Falska identiteter

Skriftlig fråga 2017/18:572 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:572 Falska identiteter av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt uppgifter i TV4 den 10 januari 2018 misstänks det förekomma att fordon används för att skapa falska identiteter genom samordningsnummer som utfärdas av Transportstyrelsen i samband med ägarbyten.

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:572 av Tomas Tobé (M) (pdf, 74 kB)

Polisens tillgång till information från datalagring

Skriftlig fråga 2017/18:427 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:427 Polisens tillgång till information från datalagring av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polisens tillgång till information om var personer befunnit sig och hur de kommunicerat är ofta helt central för att man ska kunna utreda och klara upp allvarliga brott.

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:427 av Tomas Tobé (M) (pdf, 77 kB)

Säkerhetsskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2017/18:395 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:395 Säkerhetsskyddsförordningen av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Av uppgifter i Ekot i dag framgår att rikspolischef Dan Eliasson har fattat ytterligare ett beslut i strid med säkerhetsskyddsförordningen. Överåklagare Anders Jakobsson konstaterar att rikspolischefen

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:395 av Tomas Tobé (M) (pdf, 78 kB)

Skärpta straff för våldtäkt

Skriftlig fråga 2017/18:294 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:294 Skärpta straff för våldtäkt av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Samhällets syn på sexualbrott har i ett längre perspektiv skärpts kontinuerligt i takt med att vi sett alltmer allvarligt på den kränkning och skada som denna typ av brottslighet innebär för

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-30 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:294 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB)

Antal outredda grova brott

Skriftlig fråga 2017/18:264 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:264 Antal outredda grova brott av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Arbetsbelastningen för polisen i Stockholm är oroväckande hög. På senare tid har rapporter kommit om att allvarliga brott som exempelvis våldtäkt inte hinner utredas tillräckligt snabbt på grund

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:264 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Motion 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M) med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att alla nödvändiga förutsättningar finns på plats


Utskottsberedning: 2017/18:JuU7

Motion 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Insatser mot inbrott

Skriftlig fråga 2017/18:252 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:252 Insatser mot inbrott av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt polisens underrättelsetjänst kommer mellan 50 och 60 personer som ingår i organiserade stöldligor in i Sverige varje vecka. Stöldligorna bedöms ligga bakom upp mot hälften av alla inbrott i

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:252 av Tomas Tobé (M) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

Motion 2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för synnerligen grova vapenbrott


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8

Motion 2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

Nationellt tiggeriförbud

Interpellation 2017/18:71 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2017/18:71 Nationellt tiggeriförbud av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Tiggeriet i Sverige har varit utbrett under flera års tid. Trots detta har inte mycket hänt för att komma till rätta med situationen. Kommuner som har gjort försök att använda den lokala

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2018-01-19 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:71 av Tomas Tobé (M) (pdf, 78 kB)

En gängbestämmelse

Interpellation 2017/18:68 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2017/18:68 En gängbestämmelse av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) De senaste åren har den organiserade brottsligheten flyttat fram sina positioner i samhället. Polisen har identifierat 61 områden som betraktas som utsatta, där kriminella har en inverkan på

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2018-01-19 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:68 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB)