Tomas Tobé(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 49
Title Småföretagare.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865961
Email tomas.tobe[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-12-09 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-09-18 – 2013-12-08
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2013-09-17
  • The Moderate Party

  • 2015-01-10 – 2017-07-07
  • Deputy Group Leader 2012-09-01 – 2015-01-20
  • Committee on the Labour Market

  • Chair 2010-10-12 – 2012-06-18
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2014-12-19
  • Chair 2013-12-09 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-19 – 2013-12-08
  • Chair 2012-06-19 – 2013-09-18
  • Member 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Committee on Justice

  • Chair 2017-06-15 – 2018-09-24
  • Member 2017-06-15 – 2017-06-15
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2009-03-09 – 2010-10-12
  • The Riksdag Board

  • Member 2010-10-12 – 2015-01-28
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2016-03-18

Said and done

med anledning av regeringens proposition 2017/18:123, Det straffrättsliga skyddet mot människohandel

Motion 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. M med anledning av regeringens proposition 2017/18:123, Det straffrättsliga skyddet mot människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen.

2018-03-21

Motion 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag

Motion 2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. M, L, C, KD med anledning av prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet ny säkerhetsskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter ska regleras


Utskottsberedning: 2017/18:JuU21

Motion 2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD) (pdf, 81 kB)

Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade

Skriftlig fråga 2017/18:871 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:871 Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 1 april 2017 började nya bestämmelser om transporter av frihetsberövade att gälla. Av dessa framgår bland annat att Polismyndigheten får lämna över transporter till Kriminalvården.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:871 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Livstids fängelse för mord

Skriftlig fråga 2017/18:869 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:869 Livstids fängelse för mord av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tog i augusti 2017 emot en promemoria med förslag om att livstids fängelse ska vara normalstraff för mord. Enligt utredaren kan det förutses att en majoritet

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:869 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Utvisning på grund av brott

Skriftlig fråga 2017/18:868 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:868 Utvisning på grund av brott av Tomas Tobé M till Statsrådet Heléne Fritzon S Dagens förutsättningar för utvisning på grund av brott har i huvudsak sett likadana ut sedan år 1994. Vi vill att dessa förutsättningar utökas. Om man kommer från ett annat land för att vistas eller bo i Sverige ska man följa

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:868 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer

Skriftlig fråga 2017/18:865 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:865 Fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Svensk rättspolitik måste få ett tydligare fokus på brottsoffren. Det inkluderar den ersättning ett brottsoffer får i form av kränkningsersättning efter att ha utsatts för ett brott.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:865 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Mängdrabatt för lagöverträdare

Skriftlig fråga 2017/18:841 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:841 Mängdrabatt för lagöverträdare av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det är en väsentlig skillnad mellan att begå ett enstaka brott och upprepad brottslighet. Återfallet utgör i sig en faktor som kraftigt ökar personens ansvar för det han eller hon har gjort. Det finns

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:841 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB)

Straff för sexualbrott

Skriftlig fråga 2017/18:840 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:840 Straff för sexualbrott av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Andelen som utsatts för sexualbrott har ökat, och unga är särskilt utsatta. För få sexualbrott utreds och klaras upp, och brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Samtidigt är straffen för våldtäkt alltför

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:840 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Kriminalvårdens återrapporteringskrav

Skriftlig fråga 2017/18:839 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:839 Kriminalvårdens återrapporteringskrav av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under alliansregeringens år vid makten fanns ett tydligt återrapporteringskrav för Kriminalvården när det gällde arbetet med att överföra straffverkställighet till ett annat land. Återrapporteringskravet

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:839 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Nationellt tiggeriförbud

Skriftlig fråga 2017/18:838 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:838 Nationellt tiggeriförbud av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tiggeriet är sedan flera år tillbaka utbrett i hela Sverige. Tiggeriet för med sig social utsatthet men är också förenat med utnyttjande och brottslighet. Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:838 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)