Tomas Tobé(Mod)

Tomas Tobé (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 49
Title Småföretagare.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865961
Email tomas.tobe[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Committee on Justice

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-12-09 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-09-18 – 2013-12-08
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2013-09-17
  • The Moderate Party

  • 2015-01-10 –
  • Deputy Group Leader 2012-09-01 – 2015-01-20
  • Committee on the Labour Market

  • Chair 2010-10-12 – 2012-06-18
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2014-12-19
  • Chair 2013-12-09 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-19 – 2013-12-08
  • Chair 2012-06-19 – 2013-09-18
  • Member 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Committee on Justice

  • Chair 2017-06-15 – 2018-09-24
  • Member 2017-06-15 – 2017-06-15
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2009-03-09 – 2010-10-12
  • The Riksdag Board

  • Member 2010-10-12 – 2015-01-28
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2016-03-18

Said and done

Skyddsjakt och vargjakt

Motion 2016/17:1917 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1917 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) Skyddsjakt och vargjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skyddsjakten och licensjakten på varg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1917 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1917 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (pdf, 64 kB)

Statligt ansvar för bekämpning av mygg

Motion 2016/17:1916 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1916 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) Statligt ansvar för bekämpning av mygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för staten att ta ett större ansvar för bekämpningen av mygg i nedre Dalälvsområdet


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1916 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1916 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (pdf, 67 kB)

Blåljuspersonalens säkerhet

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2015/16:678 Blåljuspersonalens säkerhet av Tomas Tobé (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hot och våld mot blåljuspersonal. Poliser och medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för attacker

Inlämnad: 2016-05-23 Svarsdatum: 2016-06-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Blåljuspersonalens säkerhet

Statligt ansvar för bekämpning av mygg

Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) Statligt ansvar för bekämpning av mygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett större ansvar för bekämpningen av mygg i nedre Dalälvsområdet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (pdf, 68 kB)

Ostkustbanan

Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M) Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att investeringar i Ostkustbanan bör övervägas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag mycket


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M) (pdf, 65 kB)

Skyddsjakt och vargjakt

Motion 2015/16:271 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:271 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) Skyddsjakt och vargjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skyddsjakten och licensjakten på varg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns


Utskottsberedning: 2015/16:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:271 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:271 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (pdf, 66 kB)

Åtgärder för att hindra att utsatta människor utnyttjas i organiserat tiggeri

Interpellation 2014/15:604 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2014/15:604 Åtgärder för att hindra att utsatta människor utnyttjas i organiserat tiggeri av Tomas Tobé (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Antalet anmälningar om människohandel kopplat till tiggeri ökar. Sedan 2013 har polisen fått in över 50 ärenden, men ingen av anmälningarna har lett till en fällande

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:604 av Tomas Tobé (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att hindra att utsatta människor utnyttjas i organiserat tiggeri

Planering av banunderhåll

Interpellation 2014/15:286 av Margareta B Kjellin (M)

Interpellation 2014/15:286 Planering av banunderhåll av Margareta B Kjellin (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Den svenska järnvägen har förfallit under decennier av socialdemokratiskt ointresse för banunderhåll. Alliansregeringen tog ett helhetsgrepp på transportsystemet och gjorde omfattande satsningar för

Inlämnad: 2015-02-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:286 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Planering av banunderhåll

Skolavslutningar i kyrkan

Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Skolavslutningar i kyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: ”Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 5 bifall,

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 135 kB)