Tomas Eneroth (SocDem)

Infrastrukturminister

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2019-03-31
  • 2019-04-01 –

Said and done

Arlandarådets framtid

Svar på skriftlig fråga 2018/19:512 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01174/TP Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:512 av Jessika Roswall M Arlandarådets framtid Jessika Roswall har frågat mig om jag och regeringen avser att förlänga Arlandarådets förordnande, eller om rådet i och med överlämningen av färdplanen kommer att avvecklas.

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:512 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Vägnätet i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:501 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01132/TP Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:501 av Lars Beckman M Vägnätet i Norrland Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra vägnätet i Norrland. Sverige hålls ihop genom åtgärder som förbättrar förutsättningarna för

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:501 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:481 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:480 av Edward Riedl M Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland och fråga 2018/19:481 av Edward Riedl M Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt Edward Riedl har ställt ett antal frågor till mig angående kompensation till icke statliga flygplatser i Norrland som följd

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:481 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:480 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:480 av Edward Riedl M Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland och fråga 2018/19:481 av Edward Riedl M Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt Edward Riedl har ställt ett antal frågor till mig angående kompensation till icke statliga flygplatser i Norrland som följd

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:480 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Utbyggnad av Arlanda

Svar på skriftlig fråga 2018/19:477 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz M Flygets klimatpåverkan och fråga 2018/19:477 av Jessika Roswall M Utbyggnad av Arlanda Jessica Rosencrantz har ställt en fråga till miljö- och klimatministern om Arlanda flygplats. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jessika Roswall

Svarsdatum: 2019-04-10 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:477 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Flygets klimatpåverkan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:476 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz M Flygets klimatpåverkan och fråga 2018/19:477 av Jessika Roswall M Utbyggnad av Arlanda Jessica Rosencrantz har ställt en fråga till miljö- och klimatministern om Arlanda flygplats. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jessika Roswall

Svarsdatum: 2019-04-10 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:476 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Bredare samhällsekonomiska kalkyler för järnväg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:444 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

I 2019/0 0226 T P Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:444 av Jens Holm V Bredare samhällsekonomiska kalkyler för järnväg Jens Holm har frågat mig om det stämmer att Sverige har erbjudits att använda Europeiska Investeringsbankens kalkylmodell, och varför departementet

Svarsdatum: 2019-04-09 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:444 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Ratificering av Hongkongkonventionen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:455 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

I2019/00564/TM Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:455 av Jessica Thunander V Ratificeringen av Hongkongkonventionen Jessica Thunander har frågat mig om jag avser ta initiativ till att Sverige ratificerar Hongkongkonventionen. IMO-konventionen för säker och miljöriktig

Svarsdatum: 2019-04-03 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:455 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Säkerhet på biogasbussar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:415 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01291/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:415 av Lotta Olsson M Säkerhet på biogasbussar Lotta Olsson har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder som hon avser att vidta för att en liknande gasexplosion och arbetsplatsolycka inte inträffar. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2019-03-26 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:415 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Bristen på rastplatser för tung trafik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/04052/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:401 av Thomas Morell SD Bristen på rastplatser för tung trafik Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet rastplatser utmed de större vägarna. Ordning och reda på vägarna är en prioriterad

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)