Tomas Eneroth (SocDem)

Infrastrukturminister

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2019-03-31
  • 2019-04-01 –

Said and done

Fartygsolyckor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:541 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01243/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:541 av Anders Åkesson C Fartygsolyckor Anders Åkesson har frågat mig om SHK:s rekommendation till Transportstyrelsen har följts, och om det har tydliggjorts vilket ansvarsförhållande som gäller mellan exempelvis fartygets

Svarsdatum: 2019-04-24 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:541 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Sommartid

Svar på skriftlig fråga 2018/19:539 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01240/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:539 av Lotta Finstorp M Sommartid Lotta Finstorp har frågat mig hur Sveriges process ser ut framåt vad avser frågan om sommartid. Kommissionen har föreslagit att de säsongsbaserade tidsomställningarna ska avskaffas.

Svarsdatum: 2019-04-24 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:539 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Arlandarådets framtid

Svar på skriftlig fråga 2018/19:512 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01174/TP Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:512 av Jessika Roswall M Arlandarådets framtid Jessika Roswall har frågat mig om jag och regeringen avser att förlänga Arlandarådets förordnande, eller om rådet i och med överlämningen av färdplanen kommer att avvecklas.

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:512 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Vägnätet i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:501 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01132/TP Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:501 av Lars Beckman M Vägnätet i Norrland Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra vägnätet i Norrland. Sverige hålls ihop genom åtgärder som förbättrar förutsättningarna för

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:501 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:481 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:480 av Edward Riedl M Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland och fråga 2018/19:481 av Edward Riedl M Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt Edward Riedl har ställt ett antal frågor till mig angående kompensation till icke statliga flygplatser i Norrland som följd

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:481 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:480 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:480 av Edward Riedl M Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland och fråga 2018/19:481 av Edward Riedl M Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt Edward Riedl har ställt ett antal frågor till mig angående kompensation till icke statliga flygplatser i Norrland som följd

Svarsdatum: 2019-04-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:480 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Utbyggnad av Arlanda

Svar på skriftlig fråga 2018/19:477 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz M Flygets klimatpåverkan och fråga 2018/19:477 av Jessika Roswall M Utbyggnad av Arlanda Jessica Rosencrantz har ställt en fråga till miljö- och klimatministern om Arlanda flygplats. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jessika Roswall

Svarsdatum: 2019-04-10 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:477 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Flygets klimatpåverkan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:476 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz M Flygets klimatpåverkan och fråga 2018/19:477 av Jessika Roswall M Utbyggnad av Arlanda Jessica Rosencrantz har ställt en fråga till miljö- och klimatministern om Arlanda flygplats. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jessika Roswall

Svarsdatum: 2019-04-10 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:476 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Bredare samhällsekonomiska kalkyler för järnväg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:444 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

I 2019/0 0226 T P Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:444 av Jens Holm V Bredare samhällsekonomiska kalkyler för järnväg Jens Holm har frågat mig om det stämmer att Sverige har erbjudits att använda Europeiska Investeringsbankens kalkylmodell, och varför departementet

Svarsdatum: 2019-04-09 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:444 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Ratificering av Hongkongkonventionen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:455 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

I2019/00564/TM Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:455 av Jessica Thunander V Ratificeringen av Hongkongkonventionen Jessica Thunander har frågat mig om jag avser ta initiativ till att Sverige ratificerar Hongkongkonventionen. IMO-konventionen för säker och miljöriktig

Svarsdatum: 2019-04-03 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:455 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)