Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Dödsolyckor vid järnvägen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00615/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren M Dödsolyckor vid järnvägen Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet dödsolyckor vid järnvägen i Stenungsund. Regeringen anser att Sverige ska ha

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00561/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:180 av Thomas Morell SD Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Västerås flygplats

Svar på skriftlig fråga 2018/19:159 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads M Västerås flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om det är min avsikt att verka för att flygskatten inte slår mot landets regionala flygplatser och i så fall hur. Flygets miljö- och klimatpåverkan behöver minska. En skatt på flygresor infördes den 1 april 2018. Skatt ska för

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:159 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset

Svar på skriftlig fråga 2018/19:146 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00514/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson KD Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset Magnus Jacobsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att svenska åkerier och tågtransportörer ska få goda förutsättningar som åkeriföretagare.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:146 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Dalslands förutsättningar för tillväxt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:139 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson KD Dalslands förutsättningar för tillväxt Magnus Jacobsson har frågat mig vad jag ämnar göra för att Dalsland ska få bättre vägar och därmed bättre förutsättningar att dra nytta av den tillväxt som sker i Dalslands omnejd. Regeringen beslutade om en ny nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:139 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Byggandet av Österleden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:138 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00508/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson KD Byggandet av Österleden Magnus Jacobsson har frågat mig om jag ämnar skynda på en byggnation av Österleden genom att använda mig av en bompeng för att ersätta den kommunala och regionala medfinansieringen.

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:138 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Fusk med mätarställningar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:137 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00506/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Fusk med mätarställningar Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser förändra lagen så att det blir straffbart att manipulera mätarställningar. Såsom jag nyligen svarat

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:137 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät (Tem-T) Stockholm-Oslo

Svar på skriftlig fråga 2018/19:135 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/ 00485/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:135 av Pål Jonson M Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät TEN-T Stockholm-Oslo Pål Jonson har frågat mig om regeringen i dialogen med kommissionen har prioriterat att stråket StockholmOslo ska innefattas

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:135 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Differentierade parkeringsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:125 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:125 av Jessica Rosencrantz M Differentierade parkeringsavgifter Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser att införa ett sådant system som ger kommuner möjlighet att differentiera parkeringsavgifter baserat på fordons miljöklassning. Regeringens målsättning är att Sverige ska bli världens första

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:125 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Definition av bilpooler

Svar på skriftlig fråga 2018/19:124 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz M Definition av bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpooler, och när vi kan förvänta oss konkreta åtgärder presenteras så kommuner kan reservera gatumark för bilpooler. Den fråga

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:124 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)