Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Bilpooler

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05642/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz M Bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpool, och när vi kan förvänta oss att jag och regeringen

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Kvarkentra?ken

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05073/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1868 av Nina Lundström L Kvarkentrafiken Nina Lundström har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Kvarkentrafiken ska kunna utvecklas. En utgångspunkt för den svenska transportpolitiken är sedan

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 30 kB)

Transporter av spannmål

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05585/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1897 av Sten Bergheden M Transporter av spannmål Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över regelverket och ta initiativ till att införa en tillfällig dispens från kör- och vilotiderna

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Chicagokonventionen och bränsleskatter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1886 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05555/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1886 av Nina Lundström L Chicagokonventionen och bränsleskatter Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Chicagokonventionen ska revideras så att Icao kan anpassa regler som medger beskattning

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1886 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Samordningen i Regeringskansliet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05611/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1879 av Jeff Ahl SD Samordningen inom Regeringskansliet Jeff Ahl har frågat statsministern vilka brister i samordningen det var som ledde till att statsministern inte hade information om den allvarliga händelsen kring

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Jeff Ahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Information om lastbilars last och färdvägar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05504/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1878 av Lars Beckman M Information om lastbilars last och färdvägar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att information om last och färdvägar från Transportstyrelsen inte ska hamna på avvägar.

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05447/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1885 av Nina Lundström L Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befintlig infrastruktur ska underhållas och för

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05550/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1882 av Lars Mejern Larsson S Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att fortsätta dialogen med den norska infrastrukturministern om vikten av en fungerande tågtrafik

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 37 kB)

Trafiksatsningar i södra Älvsborg

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05552/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1880 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Trafiksatsningar i södra Älvsborg Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att satsa på tågsträckan GöteborgBorås med anledning av att Trafikverket i sina

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Hinder för tågförbindelsen Stockholm-Oslo

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1869 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05440/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1869 av Nina Lundström L Hinder för tågförbindelsen StockholmOslo Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo ska kunna fortsätta att utvecklas positivt

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1869 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)