Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Färdigbyggt Linnéuniversitet

Motion 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Färdigbyggt Linnéuniversitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de nya universiteten. Motivering Sverige måste ha ambitionen att vara en ledande kunskaps- och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (pdf, 65 kB)

Ny strategi för svensk industri

Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. S Ny strategi för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:NU10 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Skolors informationsansvar

Motion 2014/15:1155 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1155 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Skolors informationsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar. Motivering För myndiga elever över 18 år så finns det inte längre en skyldighet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1155 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1155 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (pdf, 65 kB)

Yrkeshögskolans roll i regionerna

Motion 2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Yrkeshögskolans roll i regionerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskolan. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det gäller kompetensförsörjningen


Utskottsberedning: 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (pdf, 67 kB)

Mobiltäckning

Motion 2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mobiltäckning. Motivering Sverige är ett land som ligger i framkant i utvecklingen av mobiltelefonin. På få ställen i världen


Utskottsberedning: 2014/15:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (pdf, 62 kB)

Habiliteringsersättningen

Motion 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Habiliteringsersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kartläggning av habiliteringsersättningen. Motivering Ca 80 procent av landets kommuner betalar ut habiliteringsersättning


Utskottsberedning: 2014/15:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (pdf, 61 kB)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Motion 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSMotivering 1993 antog


Utskottsberedning: 2014/15:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (pdf, 66 kB)

Sanering av industritomter

Motion 2014/15:1159 av Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1159 av Tomas Eneroth S Sanering av industritomter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanering av förorenade markområden i närheten av småländska glasbruk. Motivering I Småland finns det fortfarande många gamla


Utskottsberedning: 2014/15:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1159 av Tomas Eneroth (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1159 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 60 kB)

Lex Kosta

Motion 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Lex Kosta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna till ett tillägg till den pågående översynen av kommunallagen. Motivering Lessebo


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) (pdf, 64 kB)

Den regionala nyhetsbevakningen

Motion 2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Den regionala nyhetsbevakningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga behovet av att belysa frågan om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i


Utskottsberedning: 2015/16:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (pdf, 65 kB)