Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

försäljning av bostäder

Skriftlig fråga 2004/05:1915 av Eneroth, Tomas (s)

den 20 juni Fråga 2004/05:1915 av Tomas Eneroth s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om försäljning av bostäder Allmännyttan har en central roll för att vi ska klara målet om allas rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad och för att vi ska kunna tillgodose kravet på ett varierat utbud av bostäder. Men

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Forskningens betydelse

Motion 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. s Forskningens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningens betydelse. Motivering Den svenska högskolan har under det senaste decenniet genomgått en rejäl expansion. Detta


Utskottsberedning: 2004/05:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Public service-företagens ansvar att spegla hela landet

Motion 2004/05:Kr398 av Kenth Högström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr398 av Kenth Högström m.fl. s Public service-företagens ansvar att spegla hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om allmänproduktionen inom Sveriges Televisions och Sveriges Radios sändningar till minst 55


Utskottsberedning: 2004/05:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Översvämningar

Motion 2004/05:Fö229 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö229 av Lars Wegendal m.fl. s Översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förebyggande åtgärder mot översvämningar. Motivering Den gångna sommaren drabbades bland annat delar av Kronoberg av omfattande översvämningar.


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Lönebidrag

Motion 2004/05:A284 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:A284 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställning med lönebidrag. Motivering Regeringen bedömer i budgetpropositionen en stärkt konjunktur en begynnande uppgång inom sysselsättningen


Utskottsberedning: 2004/05:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Företagens ansvar vid nedläggningar

Motion 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. s Företagens ansvar vid nedläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att


Utskottsberedning: 2004/05:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Trygghet för elever i skolor med alternativ drift

Motion 2004/05:Ub358 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub358 av Lars Wegendal m.fl. s Trygghet för elever i skolor med alternativ drift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättvisa villkor för kommunala och fristående skolor. Motivering Enligt skollagen är en kommun skyldig


Utskottsberedning: 2004/05:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Vildsvin

Motion 2004/05:MJ484 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ484 av Lars Wegendal m.fl. s Vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en vildsvinspolicy och om typgodkända burfällor. Motivering Antalet vildsvin har ökat mycket kraftigt i landet. Enligt de beräkningar


Utskottsberedning: 2004/05:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Borgerlig begravningsförrättare

Motion 2004/05:K325 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:K325 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Borgerlig begravningsförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en lagändring för att utse borgerliga begravningsförrättare. Motivering Dagens samhälle består


Utskottsberedning: 2004/05:KU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Certifiering av arbetsplatser

Motion 2004/05:A234 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:A234 av Tomas Eneroth m.fl. s Certifiering av arbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheterna för att arbeta med kvalitetscertifiering av arbetsplatser. Motivering Under många år har sjukfrånvaron


Utskottsberedning: 2004/05:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag