Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Motion 2003/04:T20 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 2003/04:T20 av Tomas Eneroth s med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på alkolås. Motivering De senaste sex åren har rattfylleriet ökat med 16 procent.


Utskottsberedning: 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

insatser för att utveckla Glasriket

Skriftlig fråga 2003/04:1311 av Eneroth, Tomas (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1311 av Tomas Eneroth s till statsrådet Hans Karlsson om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Forskning om Web Services

Motion 2003/04:T459 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:T459 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Forskning om Web Services Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om Web Services. Motivering Internet City är ett nätverk som består av ca 70 företag i Växjöregionen med


Utskottsberedning: 2004/05:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Glasriket

Motion 2003/04:N364 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:N364 av Tomas Eneroth m.fl. s Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen uppmärksammar glasindustrins problem och utvecklingsmöjligheter. Motivering Den svenska glasindustrin är väl känd och står för


Utskottsberedning: 2003/04:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Dispens i strandskyddet

Motion 2003/04:MJ277 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ277 av Lars Wegendal m.fl. s Dispens i strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispensreglerna inom strandskyddet. Motivering Strandskyddets utformning har diskuterats intensivt under senare år, inte minst


Utskottsberedning: 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ett mänskligare arbetsliv

Motion 2003/04:A354 av Agneta Gille m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A354 av Agneta Gille m.fl. s Ett mänskligare arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett mänskligare arbetsliv. Motivering Ohälsan har ökat dramatiskt. Närmare 800 000 svenskar står utanför arbetslivet. För att


Utskottsberedning: 2003/04:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön

Motion 2003/04:A347 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A347 av Tomas Eneroth m.fl. s Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansieringen av verksamheten med regionala huvudskyddsombud. Motivering Den ökande ohälsan i arbetslivet möts


Utskottsberedning: 2004/05:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Turordningsreglerna

Motion 2003/04:A237 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A237 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet,


Utskottsberedning: 2003/04:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

nedläggningen av Componenta

Skriftlig fråga 2003/04:53 av Eneroth, Tomas (s)

den 6 oktober Fråga 2003/04:53 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om nedläggningen av Componenta Företaget Componenta lägger ner sin gjuteriverksamhet i Alvesta och flyttar verksamheten till Karkkila i Finland. Naturligtvis är detta en tragedi för alla dem som arbetar på företaget i Alvesta, men

Inlämnad: 2003-10-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)