Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Glasrikets framtid

Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:892 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

Motion 2002/03:Kr10 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Kr10 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnader vid arkeologiska utgrävningar.


Utskottsberedning: 2003/04:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

3G-master

Skriftlig fråga 2002/03:676 av Eneroth, Tomas (s)

den 14 mars Fråga 2002/03:676 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ulrica Messing om 3 G-master Riksdagen har beslutat om en mycket ambitiös utbyggnad av tredje generationens mobiltelefonisystem. Praktiskt taget hela landet ska få tillgång till 3 G-nätet. Trots de problem som branschen har för närvarande är bedömningen

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

kyrkoarkivalier

Skriftlig fråga 2002/03:440 av Eneroth, Tomas (s)

den 24 januari Fråga 2002/03:440 av Tomas Eneroth s till kulturminister Marita Ulvskog om kyrkoarkivalier När vår folkbokföring 1991 överfördes från kyrkan till de lokala skattekontoren togs också ett regeringsbeslut att våra kyrkoarkivalier skulle mikrofilmas och därefter placeras på respektive landsarkiv. Detta arbete

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Körkortsåterkallelse

Motion 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. s Körkortsåterkallelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet enligt körkortslagen vad gäller medicinskt olämpliga förare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2002/03:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av LSS genomförs. Motivering Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Arbetslinjen i socialförsäkringarna

Motion 2002/03:Sf294 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf294 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Arbetslinjen i socialförsäkringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn i syfte att stärka arbetslinjen. Motivering Ett viktigt inslag i våra socialförsäkringssystem


Utskottsberedning: 2002/03:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Glasriket

Motion 2002/03:N349 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2002/03:N349 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal s Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över vad som kan göras för att stödja Glasriket och trygga dess verksamhet och fortlevnad. Motivering Den svenska glasindustrin


Utskottsberedning: 2002/03:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Svensk handel

Motion 2002/03:N320 av Lilian Virgin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:N320 av Lilian Virgin m.fl. s Svensk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mindre butiker på landsbygden. Motivering Många affärer har i dag stora problem att få plus och minus att gå ihop. Butiker som inte har


Utskottsberedning: 2002/03:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Aggressiva hundar

Motion 2002/03:MJ265 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ265 av Lars Wegendal m.fl. s Aggressiva hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om aggressiva hundar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att 19 a djurskyddsförordningen


Utskottsberedning: 2003/04:MJU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag