Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

3 G-nätet

Skriftlig fråga 2001/02:1397 av Eneroth, Tomas (s)

den 28 juni Fråga 2001/02:1397 av Tomas Eneroth s till miljöminister Kjell Larsson om 3 G-nätet För närvarande pågår en utbyggnad av det så kallade 3 G-nätet i Sverige. I samband med planeringen av hur mobilbasstationerna ska placeras uppkommer ständigt frågor från omkringboende kring riskerna med strålning m.m. från

Inlämnad: 2002-06-28 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

Motion 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman s med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring i lagen om offentlig upphandling. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

ersättning

Skriftlig fråga 2001/02:999 av Eneroth, Tomas (s)

den 5 april Fråga 2001/02:999 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om ersättning Ett viktigt inslag i våra socialförsäkringssystem är arbetslinjen dvs principen att försäkringarna ska stimulera till aktivt yrkesarbete och möjlighet att försörja sig själv. Mot den bakgrunden görs många och viktiga insatser

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Åtgärder mot svarttaxi

Motion 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. s Åtgärder mot svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera effekterna av 1998 års skärpta lag mot olaga yrkesmässig trafik samt överväga ytterligare åtgärder för att förhindra


Utskottsberedning: 2001/02:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger

Motion 2001/02:So565 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:So565 av Lars Wegendal m.fl. s Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en nationell kampanj om farorna med missbruk av droger. Motivering Missbruket av droger


Utskottsberedning: 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Giftormar

Motion 2001/02:So539 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:So539 av Lars Wegendal m.fl. s Giftormar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk kommunal tillståndsplikt och tillsyn över giftormar. Motivering Att inneha reptiler av olika slag har blivit alltmer populärt.


Utskottsberedning: 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Dispenser i strandskyddet

Motion 2001/02:MJ488 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:MJ488 av Tomas Eneroth m.fl. s Dispenser i strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de nu gällande dispensreglerna inom strandskyddet. Motivering Frågan om strandskyddets utformning


Utskottsberedning: 2001/02:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Nationellt kultur- och kunskapscenter för Carl von Linné

Motion 2001/02:Kr389 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr389 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s Nationellt kultur- och kunskapscenter för Carl von Linné Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medverka till att utreda förutsättningarna för ett nationellt kultur-


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Civil meritering av värnpliktsutbildning

Motion 2001/02:Fö273 av Martin Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö273 av Martin Nilsson m.fl. s Civil meritering av värnpliktsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att värnpliktiga förare skall få civila körkort på sina respektive fordon vid utryckning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:FöU3 2001/02:JuU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Lönebidraget

Motion 2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidragsanställningar. Motivering Det är med stor glädje som vi kan konstatera att den totala arbetslösheten minskar. Regeringens 4-procentiga


Utskottsberedning: 2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,