Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

rekryteringen av deltidsbrandmän

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

försämringar i arbetsmiljön

Skriftlig fråga 2000/01:317 av Eneroth, Tomas (s)

den 29 november Fråga 2000/01:317 av Tomas Eneroth s till statsrådet Mona Sahlin om försämringar i arbetsmiljön På ett industriföretag i Växjö har företagsledningen föreslagit att återinföra raka enskilda ackordlöner. En löneform som avskaffades på denna arbetsplats för många år sedan, och som har försvunnit från nära

Inlämnad: 2000-11-29 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Vägvisningsskyltar och överklagande

Motion 2000/01:T440 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T440 av Wegendal, Lars s Vägvisningsskyltar och överklagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av överklagandeordningen vid ansökan om uppsättande av vägvisningsskyltar. Motivering Riksdag och regering har


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Giftormar

Motion 2000/01:So351 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So351 av Wegendal, Lars s Giftormar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett förbud mot att inneha giftormar i privathem. Motivering Under det senaste årtiondet har det blivit allt mer populärt att inneha


Utskottsberedning: -2000/01:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Bilstöd

Motion 2000/01:So350 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So350 av Eneroth, Tomas s Bilstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av bilstödet. Motivering Bilstöd kan ges till funktionshindrade som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita


Utskottsberedning: -2000/01:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kapitalförsörjningen i kooperativa och andra småföretag

Motion 2000/01:N373 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:N373 av Söderqvist, Nils-Erik s Kapitalförsörjningen i kooperativa och andra småföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utreda nya finansieringsformer för små och medelstora kooperativa företag. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Förbud mot s.k. kamphundar

Motion 2000/01:MJ519 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ519 av Wegendal, Lars s Förbud mot s.k. kamphundar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud att inneha s.k. kamphundar i Sverige. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Modernisering av namnlagen

Motion 2000/01:L428 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L428 av Eneroth, Tomas s Modernisering av namnlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en liberalisering av namnlagen. Motivering Bestämmelser om personnamn finns i namnlagen 1982:670Vid återkommande tillfällen diskuteras


Utskottsberedning: -2000/01:LU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Bosmandomen

Motion 2000/01:Kr508 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr508 av Eneroth, Tomas s Bosmandomen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett kraftfullt agerande, till stöd för idrottsrörelsen och fotbollen, inom ramen för EU-samarbetet. Motivering Idrotten har en central betydelse


Utskottsberedning: -2000/01:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Översyn av hur röjningsrösen hanteras enligt kulturminneslagen

Motion 2000/01:Kr232 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr232 av Eneroth, Tomas s Översyn av hur röjningsrösen hanteras enligt kulturminneslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hur röjningsrösen hanteras enligt kulturminneslagen. Motivering Inom stora


Utskottsberedning: -2001/02:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation