Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet

Motion 1999/2000:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi48 av Olsson, Karin s med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet I propositionen föreslår regeringen stopp för registrering av nya sparkassor, det vill säga sådana små ekonomiska föreningar med ett begränsat antal medlemmar som bedriver sparkasseverksamhet


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

underhållsstödet

Skriftlig fråga 1999/2000:666 av Eneroth, Tomas (s)

den 8 mars Fråga 1999/2000:666 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstödet År 1997 infördes ett nytt system för underhållsstöd med den goda avsikten att tydliggöra båda föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barn. Fr.o.m. den 1 februari i år ändrades reglerna för hur återbetalningsbeloppet

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

diktatorers brott mot mänskligheten

Skriftlig fråga 1999/2000:645 av Eneroth, Tomas (s)

den 1 mars Fråga 1999/2000:645 av Tomas Eneroth s till utrikesminister Anna Lindh om diktatorers brott mot mänskligheten När den förre chilenske diktatorn Augusto Pinochet fängslades av brittiska myndigheter gavs en tydlig signal ut i världen Europa accepterar inte att de som begått brott mot mänskligheten går fria

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

sexköp

Skriftlig fråga 1999/2000:218 av Eneroth, Tomas (s)

den 16 november Fråga 1999/2000:218 av Tomas Eneroth s till justitieminister Laila Freivalds om sexköp Företrädare för polisen i Stockholm har i medierna framfört allvarlig kritik mot åklagarväsendet när det gäller tillämpningen av den s.k. sexköpslagen. Kraftig försening av handläggningstiden och oklar tillämpning

Inlämnad: 1999-11-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Förbindelser mellan Blekinge och Halland

Motion 1999/2000:T374 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T374 av Björkman, Jan s Förbindelser mellan Blekinge och Halland För varje regions utveckling är goda kommunikationer av utomordentlig betydelse. För närvarande saknas en förbindelse av godtagbar standard mellan Blekinge och västkusten. I området finns ett starkt industribälte med särskild


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Infrastrukturen i Sydsverige

Motion 1999/2000:T229 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T229 av Westerlund Panke, Majléne s Infrastrukturen i Sydsverige Europa idag påminner väldigt lite om Europa 15 år tillbaka. Berlinmuren är borta och Tyskland är återförenat. De forna satelliterna under Sovjetimperiet är demokratier, om än sköra. Tyskland har återförenats. Detta ger


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Beskattning av ideella föreningar

Motion 1999/2000:Sk651 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk651 av Eneroth, Tomas s Beskattning av ideella föreningar Av lagen om statlig inkomstskatt framgår att ideella föreningar är befriade från inkomstskatt för sådan inkomst som hänför sig till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör från verksamhet


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kooperativa och andra småföretag

Motion 1999/2000:N290 av Nils-Erik Söderqvist och Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N290 av Söderqvist, Nils-Erik s Kooperativa och andra småföretag Frågan om de kooperativa företagens kapitalförsörjning har behandlats vid olika tillfällen både av statliga utredningar och av riksdagen, senast i Företagskooperativa utredningen vars betänkande Attityder och lagstiftning


Utskottsberedning: -1999/2000:NU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Helhetssyn på sopsotering

Motion 1999/2000:MJ766 av Carina Adolfsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ766 av Adolfsson, Carina s Helhetssyn vid sopsortering Omställningen till ett ekologiskt hållbart Sverige är en av 2000-talets utmaningar. För att nå ekologisk hållbarhet måste användandet av resurser utvecklas och utnyttjas rätt. Från och med år 2005 skall endast sådant material som


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Fågelvakter

Motion 1999/2000:MJ745 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ745 av Wegendal, Lars s Fågelvakter Den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter omsätter ofantliga belopp. Sverige har inte förskonats från denna handel. Tvärtom tenderar problemen att öka inom landet. Detta kan säkert förklaras av allemansrätten och därmed tillgängligheten


Utskottsberedning: -2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation