Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

företagshälsovården

Skriftlig fråga 1997/98:806 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:806 av Tomas Eneroth s till arbetsmarknadsministern om företagshälsovården Svensk företagshälsovård har i många år varit framstående när det gäller att kartlägga riskfyllda arbetsmiljöer och att arbeta förebyggande för att förbättra arbetsmiljön. Under senare år har det däremot inkommit alltfler rapporter

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

minerallagen

Skriftlig fråga 1997/98:588 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:588 av Tomas Eneroth s till näringsministern om minerallagen När ett företag beviljas undersökningstillstånd för prospektering ges i dag möjlighet att genomföra relativt omfattande undersökningar utan markägarens tillstånd. Givetvis skall markägaren underrättas men någon egentlig möjlighet att motsätta

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

förbud mot antipersonella minor

Skriftlig fråga 1997/98:549 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:549 av Tomas Eneroth s till utrikesministern om förbud mot antipersonella minor Det kan i dag finnas mellan 60 och 120 miljoner truppminor utplacerade i 69 länder. Varje månad skördas fortfarande hundratals offer. I de flesta fallen är det civila som drabbas när de försöker bruka sin jord. I höstas skrev

Inlämnad: 1998-03-12 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Homosexuellas mänskliga rättigheter i biståndet

Motion 1997/98:U205 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U205 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson s Homosexuellas mänskliga rättigheter i biståndet Homosexuella utgör, med sin sexuella läggning, en minoritet. Liksom andra minoriteter har de tvingats att skapa egna subkulturer vid sidan av samhällets rådande dito. Svårigheten att leva öppet i en


Utskottsberedning: -1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Sexualupplysning i biståndet

Motion 1997/98:U204 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U204 av Tomas Eneroth s Sexualupplysning i biståndet Både befolkningskonferensen i Kairo och kvinnokonferensen i Beijing gjorde mycket klart att frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter kräver såväl politiska satsningar i varje land som att biståndsprojekt inriktas på att förändra


Utskottsberedning: ---1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Lagreglerat krav på vinterdäck

Motion 1997/98:T425 av Martin Nilsson och Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T425 av Martin Nilsson och Tomas Eneroth s Lagreglerat krav på vinterdäck De senaste åren har säkerhetstänkandet stärkts hos alla aktörer inom trafikområdet. Från trafikplanerare och politiker till fordonsproducenter. Det är glädjande och märks också tydligt i olycksstatistiken. Färre människor


Utskottsberedning: -1997/98:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Amalgam

Motion 1997/98:So242 av Tomas Eneroth och Ingibjörg Sigurdsdóttir (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So242 av Tomas Eneroth och Ingibjörg Sigurdsdóttir s Amalgam Användningen av amalgam som tandfyllningsmaterial har under lång tid kritiserats och debatterats i Sverige. Så sent som 1994 beslutade riksdagen om en målsättning att användningen av amalgam skulle avvecklas senast 1997, men allt


Utskottsberedning: ---1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Hushållstjänster m.m.

Motion 1997/98:Sf274 av Åsa Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf274 av Åsa Stenberg m.fl. s Hushållstjänster m.m. De senaste åren har en rad förslag framförts med syfte att göra det möjligt för allt fler hushåll att köpa privata tjänster, senast i Tjänstebeskattningsutredningens betänkande SOU 1997:17 Skatter, tjänster och sysselsättning. Bl.a. föreslår


Utskottsberedning: -1997/98:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kapitalförsörjning i kooperativa och andra småföretag

Motion 1997/98:N285 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:N285 av Tomas Eneroth m.fl. s Kapitalförsörjning i kooperativa och andra småföretag Frågan om de kooperativa företagens kapitalförsörjning har behandlats vid olika tillfällen både av statliga utredningar och av riksdagen, senast i Företagskooperativa utredningen vars betänkande Attityder


Utskottsberedning: -1997/98:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Konkurrensverket

Motion 1997/98:N250 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:N250 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson s Konkurrensverket Konkurrensverket är ett statligt ämbetsverk som har till uppgift att verka för en fungerande konkurrens mellan företag inom svenskt näringsliv, samt att se till att nuvarande konkurrenslagstiftning respekteras. Sedan starten har


Utskottsberedning: -1997/98:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation