Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

Motion 1994/95:So42 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1994/95:So42 av Tomas Eneroth s med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringens proposition innehåller en mängd efterlängtade förändringar vad gäller förhållandena mellan de privata vårdgivarna och landstingen. Förändringarna kan ses som en nödvändig utveckling


Utskottsberedning: -1994/95:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Antipersonella minor

Motion 1994/95:U409 av Martin Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U409 av Martin Nilsson m.fl. s Antipersonella minor Användandet av s.k. anti-personella minor i konflikter orsakar dagligen ett ofattbart mänskligt lidande. Antalet anti- personella minor som spridits i konflikter i över 60 länder har uppskattats till ca 100 miljoner. Offren för detta


Utskottsberedning: --1994/95:FöU4 1994/95:UU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Trafikpolitiken i Kronobergs län

Motion 1994/95:T218 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T218 av Lars Hedfors m.fl. s Trafikpolitiken i Kronobergs län Sydöstra Sverige har under en lång följd av år haft en svagare utveckling än många andra regioner. Befolkningstillväxten har t.ex. varit lägre än i Sverige som helhet. Den senaste regionalpolitiska kommittén har som en följd


Utskottsberedning: -----1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Energipolitiken

Motion 1994/95:N444 av Lena Sandlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N444 av Lena Sandlin m.fl. s Energipolitiken I folkomröstningen 1981 beslutade svenska folket att avveckla kärnkraften till år 2010. Hittills har väldigt lite gjorts för att förbereda denna avveckling och för att hitta nya alternativa energikällor. För att Sverige över huvud taget skall


Utskottsberedning: -1994/95:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Smålands museum i Växjö

Motion 1994/95:Kr253 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Kr253 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth s Smålands museum i Växjö Under 1994-1996 sker en om- och tillbyggnad av Smålands museum för att man skall kunna utveckla dokumentationen och levandegörandet av svensk glashantering. Tillbyggnaden har möjliggjorts genom lokala, regionala och statliga


Utskottsberedning: -1994/95:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Landsarkiv till Växjö

Motion 1994/95:Kr250 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Kr250 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth s Landsarkiv till Växjö 1. Bakgrund I betänkandet Öppenhet och minneSOU 1988:11, redovisas förslag till den framtida arkivorganisationen i Sverige. En utbyggnad av den regionala landsarkivorganisationen föreslås som ett medel för att utöka tillgängligheten.


Utskottsberedning: -1994/95:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Offentlighetsprincipen

Motion 1994/95:K429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:K429 av Tomas Eneroth m.fl. s Offentlighetsprincipen Genom offentlighetsprincipen har allmänheten och massmedier haft en vidsträckt insyn i myndigheternas och de offentliga förvaltningarnas verksamhet. Det är mycket bra och har varit en av hörnpelarna i värnande av vår demokrati och


Utskottsberedning: -1995/96:KU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skogsskador

Motion 1994/95:Jo301 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo301 av Lars Hedfors m.fl. s Skogsskador Skogen blöderI Sverige, liksom i många andra länder, har man under lång tid kunnat observera hur skogarna i allt större utsträckning har drabbats av skador. Det har framför allt rört sig om svårförklarade och omfattande barrförluster. På senare


Utskottsberedning: --1994/95:JoU13 1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Totalförsvarspliktigas krigsplacering och utbildning

Motion 1994/95:Fö313 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö313 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson s Totalförsvarspliktigas krigsplacering och utbildning De som tas ut till grundutbildning inom totalförsvaret lyder under en pliktlag och tvingas ofta avbryta studier eller arbete för att fullgöra sin plikt. Syftet med plikttjänstgöringen är naturligtvis


Utskottsberedning: -1994/95:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Militära vapenförråd

Motion 1994/95:Fö306 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö306 av Lars Hedfors m.fl. s Militära vapenförråd Antalet rån mot banker, postkontor, värdetransporter och butiker ökar snabbt i Sverige. Vid många av dessa används vapen som uppenbarligen kommer från militära vapenförråd. Det rör sig om automatvapen med stor eldkraft, handgranater och


Utskottsberedning: -1994/95:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation