Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Definition av bilpooler

Svar på skriftlig fråga 2018/19:124 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz M Definition av bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpooler, och när vi kan förvänta oss konkreta åtgärder presenteras så kommuner kan reservera gatumark för bilpooler. Den fråga

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:124 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:95 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren M Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att se till att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som rör cruisingtillstånd förändras. Det ideella föreningslivet är unikt. Föreningslivet har en mycket stor

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:95 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Transportstyrelsens stopp i fråga om ny fordonsteknik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:62 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00353/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:62 av Anders Åkesson C om Transportstyrelsens stopp i fråga om ny fordonsteknik Anders Åkesson C har frågat mig vilka initiativ jag har tagit eller avser att ta i syfte att modernisera det regelverk som styr Transportstyrelsens

Svarsdatum: 2019-02-06 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:62 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Ostkustbanan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:86 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:86 av Lars Beckman M Ostkustbanan Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka kapacitetsbristen på Ostkustbanan. Först och främst vill jag nämna att flera åtgärder för att öka kapaciteten på Ostkustbanan och anslutningar till banan är på gång och genomförs just

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:86 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Farledsavgifterna

Svar på skriftlig fråga 2018/19:73 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:73 av Sten Bergheden M Farledsavgifterna Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta bort farledsavgifterna. Regeringen har ett tydligt mål att flytta gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Sjöfarten spelar en viktig roll i transportsystemet och bidrar till att både kunna minska

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:73 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Fusk med mätarställningen i bilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:68 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00390/MRT N2019/00384/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:68 av Jens Holm V Fusk med mätarställningen i bilar och fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson C Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:68 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:67 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00390/MRT N2019/00384/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:68 av Jens Holm V Fusk med mätarställningen i bilar och fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson C Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:67 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Nya Ostkustbanan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:49 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/ 00332/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund M ny Ostkustbana mellan Sundsvall och Gävle Jörgen Berglund har frågat mig om jag och regeringen avser att fatta några beslut kommande mandatperiod för att förverkliga en ny Ostkustbana med dubbelspår

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:49 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Utbyggnad av Bohusbanan Göteborg-Uddevalla

Svar på skriftlig fråga 2018/19:35 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:35 av Magnus Jacobsson KD Utbyggnad av Bohusbanan GöteborgUddevalla Magnus Jacobsson har frågat mig om jag kommer att verka för en ny förbindelse mellan Göteborg och Oslo via Uddevalla och norra Bohuslän. Den 31 augusti 2017 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:35 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Utbyggnad av E18

Svar på skriftlig fråga 2018/19:32 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00297/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:32 av Åsa Coenraads M Utbyggnad av E18 Åsa Coenraads har frågat mig inom vilken framtid utbyggnaden av E18, KöpingVästjädra kommer att ske. Regeringen beslutade om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen

Svarsdatum: 2019-02-05 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:32 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)