Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Planskilda korsningar

Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Planskilda korsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om planskilda korsningar och obevakade korsningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010 så har siffran för dödsolyckor


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 62 kB)

Mobiltäckning i hela landet

Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 62 kB)

Kartläggning av habiliteringsersättningen

Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Kartläggning av habiliteringsersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en kartläggning av habiliteringsersättningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 62 kB)

Urbaniseringen av nyhetsbevakningen

Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Urbaniseringen av nyhetsbevakningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 61 kB)

Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter

Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser för läkarstudenter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 63 kB)

Tillgång till organregistret

Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Tillgång till organregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta särskilt utvalda personer inom hälso- och sjukvården få tillgång till donationsregistret och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 62 kB)

Lika konkurrens inom EU

Motion 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Lika konkurrens inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lika konkurrens ska gälla inom EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är en stark industrination där industrin


Utskottsberedning: 2016/17:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 66 kB)

Handläggningstiderna för vapenlicens

Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstiderna för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över långa handläggningstider för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Utvecklingen av yrkeshögskolan

Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utvecklingen av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvecklingen av yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 76 kB)

Statliga myndigheters närvaro i hela landet

Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. S Statliga myndigheters närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En tredjedel av Sveriges befolkning


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 63 kB)