Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 183
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Miljökontroll i samband med fordonsbesiktning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1189 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 02924 MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1189 av Anders Åkesson C Miljökontroll i samband med fordonsbesiktning Anders Åkesson har frågat miljöministern om hur hon inom sitt ansvarsområde säkerställer att de ändrade reglerna om miljökontroll av fordon inte motverkar

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1189 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Körförbud för laddhybrider

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1230 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02760/MRT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1230 av Gunilla Nordgren M Körförbud för laddhybrider Gunilla Nordgren har frågat miljöministern om hon avser att verka för att de nyaste modellerna 2018 laddhybrider, som uppfyller Euro 6, inte ska kunna drabbas av körförbud i miljözon 3 från

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1230 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Haparandabanan

Interpellation 2017/18:525 av Birger Lahti (V)

Interpellation 2017/18:525 Haparandabanan av Birger Lahti V till Statsrådet Tomas Eneroth S Inom tre timmars tågresa bor det i gränsområdet längst upp vid Bottenviken mellan Sverige och Finland i dag ungefär 400 000 människor. Det finns persontrafik på den svenska sidan till Boden och på den finska sidan till Kemi. Däremellan

Inlämnad: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:525 av Birger Lahti (V) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Haparandabanan

Trafikverkets förslag till ny vägklassificering

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1224 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02699/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg S Trafikverkets förslag till ny vägklassificering Anna-Caren Sätherberg har frågat mig hur jag ser på Trafikverkets förslag till ny klassificering, vägtyp 6, och hur jag ser på resurserna till

Svarsdatum: 2018-05-02 Frågeställare: Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1224 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Trafikregler som påverkar cyklister

Interpellation 2017/18:517 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2017/18:517 Trafikregler som påverkar cyklister av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Dagens trafikregler är inte anpassade för cyklister. Det finns inte i dag någon reglering om specifikt avstånd vid omkörning av cyklist. I 3 kap. 33 trafikförordningen stadgas endast att den förare som kör

Inlämnad: 2018-04-27 Svarsdatum: 2018-05-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:517 av Nina Lundström (L) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikregler som påverkar cyklister

Säkerställande av fungerande snöröjning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1220 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02679/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1220 av Lars Beckman M Säkerställande av fungerande snöröjning Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en väl fungerande vinterväghållning även kommande vinter.

Svarsdatum: 2018-04-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1220 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1219 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1219 av Fredrik Christensson C Handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen Fredrik Christensson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen. Överklaganden

Svarsdatum: 2018-04-27 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1219 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1207 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1206 Allmänna vägar som blir enskilda vägar och 2017/18:1207 Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet, båda av Sten Bergheden M Sten Bergheden har frågat mig om jag på något sätt fått information om och godkänt att Trafikverket lämnar ifrån sig ansvaret för dessa vägar och om jag tänker acceptera

Svarsdatum: 2018-04-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1207 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Allmänna vägar som blir enskilda vägar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1206 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1206 Allmänna vägar som blir enskilda vägar och 2017/18:1207 Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet, båda av Sten Bergheden M Sten Bergheden har frågat mig om jag på något sätt fått information om och godkänt att Trafikverket lämnar ifrån sig ansvaret för dessa vägar och om jag tänker acceptera

Svarsdatum: 2018-04-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1206 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Trafiksäkerheten på E18

Interpellation 2017/18:512 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:512 Trafiksäkerheten på E18 av Pål Jonson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Vägnätet utgör grunden för Sveriges infrastruktur. 90 procent av alla människor som reser gör det på hjul och på en väg. Men underhållet av vägnätet är kraftigt eftersatt enligt Trafikverket. Myndigheten varnar därför för

Inlämnad: 2018-04-26 Svarsdatum: 2018-05-04 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:512 av Pål Jonson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafiksäkerheten på E18