Tomas Eneroth (SocDem) - Riksdagen

Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 183
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Stoppandet av investeringar i väg 56

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03998/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman M Stoppandet av investeringar i väg 56 Lars Beckman har frågat mig varför jag och regeringen har beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen har fattat beslut om en nationell

Svarsdatum: 2018-08-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Släpbussar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1505 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03711/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith MP Släpbussar Karin Svensson Smith har frågat mig hur och när regeringen avser att fatta beslut så att släpbussar kan komma till användning i Sverige. För att möta framtidens samhällsutmaningar

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1505 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1504 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1504 av Lotta Olsson M Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret Lotta Olsson har frågat justitie- och inrikesministern hur han ser på tillgången till och situationen för våra regionala flygplatser runt om i Sverige utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Arbetet i regeringen är fördelat

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1504 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03612/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson M Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige. Situationen har

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Trafikverkets långa handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till

Svarsdatum: 2018-06-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till

Svarsdatum: 2018-06-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1421 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/0 3458 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind L Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt Lars Tysklind har frågat mig om jag anser att det är rimligt med så långa handläggningstider, och om jag avser att vidta åtgärder för

Svarsdatum: 2018-06-12 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1421 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1413 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03426/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1413 av Per Åsling C Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan Per Åsling har frågat mig om jag är beredd att kontakta min norska kollega för att påverka och påtala vikten av att Meråkerbanan snarast rustas och elektrifieras. Jag svarade

Svarsdatum: 2018-06-12 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1413 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Återkommande trafikproblem i Mälardalen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1375 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03 325 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1375 av Roger Haddad L Återkommande trafikproblem i Mälardalen Roger Haddad har frågat mig vilka omedelbara åtgärder som jag och regeringen har vidtagit och vilka åtgärder som planeras för att se till att tågen går och

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1375 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)