Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1504 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1504 av Lotta Olsson M Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret Lotta Olsson har frågat justitie- och inrikesministern hur han ser på tillgången till och situationen för våra regionala flygplatser runt om i Sverige utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Arbetet i regeringen är fördelat

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1504 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03612/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson M Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige. Situationen har

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1421 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/0 3458 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind L Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt Lars Tysklind har frågat mig om jag anser att det är rimligt med så långa handläggningstider, och om jag avser att vidta åtgärder för

Svarsdatum: 2018-06-12 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1421 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1413 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03426/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1413 av Per Åsling C Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan Per Åsling har frågat mig om jag är beredd att kontakta min norska kollega för att påverka och påtala vikten av att Meråkerbanan snarast rustas och elektrifieras. Jag svarade

Svarsdatum: 2018-06-12 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1413 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Återkommande trafikproblem i Mälardalen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1375 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03 325 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1375 av Roger Haddad L Återkommande trafikproblem i Mälardalen Roger Haddad har frågat mig vilka omedelbara åtgärder som jag och regeringen har vidtagit och vilka åtgärder som planeras för att se till att tågen går och

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1375 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1362 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1362 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1361 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1361 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Fastepåverkade yrkeschaufförer

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1333 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 03187/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1333 av Per Klarberg SD Fastepåverkade yrkeschaufförer Per Klarberg har frågat mig hur jag tänker agera då det finns många muslimska yrkeschaufförer i Sverige som fastar i en månad under ramadan. Under det senaste året

Svarsdatum: 2018-06-04 Frågeställare: Per Klarberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1333 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Landskapsskyltning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1343 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03220/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18: 1343 av Anders Åkesson C Landskapsskyltning Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att se över vägmärkesförordningen i syfte att medge skyltning av landskapsgränser. Enligt vägmärkesförordningen 2007:90 ska vägmärken

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1343 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)