Disruptions on the website

There is a certain amount of disruption on the website at the moment, and we are working hard to solve the problem. Please contact the Information Service if you have any questions.

Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Lika konkurrens inom EU

Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S)

Fråga 2015/16:1131 Lika konkurrens inom EU av Tomas Eneroth S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S För några veckor sedan kom beskedet att företaget Cargotec flyttar hela sin produktion av truckar från småländska Lidhult till Stargard i Polen. Flytten har väckt uppmärksamhet eftersom den kommer att drabba

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 79 kB)

Kartläggning av habiliteringsersättningen

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S)

Fråga 2015/16:926 Kartläggning av habiliteringsersättningen av Tomas Eneroth S till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt rapporten Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna ger dock ingen

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 76 kB)

Utvecklingen av yrkeshögskolan

Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utvecklingen av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvecklingen av yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 76 kB)

Statliga myndigheters närvaro i hela landet

Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. S Statliga myndigheters närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En tredjedel av Sveriges befolkning


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Villkoren för svensk industri

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. S Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport

Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1032 av Tomas Eneroth S Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn gällande ökad samverkan och kontroller av misstänkt olagliga avfallstransporter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 61 kB)

Mobiltäckning i hela landet

Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:TU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 63 kB)

Marksanering

Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2015/16:556 av Tomas Eneroth S Marksanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera hur de förstärkta resurserna för marksanering används och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Småland finns det fortfarande många


Utskottsberedning: 2015/16:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 60 kB)

Handläggningstider för vapenlicens

Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstider för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Utvärdering av den nya polisorganisationen

Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Utvärdering av den nya polisorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nya polisorganisationen fortlöpande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den nya


Utskottsberedning: 2015/16:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 64 kB)