Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 726 kB)

Minskade resurser till Linnéuniversitetet

Skriftlig fråga 2011/12:524 av Eneroth, Tomas (S)

den 13 april Fråga 2011/12:524 Minskade resurser till Linnéuniversitetet av Tomas Eneroth S till utbildningsminister Jan Björklund FP Linnéuniversitetet är en viktig motor för innovation och tillväxt i samhället, och ambitionsnivån är hög när det gäller att utveckla universitetets roll vidare utifrån kärnvärdena

Inlämnad: 2012-04-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Europakorridoren

Motion 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Europakorridoren S33078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bygga Europakorridoren. Motivering För 25 år sedan började Banverket bygga det


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn S47003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 89 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom S47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stabilt pensionssystem som ger pensionärerna en trygg inkomst. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 1605 kB)

Skogsforskningen vid Linnéuniversitetet

Motion 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Skogsforskningen vid Linnéuniversitetet S21115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skogsforskningen vid Linnéuniversitetet. Motivering Sverige är en av världens största


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

ROT-avdrag för hyresrätter

Motion 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S ROT-avdrag för hyresrätter S21101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett ROT-avdrag för hyresrätter. Motivering Idag har privata fastighetsägare rätt att göra


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 47 kB)