Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Förtidspensionärernas ålderspension

Interpellation 2006/07:117 av Nilsson, Karin (c)

den 30 november Interpellation 2006/07:117 Förtidspensionärernas ålderspension av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I regeringens budgetförslag föreslås att personer med sjuk- och aktivitetsersättning förtidspension ska få en sänkt antagandeinkomst vilket förenklat innebär att de framöver

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förtidspensionärernas ålderspension

Bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer

Skriftlig fråga 2006/07:255 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 november Fråga 2006/07:255 Bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den aviserade höjningen av bostadstillägget för såväl ålderspensionärer som förtidspensionärer avbröts i och med regeringsskiftet. Den tillträdande regeringen

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd

Motion 2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. s Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund till inrättandet av försäkringsdelegationer 2 Försäkringsdelegationernas roll för samverkan


Utskottsberedning: 2006/07:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Tillfällig föräldrapenning

Skriftlig fråga 2006/07:132 av Eneroth, Tomas (s)

den 13 november Fråga 2006/07:132 Tillfällig föräldrapenning av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Från den 1 januari 2005 fick föräldrar till ett svårt sjukt barn under 18 år rätt till obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Elförsörjning

Motion 2006/07:N356 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N356 av Tomas Eneroth m.fl. s Elförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att säkerställa säkrare elförsörjning. Motivering För många medborgare i Kronoberg var stormen Gudrun början på en mycket lång


Utskottsberedning: 2006/07:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N356 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Lagen om offentlig upphandling

Motion 2006/07:Fi263 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi263 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om offentlig upphandling. Motivering När staten gör offentliga upphandlingar tas oftast inte hänsyn till


Utskottsberedning: 2006/07:FiU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi263 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Den ekonomiska politiken

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Kombiterminalen i Älmhult

Motion 2006/07:T428 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T428 av Lars Wegendal m.fl. s Kombiterminalen i Älmhult Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om godstransporter på järnväg i sydöstra Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T428 av Lars Wegendal m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Servicehundar

Motion 2006/07:So477 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So477 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Servicehundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över förutsättningarna att ge fler personer tillgång till s.k. servicehundar. Motivering Det finns rapporter som


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So477 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Turordningsreglerna

Motion 2006/07:A338 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A338 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett initiativ till att återställa turordningsreglerna i LAS. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet,


Utskottsberedning: 2006/07:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A338 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 39 kB)