Tomas Eneroth (SocDem)

Infrastrukturminister

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2019-03-31
  • 2019-04-01 –

Said and done

Lika konkurrens inom EU

Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S)

Fråga 2015/16:1131 Lika konkurrens inom EU av Tomas Eneroth S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S För några veckor sedan kom beskedet att företaget Cargotec flyttar hela sin produktion av truckar från småländska Lidhult till Stargard i Polen. Flytten har väckt uppmärksamhet eftersom den kommer att drabba

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 79 kB)

Kartläggning av habiliteringsersättningen

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S)

Fråga 2015/16:926 Kartläggning av habiliteringsersättningen av Tomas Eneroth S till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt rapporten Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna ger dock ingen

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 76 kB)

Utvecklingen av yrkeshögskolan

Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utvecklingen av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvecklingen av yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 76 kB)

Statliga myndigheters närvaro i hela landet

Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. S Statliga myndigheters närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En tredjedel av Sveriges befolkning


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Villkoren för svensk industri

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. S Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport

Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1032 av Tomas Eneroth S Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn gällande ökad samverkan och kontroller av misstänkt olagliga avfallstransporter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 61 kB)

Mobiltäckning i hela landet

Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:TU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 63 kB)

Marksanering

Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2015/16:556 av Tomas Eneroth S Marksanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera hur de förstärkta resurserna för marksanering används och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Småland finns det fortfarande många


Utskottsberedning: 2015/16:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 60 kB)

Handläggningstider för vapenlicens

Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstider för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Utvärdering av den nya polisorganisationen

Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Utvärdering av den nya polisorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nya polisorganisationen fortlöpande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den nya


Utskottsberedning: 2015/16:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 64 kB)