Tomas Eneroth (SocDem)

Infrastrukturminister

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2019-03-31
  • 2019-04-01 –

Said and done

med anledning av prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

Motion 2005/06:Ub11 av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i sin utformning av kurser inom gymnasial vuxenutbildning tar hänsyn till behovet av att även framöver kunna ha kurser med mindre omfattning än 100 poäng. Motivering Vuxenutbildningen har utvecklats


Utskottsberedning: 2005/06:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub11 av Tomas Eneroth (s) (doc, 40 kB)

med anledning av prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Motion 2005/06:T11 av Tomas Eneroth och Anders Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undantag från yrkestrafiklagens bestämmelser om 21-årsgräns för att erhålla taxikörkort. Motivering I regeringens proposition 2005/06:109 om åtgärder mot svarttaxi föreslår regeringen att ett särskilt körprov införs.


Utskottsberedning: 2005/06:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T11 av Tomas Eneroth och Anders Karlsson (s) (doc, 37 kB)

Kommunikationer i Kronobergs län

Motion 2005/06:T574 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kommunikationer i Kronobergs län. Motivering Genom att tio nya länder i östra Europa blev medlemmar i EU under år 2004 har läget för Kronobergs län och hela sydöstra Sverige förändrats påtagligt. Handelsutbytet


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T574 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Volontärbyrån

Motion 2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningarna för Volontärbyrån. Motivering Det hävdas ibland att intresset för ideella insatser minskat, och ofta tar man medlemstalen i ideella organisationer som intäkt för sådana påståenden. Mycket talar för


Utskottsberedning: 2005/06:KrU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s) (doc, 37 kB)

Samarbetet mellan tull och polis

Motion 2005/06:Ju527 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade befogenheter för tullare. Motivering Ibland är det endast tullmyndigheten som är närvarande vid en gränskontroll, trots att polis krävs för att vidta vissa åtgärder mot misstänkta. På grund av detta och eftersom


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju527 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Turordningsregler

Motion 2005/06:A382 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett initiativ till att återställa turordningsreglerna i LAS. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet, att två personer skulle få undantas från turordningsreglerna


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A382 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Spelmarknaden och idrottsrörelsen

Motion 2005/06:Kr329 av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att agera till försvar av den nationellt reglerade spelmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inom EU verka för att spel- och lotteriverksamheter undantas i


Utskottsberedning: 2005/06:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr329 av Tomas Eneroth (s) (doc, 40 kB)

Lagen om offentlig upphandling

Motion 2005/06:Fi292 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om offentlig upphandling. Motivering När staten i dag gör offentliga upphandlingar tas ofta inte hänsyn till om anbudsgivarna tecknat kollektivavtal. När en upphandling ska ske är det brukligt att man sätter upp


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi292 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Företagsansvar vid nedläggningar eller utflyttningar

Motion 2005/06:A353 av Jan Björkman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar eller utflyttningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att kapitalet inte känner några gränser. På ett sätt gynnas vi alla av globalisering,


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A353 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Elförsörjning

Motion 2005/06:N374 av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att säkerställa säkrare elförsörjning. Motivering För många medborgare i Kronoberg var stormen Gudrun början på en mycket lång period av utebliven elförsörjning. Kritiken mot elbolagens oförmåga att säkerställa


Utskottsberedning: 2005/06:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N374 av Tomas Eneroth (s) (doc, 54 kB)