Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2018-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Vapenexporten

Motion 1996/97:U409 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:U409 av Tomas Eneroth m.fl. s Vapenexporten I tider av hög arbetslöshet och med minskade svenska beställningar av försvarsmateriel finns det en uppenbar risk att krigsmaterielexporten liberaliseras. Som en följd av detta skulle i så fall svensk vapenindustri i större utsträckning bidra


Utskottsberedning: -----1996/97:UU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Uppföljning av de ändrade reglerna för förtidspensionering och sjukpenning

Motion 1996/97:Sf248 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf248 av Anders Ygeman m.fl. s Uppföljning av de ändrade reglerna för förtidspensionering och sjukpenning I propositionen 96/97:28 om förtidspension föreslås en renodling av vilka kriterier som ska ligga till grund för att förtidspension ska beviljas. Det betyder att andra omständigheter


Utskottsberedning: -1996/97:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Östersjöfond

Motion 1996/97:N233 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:N233 av Tomas Eneroth m.fl. s Östersjöfond För att stimulera samarbetet i Östersjöregionen krävs stöd till uppbyggnaden av fungerande samhällen kring Östersjön och då främst Baltikum. Näringspolitiken ingår som en viktig del i detta arbete. I Baltikum är bristen på riskkapital för nystartande


Utskottsberedning: ---1996/97:NU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Motion 1996/97:Kr517 av Carina Moberg och Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Kr517 av Carina Moberg och Tomas Eneroth s Bidrag till politiska ungdomsorganisationer Att vinna varje generations tilltro till demokratin är en av våra allra största utmaningar. I detta arbete spelar de politiska partierna och de politiska ungdomsorganisationerna en nyckelroll. De har


Utskottsberedning: --1996/97:KrU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Civilpliktstjänstgöringen

Motion 1996/97:Fö402 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö402 av Tomas Eneroth s Civilpliktstjänstgöringen Problemet med att totalförsvarspliktiga avbryter sin grundutbildning har aktualiserats vid flera tillfällen. Inte minst mot bakgrund av de kostnader som förorsakas för utbildningsanordnarna, men också utifrån den enskildes perspektiv.


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kommunernas kostnader för flyktingmottagandet

Motion 1996/97:Fi604 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi604 av Tomas Eneroth m.fl. s Kommunernas kostnader för flyktingmottagande Flyktingmottagandet är en nationell angelägenhet. Dels ur perspektivet att det är på nationell nivå som åtaganden gjorts om flyktingmottagande i samband med krig och kriser i vår omvärld, dels ur ett mer långsiktigt


Utskottsberedning: -1996/97:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kommunalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder

Motion 1996/97:A238 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1996/97:A238 av Tomas Eneroth s Kommunalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder Kommunerna har alltid haft en betydelsefull roll i genomförandet av den nationella arbetsmarknadspolitiken. Denna roll har förstärkts under senare år av en mängd olika skäl. Dels har förutsättningarna för en centralt


Utskottsberedning: --1996/97:AU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö14 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö14 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 Beträffande Fo 16, miloverkstad och skjutfält I rubricerade proposition föreslås, att Fo16 i Växjö skall läggas ner. Nedläggningen påverkar också den s.k. miloverkstaden och personal inom det


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation