Tomas Eneroth(SocDem)

Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 183
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email tomas.eneroth[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

Said and done

Bilpooler

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05642/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz (M) Bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpool, och när vi kan förvänta oss att jag

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:4 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05746/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:4 av Anders Åkesson (C) Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten Anders Åkesson har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att agera för att kostnadshöjningarna inte ska leda till en överflyttning

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:4 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Kvarkentra?ken

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05073/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1868 av Nina Lundström (L) Kvarkentrafiken Nina Lundström har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Kvarkentrafiken ska kunna utvecklas. En utgångspunkt för den svenska transportpolitiken

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 30 kB)

Transporter av spannmål

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05585/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1897 av Sten Bergheden (M) Transporter av spannmål Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över regelverket och ta initiativ till att införa en tillfällig dispens från kör-

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Chicagokonventionen och bränsleskatter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1886 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05555/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1886 av Nina Lundström (L) Chicagokonventionen och bränsleskatter Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Chicagokonventionen ska revideras så att Icao kan anpassa regler som

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1886 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Samordningen i Regeringskansliet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05611/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1879 av Jeff Ahl (SD) Samordningen inom Regeringskansliet Jeff Ahl har frågat statsministern vilka brister i samordningen det var som ledde till att statsministern inte hade information om den allvarliga

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Jeff Ahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Information om lastbilars last och färdvägar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05504/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1878 av Lars Beckman (M) Information om lastbilars last och färdvägar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att information om last och färdvägar från Transportstyrelsen inte ska hamna

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05447/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1885 av Nina Lundström (L) Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befintlig infrastruktur ska underhållas

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05550/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1882 av Lars Mejern Larsson (S) Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att fortsätta dialogen med den norska infrastrukturministern om vikten av en fungerande

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 37 kB)

Trafiksatsningar i södra Älvsborg

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05552/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1880 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Trafiksatsningar i södra Älvsborg Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att satsa på tågsträckan Göteborg–Borås med anledning av att Trafikverket

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)