Tomas Eneroth(SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 183
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

Said and done

Falska identiteter

Svar på skriftlig fråga 2017/18:572 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 00321/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:572 av Tomas Tobé (M) Falska identiteter Tomas Tobé har frågat justitie- och inrikesministern om han avser att vidta några åtgärder för att förhindra att felaktigt utfärdade samordningsnummer kan användas

Svarsdatum: 2018-01-23 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:572 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Den nationella planen för transportsystemet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S) Den nationella planen för transportsystemet Gunilla Svantorp har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta hänsyn till Försvarsberedningens rapport inför beslutet om en nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket

Svarsdatum: 2018-01-16 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Fordonsmålvakter

Interpellation 2017/18:308 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2017/18:308 Fordonsmålvakter av Ola Johansson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Riksdagen beslutade i maj 2017 om ett tillkännagivande om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Genom att låta en fordonsmålvakt, normalt en person utan utmätningsbara

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:308 av Ola Johansson (C) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fordonsmålvakter

Trafikanalys

Svar på skriftlig fråga 2017/18:550 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/07939/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:550 av Jimmy Ståhl (SD) Trafikanalys Jimmy Ståhl har frågat mig vad jag tänker göra för att tillgodose att Trafikanalys statistik håller måttet. Frågan är föranledd av en skrivelse till mig från organisationen

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:550 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Självkörande fordon

Svar på skriftlig fråga 2017/18:549 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 2 Dnr N2017/07938/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:549 av Jessica Rosencrantz (M) Självkörande fordon Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta testverksamheten för självkörande fordon i allmän trafik

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:549 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 43 kB)

Höjda farledsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2017/18:473 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:473 av Roland Utbult (KD) Höjda farledsavgifter Roland Utbult har frågat mig på vilket sätt jag ämnar genom regleringsbrev till Sjöfartsverket påverka myndigheten att ompröva sitt beslut om höjda farledsavgifter. Regeringen har ett tydligt mål att flytta gods från vägtransporter till järnväg

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:473 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Kontroll av järnvägsunderhållet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:531 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/ 07900/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:531 av Emma Wallrup (V) Kontroll av järnvägsunderhållet Emma Wallrup har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka Trafikverkets redovisning gällande vilka effekter på tillförlitligheten

Svarsdatum: 2018-01-08 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:531 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Ostlänken

Svar på skriftlig fråga 2017/18:501 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/ 07648/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:501 av John Widegren (M) Ostlänken John Widegren har frågat mig när Ostlänken kommer att bli färdig. Regeringen uppdrog den 23 mars 2017 åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2017-12-21 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:501 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Fusket med trafikkörkort

Svar på skriftlig fråga 2017/18:494 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/07646/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:494 av Lars Mejern Larsson (S) Fusket med trafikkörkort Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är beredd att ge Trafikverket samma möjligheter som inom universitetsväsendet att vidta sanktionsmöjligheter mot

Svarsdatum: 2017-12-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:494 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Kapaciteten på Citybanan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:464 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/07560/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:464 av Jakob Forssmed (KD) Kapaciteten på Citybanan Jakob Forssmed har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kapaciteten på Citybanan så att staten kan leverera den utlovade trafikeringen

Svarsdatum: 2017-12-21 Frågeställare: Jakob Forssmed (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:464 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)