Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 183
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

Said and done

Transport av nytillverkade hus och hussektioner

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1168 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 02362/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1168 av Nooshi Dadgostar V Transport av nytillverkade hus och hussektioner Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag avser att se över Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon TSFS 2009:64 i

Svarsdatum: 2018-04-17 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1168 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Utbyggnad av Västra stambanan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1166 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1166 av Sten Bergheden M Utbyggnad av Västra stambanan Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att Västra stambanan omgående ska kunna byggas ut med ett ytterligare dubbelspår från Alingsås till Göteborg. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket sitt förslag till ny nationell

Svarsdatum: 2018-04-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1166 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Tyngre lastbilar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1162 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 02362/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1162 av Lars Mejern Larsson S Tyngre lastbilar Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder så att 28 ton på treaxlig bil kommer in i den framtida trafikförordningen. Jag kan ge ett positivt

Svarsdatum: 2018-04-17 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1162 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Körkort för diabetiker

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1147 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 02266/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1147 av Johan Hultberg M Körkort för diabetiker Johan Hultberg har frågat mig om jag kommer att säkerställa att en översyn av regelverket för körkort vid diabetes kommer att genomföras under året. Bakgrunden till frågan

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1147 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Väg 940 - ny Onsalaväg

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1134 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1134 av Ola Johansson C Väg 940 ny Onsalaväg Ola Johansson har frågat mig vilka de återstående oklarheter är som sedan det senaste beskedet behöver klaras ut innan regeringen kan fatta beslut som innebär att Onsalavägen kan färdigställas i hela sin sträckning från Rösan till E6 via Forsbäck. Ola Johansson

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1134 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1128 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02204/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1128 av Betty Malmberg M Parkeringstillstånd Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rörelsehindrades delaktighet och möjlighet att använda sitt specialanpassade fordon ska öka. Det är glädjande

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1128 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Bedömningar av hastighetsbestämmelser

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1123 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02206/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1123 av Pål Jonson M Bedömningar av hastighetsbestämmelser Pål Jonson har frågat mig om jag anser att det finns skäl att se över tillämpningen av varsamhetsregler i trafikförordningen i syfte att införa en mer restriktiv

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1123 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Säkra vägar för alla trafikanter

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1116 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02210/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1116 Per Klarberg SD Säkra vägar för alla trafikanter Per Klarberg SD har frågat mig om jag kan beskriva de konkreta systematiska åtgärder som vidtagits i den strategi om säkrare vägar och räcken för motorcyklister som regeringen

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Per Klarberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1116 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Kort klampningstid

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1111 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02200/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1111 av Sten Bergheden M Kort klampningstid Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att det verkligen räcker med endast 36 timmars klampningstid för de lastbilar som nonchalerar regler och sanktionsavgifter ute på våra

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1111 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

A-traktorers betydelse för unga på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1087 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02017/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1087 av Ann-Britt Åsebol M A-traktorers betydelse för unga på landsbygden Ann-Britt Åsebol har frågat mig när jag och regeringen ämnar vidta åtgärder för att höja hastigheten för A-traktorer. Bilar som är ombyggda till

Svarsdatum: 2018-04-04 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1087 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)