Tomas Eneroth(SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 183
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email tomas.eneroth[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

Said and done

Tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll

Interpellation 2017/18:59 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2017/18:59 Tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna dyrt och heligt att de skulle få tågen att gå i tid. ”Vi prioriterar fullt finansierade investeringar för att tågen ska börja fungera

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:59 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll

Vinterdäckskrav på samtliga axlar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:203 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06720/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:203 av Jessica Rosencrantz (M) Vinterdäckskrav på samtliga axlar Jessica Rosencrantz har frågat mig varför regeringen agerat i motsats till Transportstyrelsens bedömning, och vilka skäl som ligger till grund

Svarsdatum: 2017-11-07 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:203 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

ICAO och skatt på flygbränsle

Svar på skriftlig fråga 2017/18:201 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06767/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:201 av Jens Holm (V) Icao och skatt på flygbränsle Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige under Icao-mötet den 30 oktober–17 november 2017, genom EU eller som enskilt land, ska agera

Svarsdatum: 2017-11-07 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:201 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Belysning på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:184 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06575/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:184 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Belysning på landsbygden Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att Gotland även i fortsättningen ska ha en ändamålsenlig

Svarsdatum: 2017-11-07 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:184 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 42 kB)

Utredningen om järnvägens organisation

Svar på skriftlig fråga 2017/18:192 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06654/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M) Utredningen om järnvägens organisation Erik Ottoson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att gå vidare med rekommendationerna och slutsatserna från Utredningen om järnvägens

Svarsdatum: 2017-11-06 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:192 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 30 kB)

Elektrifieringen av Meråkerbanan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:179 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06577/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:179 av Saila Quicklund (M) Elektrifiering av Meråkerbanan Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser agera för att den planerade elektrifieringen av Meråkerbanan ska komma till stånd. Elektrifiering av

Svarsdatum: 2017-11-06 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:179 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Otydliga trafikregler för cyklister

Svar på skriftlig fråga 2017/18:164 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06532/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:164 av Nina Lundström (L) Otydliga trafikregler för cyklister Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trafikreglerna ska bli tydliga för alla trafikanter. Regeringen har

Svarsdatum: 2017-11-06 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:164 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 41 kB)

Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:141 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06472/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:141 av Anders Åkesson (C) Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten Anders Åkesson har frågat mig hur man kan låta Sjöfartsverket motivera avgiftsökningar med argumentationen att sjöfarten redan betalar så

Svarsdatum: 2017-10-31 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:141 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 47 kB)

Höjd fartgräns för EPA-traktorer

Svar på skriftlig fråga 2017/18:144 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/06491/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:144 av Cecilia Widegren (M) Höjd fartgräns för EPA-traktorer Cecilia Widegren har frågat mig om jag kommer att verka för högre hastighetsbegränsningar och modernare regler för effektbegränsningar i syfte att minska

Svarsdatum: 2017-10-27 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:144 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Vinterdäckskrav på tunga fordon

Svar på skriftlig fråga 2017/18:137 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06463/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:137 av Anders Åkesson (C) Vinterdäckskrav på tunga fordon Anders Åkesson har frågat mig hur det kommer sig att jag och regeringen gör en helt annan bedömning än utredare och experter inom området genom att

Svarsdatum: 2017-10-27 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:137 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)