Tomas Eneroth (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot utbildningsutskottet 94-02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02-06 och vice ordförande 06-07 och 10-14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-. Vice ordförande näringsutskottet 08-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ledamot krigsdelegationen 06-, riksdagsgruppens styrelse 02- och Utrikesnämnden 14-. Gruppledare, Socialdemokraterna 14-.
 • Föräldrar

  Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88-93.
 • Anställningar

  Metallarbetare, Växjö 85-. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96-02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90-, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90-94 och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02-05. Ordförande, Lernia AB 02-07. Styrelseledamot, Pliktutredningen 91-92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96 och Datalagskommittén 95-97. Ledamot, kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02-03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00-01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85-89, skolstyrelsen 88-91 och social distriktsnämnd 88-91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91-94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91-94. Styrelseledamot, Videum AB 99-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Kronoberg 88-90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86-90, 92-93 och 96-, ordförande 00-09. Styrelseledamot, SSU 90-93, Växjö arbetarekommun 90-94 och Socialdemokraterna 01-. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09-. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92-08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11-.
 • Litteratur

  Egenmakt och social ekonomi (93).

Said and done

Bristen på rastplatser för tung trafik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/04052/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:401 av Thomas Morell SD Bristen på rastplatser för tung trafik Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet rastplatser utmed de större vägarna. Ordning och reda på vägarna är en prioriterad

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:383 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01190/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft L om möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar Tina Acketoft har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att företag samt besöks- och turistmål i fortsättningen ska

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:383 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Fusk vid transporter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:366 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01165/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:366 av Thomas Morell SD Fusk vid transporter Thomas Morell har frågat inrikesministern om han avser att vidta åtgärder för att stävja fusket med oseriösa lågpristransporter och därmed skapa förutsättningar för ett sunt

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:366 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

EU-trailrar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01102/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:363 av Sten Bergheden M EU-trailrar Sten Bergheden har frågat mig om jag överväger att införa ett förbud mot EU-trailrar på våra svenska vägar i syfte att stoppa dessa. Det har under senaste åren uppmärksammats allvarliga

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01139/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:374 av Magnus Jacobsson KD Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar Magnus Jacobsson har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att möta upp det positiva beslut som nu kommer från den borgerliga regeringen

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Halkbekämpning och vinterväghållning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:360 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01101/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:360 av Lars Beckman M Halkbekämpning och vinterväghållning Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i tjänsten så att vinterväghållningen och halkbekämpningen fungerar bättre och på ett sätt som Sveriges

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:360 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Däckbyte

Svar på skriftlig fråga 2018/19:334 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00972/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/19:334 av Lars Beckman M Däckbyte Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta några initiativ för att ändra datum för däckbyte. Reglerna om dubb- och vinterdäck finns i trafikförordningen 1998:1276Personbil, lätt

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:334 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Farleds- och lotsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:329 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:329 av Anders Hansson M Farleds- och lotsavgifter Anders Hansson har frågat mig om jag avser att se över huruvida differentierade farleds- och lotsavgifter kan komma att uppmuntra till en snabbare omställning av sjötransporterna. Regeringen har ett tydligt mål att flytta gods från vägtransporter till

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:329 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Höghastighetståg i januariöverenskommelsen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:295 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00817 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:295 av Jessika Roswall M Höghastighetståg i januariöverenskommelsen Jessika Roswall har frågat mig hur jag menar att januariöverenskommelsens skrivningar om höghastighetståg ska tolkas, och vad min avsikt är gällande dem.

Svarsdatum: 2019-03-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:295 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Kriminalitet kopplad till avställda bilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:327 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/ 00946/MRT N2019/ 00963/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:319 av Lars Mejern Larsson S Avställda bilar och fråga 2018/19:327 av Lars Mejern Larsson S Kriminalitet kopplad till avställda bilar Lars Mejern Larsson har frågat justitie- och migrationsministern vilka

Svarsdatum: 2019-03-05 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:327 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)