Tobias Billström(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 63
Title Fil.mag, MPhil.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865246
Email tobias.billstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Group Leader
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • First Deputy Speaker 2014-09-29 – 2017-10-10
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-09-28
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2006-10-05
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2017-10-03 –
  • Committee on Education

  • Member 2003-11-24 – 2005-04-05
  • Deputy member 2002-10-08 – 2003-11-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2005-04-06 – 2006-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2005-04-05
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-03-11 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair 2015-12-10 –
  • The War Delegation

  • Member 2016-12-01 –
  • The Riksdag Board

  • Member 2017-10-13 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2017-10-13 –
  • Minister 2010-10-06 – 2014-09-28
  • 2010-07-07 – 2010-10-05
  • Minister 2006-10-06 – 2010-07-06
  • 2010-07-07 – 2010-10-05

Said and done

Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FiU UbU 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 120 kB)

Säkerhetspolitik för Sverige

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FöU UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

En nationell hälso- och sjukvårdsagenda

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) En nationell hälso- och sjukvårdsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

En bättre start - integration som fungerar

Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) En bättre start – integration som fungerar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från dag ett i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU SfU SoU 2017/18:AU1

Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Elområden - en dyr historia för Sydsverige

Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Elområden – en dyr historia för Sydsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elområdesindelningen och dess effekter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Bekämpa brott och otrygghet i hela landet

Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Bekämpa brott och otrygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott ska stärkas och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU KU SfU SoU TU

Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 188 kB)

Vi tror på Sverige - Moderaternas budgetmotion 2018

Motion 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Sammanfattning 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi a.Starkare internationell återhämtning b.Utanförskapet


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 470 kB) Motion 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 653 kB)