Tobias Billström (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 123
Title Fil.mag, MPhil.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865246
Email tobias.billstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Group Leader
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-09-28
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2006-10-05
  • Member of Parliament

  • First Deputy Speaker 2014-09-29 – 2017-10-10
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2017-10-03 –
  • Committee on Education

  • Member 2003-11-24 – 2005-04-05
  • Deputy member 2002-10-08 – 2003-11-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2005-04-06 – 2006-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2005-04-05
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2015-03-11 – 2018-10-02
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair 2015-12-10 – 2017-11-17
  • The War Delegation

  • Member 2016-12-01 –
  • The Riksdag Board

  • Member 2017-10-13 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2017-10-13 –
  • Minister 2010-10-06 – 2014-09-28
  • 2010-07-07 – 2010-10-05
  • Minister 2006-10-06 – 2010-07-06
  • 2010-07-07 – 2010-10-05

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot utbildningsutskottet 03-05 och socialförsäkringsutskottet 05-06. Suppleant kulturutskottet 02-05, arbetsmarknadsutskottet 02-06, utbildningsutskottet 02-03, utrikesutskottet 14- och EU-nämnden 15-. Vice ordförande i Europarådets svenska delegation 15-. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006-140928. Statsråd och chef (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 100707-101005. Förste vice talman 14-.
 • Föräldrar

  Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola, 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
 • Anställningar

  Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00-01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Jämställdhetsrådet 02-06 och Migrationsverkets styrelse 05-06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Malmö 98-02. Ledamot, valberedningen 98-02 och utbildningsnämnden 99-02, vice ordförande 99-02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95-98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99-02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99-01.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande för Moderaterna i Malmö 03-07. Vice President of the European People's Party (EPP) 12-15.

Said and done

Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. M Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 129 kB) Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 282 kB)

Reformagenda för Sverige

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. M, C, KD, L Reformagenda för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa inträdesjobb för att underlätta för nyanlända och unga med kort utbildning att få ett arbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU CU FiU FöU KrU KU NU SfU SkU TU UbU 2018/19:AU2 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:MJU1 2018/19:MJU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 97 kB) Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 167 kB)

Ett ja ska vara ett ja - Sverige måste ta tag i integrationen

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU CU JuU SfU SkU UbU 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 138 kB)

Högre utbildning och forskning

Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. M Högre utbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetsutbildningarnas kvalitetsutvärderingar bör reformeras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SfU SkU UbU

Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. M En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen återkommer med lagförslag så att gårdsförsäljning av alkohol blir möjlig från den 1 juli 2019 och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Den skånska modernäringen

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: MJU NU 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Skogsbruket i Skåne

Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Skogsbruket i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Bevarande av ett hållbart ålfiske

Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. M Bevarande av ett hållbart ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Stranderosion

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)