Tobias Billström(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 63
Title Fil.mag, MPhil.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865246
Email tobias.billstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Group Leader
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • First Deputy Speaker 2014-09-29 – 2017-10-10
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-09-28
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2006-10-05
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2017-10-03 –
  • Committee on Education

  • Member 2003-11-24 – 2005-04-05
  • Deputy member 2002-10-08 – 2003-11-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2005-04-06 – 2006-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2005-04-05
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-03-11 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair 2015-12-10 – 2017-11-17
  • The War Delegation

  • Member 2016-12-01 –
  • The Riksdag Board

  • Member 2017-10-13 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2017-10-13 –
  • Minister 2010-10-06 – 2014-09-28
  • 2010-07-07 – 2010-10-05
  • Minister 2006-10-06 – 2010-07-06
  • 2010-07-07 – 2010-10-05

Said and done

Ineffektiva klimatsatsningar

Interpellation 2017/18:61 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:61 Ineffektiva klimatsatsningar av Tobias Billström (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och klimatpolitiken måste fokusera på att sänka de globala utsläppen i stället för att flytta runt dem. Varje satsad klimatkrona måste

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:61 av Tobias Billström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ineffektiva klimatsatsningar

Ett långsiktigt och hållbart asylsystem

Interpellation 2017/18:57 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:57 Ett långsiktigt och hållbart asylsystem av Tobias Billström (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Sverige behöver en migrationspolitik som är långsiktig och hållbar. I en tid när så många människor är på flykt är det viktigt att Europa och övriga delar av världen kan erbjuda skydd undan

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:57 av Tobias Billström (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett långsiktigt och hållbart asylsystem

Tioårig grundskola

Interpellation 2017/18:56 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:56 Tioårig grundskola av Tobias Billström (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Svensk skola står inför stora reformbehov. Ska Sverige klara av att konkurrera med kunskap behöver resultaten i skolan förbättras. Alliansregeringen tillsatte därför en utredning i syfte att införa

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2017/18:56 av Tobias Billström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tioårig grundskola

Rån mot elektronikkedjor och butiker

Interpellation 2017/18:55 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:55 Rån mot elektronikkedjor och butiker av Tobias Billström (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Branschorganisationen Svensk Handel konstaterade nyligen i en rapport att antalet rån mot elektronikkedjor ökat kraftigt de senaste åren. Det bekräftar den bild som många

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:55 av Tobias Billström (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rån mot elektronikkedjor och butiker

Fler redskap för polisen

Interpellation 2017/18:54 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:54 Fler redskap för polisen av Tobias Billström (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Tryggheten utmanas av kriminella som flyttar fram sina positioner i Malmö och runt om i landet. Antalet brottsutsatta områden där kriminella nätverk har stor negativ påverkan på lokalsamhället

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:54 av Tobias Billström (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler redskap för polisen

Polisens närvaro

Interpellation 2017/18:53 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:53 Polisens närvaro av Tobias Billström (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Svensk polis befinner sig i kris. Från ena hållet utmanas myndigheten av en grövre kriminalitet som tar sig uttryck i allt från narkotikahandel och stölder till uppgörelser och mord. Från

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:53 av Tobias Billström (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens närvaro

Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20 2017/18:UbU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 15 avslag, 29 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 120 kB)

Säkerhetspolitik för Sverige

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 7 avslag, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: 2017/18:UU18

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)