Tina Ghasemi Liljekvist (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Stockholm
Born 1985

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-03-06 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-07-05 – 2018-03-05
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2017-07-04
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2017-02-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-14
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2014-11-01 – 2017-03-30

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant justitieutskottet 14- och socialförsäkringsutskottet 14-17. Ledamot Europarådets svenska delegation 14-.

Said and done

Hedersrelaterade brott och hur de utreds

Skriftlig fråga 2016/17:1644 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1644 Hedersrelaterade brott och hur de utreds av Tina Ghasemi M till Statsrådet Anders Ygeman S Hedersrelaterad brottslighet avser gärningar vilka av en familj och släkt riktas mot en eller flera av familjens medlemmar. De som drabbas av detta har på något sätt genom sitt agerande utsatt eller riskerar att

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1644 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Kompetensen hos yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersförtryck

Skriftlig fråga 2016/17:1502 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1502 Kompetensen hos yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersförtryck av Tina Ghasemi M till Statsrådet Åsa Regnér S Många yrkesgrupper kommer i kontakt med barn och unga som är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel poliser, socialsekreterare, lärare och personal som ingår i elevhälsan

Inlämnad: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1502 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skyddad identitet

Skriftlig fråga 2016/17:1496 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1496 Skyddad identitet av Tina Ghasemi M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En person kan skyddas från hot och våld på olika sätt, varav ett är att förse den utsattes personuppgifter med en sekretessmarkering det gör det svårt för en potentiell förövare att spåra upp sitt offer. Det

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1496 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Bostad för kvinnor som varit utsatta för relationsvåld

Skriftlig fråga 2016/17:1495 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1495 Bostad för kvinnor som varit utsatta för relationsvåld av Tina Ghasemi M till Statsrådet Peter Eriksson MP Kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, och till följd härav lämnat sina hem för att söka skydd, kan ibland stöta på svårigheter att hitta en bostad efter att den akuta perioden av

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1495 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Rättshjälp vid bodelning

Skriftlig fråga 2016/17:1489 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1489 Rättshjälp vid bodelning av Tina Ghasemi M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När en kvinna som blivit utsatt för våld lämnar sin man befinner hon sig ofta i en ekonomiskt sett svagare ställning än denne. Av den anledningen har hon inte alltid råd att anlita en bodelningsförrättare

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1489 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Psykisk misshandel

Skriftlig fråga 2016/17:1488 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1488 Psykisk misshandel av Tina Ghasemi M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hot, förolämpningar, ständig kritik och upprepade klagomål utan grund en stor del av våld i nära relationer handlar om den här typen av psykisk misshandel. Den som drabbas kan utveckla ångest, depression, sömnstörningar

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1488 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Riskbedömningsinstrument och strukturerade riskbedömningar inom polisen

Skriftlig fråga 2016/17:1487 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1487 Riskbedömningsinstrument och strukturerade riskbedömningar inom polisen av Tina Ghasemi M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid hot och våld i nära relationer är det viktigt att polisen gör en så korrekt bedömning som möjligt av risken för att den brottsdrabbade ska utsättas för ytterligare brott, eftersom

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1487 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 68 kB)

Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel

Skriftlig fråga 2016/17:1486 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1486 Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel av Tina Ghasemi M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Ofta går tankarna till fysiska övergrepp när våld i nära relationer diskuteras. Men den psykiska misshandeln är minst lika utbredd som den fysiska. Eftersom

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1486 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Närståendemeddelanden som bevis

Skriftlig fråga 2016/17:1485 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1485 Närståendemeddelanden som bevis av Tina Ghasemi M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Närståendemeddelanden avser meddelanden som skrivs i förtroende till en närstående. Härvid kan sms och brev nämnas som exempel. I rättegångsbalken finns det ett förbud mot att beslagta och anföra

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1485 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av skr. 2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

Motion 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av skr. 2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder som följer av de slutsatser som Riksrevisionen framhåller och


Utskottsberedning: 2016/17:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 68 kB)