Tina Ghasemi(Mod)

Tina Ghasemi (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 316
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email tina.ghasemi[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2017-02-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-14
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2014-11-01 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:SfU3 14 december 2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Interpellationsdebatt 2016/17:128 av Lotta Finstorp (M) 9 december 2016 Försäkringskassans nya regler om underhållstödet
Interpellationsdebatt 2016/17:127 av Tina Ghasemi (M) 9 december 2016 Nya regler för underhållsstöd

Skolans värderingsuppdrag

Skriftlig fråga 2016/17:1099 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1099 Skolans värderingsuppdrag av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Skolan fyller en av de viktigaste funktionerna i samhället. Där ska grunden läggas för ett livslångt lärande. Efter att skolgången är avklarad ska de tjejer och killar som lämnar skolan vara utrustade med många av

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1099 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Samhällsorientering för nyanlända

Skriftlig fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1098 Samhällsorientering för nyanlända av Tina Ghasemi (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Flyktingkrisen ställer Sverige inför många utmaningar. Utanförskapet bland utrikes födda, som var stort redan före krisen, riskerar att fördjupas och förvärras utan reformer för

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen

2017-03-17

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som nekar att medverka i en medicinsk åldersbedömning i ett fall då åldern


Utskottsberedning: SfU

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

En bred parlamentarisk utredning om föräldraförsäkringen

Skriftlig fråga 2016/17:952 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:952 En bred parlamentarisk utredning om föräldraförsäkringen av Tina Ghasemi (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Regeringen beslutade förra året att tillsätta en utredning för att göra en översyn av hela föräldraförsäkringen. Syftet är, enligt regeringen, bland annat att utredningen

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:952 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Vab-fusk

Skriftlig fråga 2016/17:928 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:928 Vab-fusk av Tina Ghasemi (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Regeringen aviserade nyligen att man vill slopa anmälningskravet för att få rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. Avsikten är enligt regeringen att minska regelkrånglet och förenkla livet för

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:928 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Insatser för att få hem bortförda barn

Skriftlig fråga 2016/17:911 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:911 Insatser för att få hem bortförda barn av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Varje år förs flera barn ut ur Sverige för att giftas bort i något annat land. Anledningen härtill är ofta ett planerat tvångsäktenskap. Det planerade tvångsäktenskapet föranleds av att föräldrar

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:911 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Transnationella ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2016/17:862 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:862 Transnationella ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Frågan om barn och tvångsäktenskap har ofta en transnationell dimension. Att flickor och unga kvinnor förs utomlands för att därstädes tvingas gifta sig mot sin

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:862 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Åtgärder för att förhindra bortförande av barn

Skriftlig fråga 2016/17:808 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:808 Åtgärder för att förhindra bortförande av barn av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Varje år förs flera flickor och unga kvinnor ut ur landet för att i utlandet giftas bort mot sin vilja. I äktenskapen får de sedan ofta utstå svåra umbäranden, våld och

Inlämnad: 2017-02-07 Svarsdatum: 2017-02-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:808 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Brottsutredningar om tvångsäktenskap

Skriftlig fråga 2016/17:779 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:779 Brottsutredningar om tvångsäktenskap av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Tvångsäktenskap är ett grovt övergrepp av den personliga integriteten. Den som drabbas tvingas att ge upp sin frihet och självständighet. I äktenskapet är det vanligt att den drabbade utsätts för olika typer

Inlämnad: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:779 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)