Thomas Strand(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 217
Title Organisationschef.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866736
Email thomas.strand[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2005-08-01 – 2005-09-30
  • Alternate member 2002-10-01 – 2002-12-14
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2007-10-04 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-24 – 2007-10-03
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-10-03
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2005-08-01 – 2005-09-30
  • Deputy member 2002-10-24 – 2002-12-14
  • Deputy member 2002-10-10 – 2002-12-14
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-05
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-19 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2010-10-26 – 2016-10-31

Said and done

Ett nationellt digitalt system för bygglov

Skriftlig fråga 2017/18:647 av Thomas Strand (S)

Fråga 2017/18:647 Ett nationellt digitalt system för bygglov av Thomas Strand (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Företag vill ha en effektiv bygglovshantering. Särskilt viktigt är att reglerna är enhetliga och att beslutsprocessen är förutsägbar. Flera studier har dock visat att skillnaderna mellan kommuners

Inlämnad: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:647 av Thomas Strand (S) (pdf, 107 kB)

Religion och utveckling

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) Religion och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att medvetenhet och kunskap om religionens roll i utvecklingsarbetet måste öka, både på politisk nivå


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Alkolås i bilar kan rädda liv

Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2691 av Thomas Strand (S) Alkolås i bilar kan rädda liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkolås i nya bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bygger på Nollvisionen, vilken


Utskottsberedning: 2017/18:TU11

Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S) (pdf, 60 kB)

Ökad kunskap om relationen mellan alkoholkonsumtion och cancer

Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2616 av Thomas Strand (S) Ökad kunskap om relationen mellan alkoholkonsumtion och cancer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att informera svenska medborgare om


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S) (pdf, 63 kB)

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Säkerhet i rättssalen

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) Säkerhet i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kameraövervakning


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

50 år av ockupation måste få ett slut

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) 50 år av ockupation måste få ett slut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om situationen i Israel och Palestina samt vikten av att Sverige kraftfullt via FN och EU arbetar för en tvåstatslösning och att internationell


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) (pdf, 66 kB)

Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)