Thomas Strand(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 217
Title Organisationschef.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866736
Email thomas.strand[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Alternate member 2005-08-01 – 2005-09-30
  • Alternate member 2002-10-01 – 2002-12-14
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2007-10-04 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-24 – 2007-10-03
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-10-03
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2005-08-01 – 2005-09-30
  • Deputy member 2002-10-24 – 2002-12-14
  • Deputy member 2002-10-10 – 2002-12-14
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-05
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-19 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2010-10-26 – 2016-10-31

Said and done

Religion och utveckling

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) Religion och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att medvetenhet och kunskap om religionens roll i utvecklingsarbetet måste öka, både på politisk nivå


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Alkolås i bilar kan rädda liv

Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2691 av Thomas Strand (S) Alkolås i bilar kan rädda liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkolås i nya bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bygger på Nollvisionen, vilken


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S) (pdf, 60 kB)

Ökad kunskap om relationen mellan alkoholkonsumtion och cancer

Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2616 av Thomas Strand (S) Ökad kunskap om relationen mellan alkoholkonsumtion och cancer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att informera svenska medborgare om


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S) (pdf, 63 kB)

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Säkerhet i rättssalen

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) Säkerhet i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kameraövervakning


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

50 år av ockupation måste få ett slut

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) 50 år av ockupation måste få ett slut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om situationen i Israel och Palestina samt vikten av att Sverige kraftfullt via FN och EU arbetar för en tvåstatslösning och att internationell


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) (pdf, 66 kB)

Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Kombidirektivet

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) Kombidirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (pdf, 67 kB)