Thomas Finnborg(Mod)

Thomas Finnborg (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 221
Title Polisinspektör.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866373
Email thomas.finnborg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-12-10 – 2014-09-29
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Alternate member 2016-01-01 –

Said and done

Utförselkontroll av stöldgods

Skriftlig fråga 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1180 Utförselkontroll av stöldgods av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Tullverket har en viktig uppgift när det gäller samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 78 kB)

Åtgärder mot bilmålvakter

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2016/17:348 Åtgärder mot bilmålvakter av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) De fordonsrelaterade skulderna hos Kronofogden är större än någonsin tidigare och uppgick vid årsskiftet till drygt 2,2 miljarder kronor. Trots att den tidigare alliansregeringen införde en ny lagstiftning

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot bilmålvakter

Ökade resurser till tullen

Skriftlig fråga 2016/17:978 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:978 Ökade resurser till tullen av Thomas Finnborg (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndigheter och har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i samhällets gränsskydd, med uppgift att försvåra möjligheten

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:978 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Bristerna i socialtjänsten

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:906 Bristerna i socialtjänsten av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den sittande regeringen är passiv. Den står och tittar på när krisen inom socialtjänsten växer sig allt starkare. Det finns inga strukturella och långsiktiga nationella reformer på väg fram. Det finns en yrkesgrupp

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Nationell handlingsplan för att minska drunkningsolyckor

Skriftlig fråga 2016/17:907 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:907 Nationell handlingsplan för att minska drunkningsolyckor av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Under 2016 drunknade 115 personer. För att förhindra att antalet stiger de kommande åren måste Sverige skyndsamt anta en nollvision för antalet drunkningsolyckor. Visionen måste samtidigt

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:907 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 79 kB)

Dödsfall på sjukhus till följd av platsbrist eller personalbrist

Skriftlig fråga 2016/17:905 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:905 Dödsfall på sjukhus till följd av platsbrist eller personalbrist av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Under 2016 inträffade 13 dödsfall inom sjukvården som hade kunnat undvikas, varav sju stycken på Skånes universitetssjukhus och ett på Helsingborgs lasarett. Orsakerna

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:905 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 70 kB)

Faderskap och föräldraskap

Skriftlig fråga 2016/17:722 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:722 Faderskap och föräldraskap av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Enligt uppgift från Justitiedepartementet kommer en utredning som ska se över reglerna rörande faderskap och föräldraskap att tillsättas i februari. Det är något vi välkomnar. Ett

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:722 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 74 kB)

Trafikpolisen

Skriftlig fråga 2016/17:688 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:688 Trafikpolisen av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Färre trafikpoliser leder till sämre trafiksäkerhet. På senaste tiden har var fjärde trafikpolis försvunnit. Detta har lett till färre kontroller av rattfyllerister och drogpåverkade förare. Utandningsproverna har minskat

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:688 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 88 kB)

Personalförsörjningen inom socialtjänsten

Skriftlig fråga 2016/17:674 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:674 Personalförsörjningen inom socialtjänsten av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Trycket på socialtjänsten har under många år varit starkt. I dag saknas nästan 1 000 socialsekreterare. Det leder till en stark press på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Socialsekreterarens vardag

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:674 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Polisens resultat

Skriftlig fråga 2016/17:671 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:671 Polisens resultat av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Under det senaste året har vi kunnat ta del av flera larmrapporter om polisens dåliga resultat och krisande utredningsverksamhet. De senaste siffrorna som finns tillgängliga för oktober och november visade dessutom att

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:671 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 74 kB)