Thomas Finnborg(Mod)

Thomas Finnborg (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 221
Title Polisinspektör.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866373
Email thomas.finnborg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-12-10 – 2014-09-29
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Alternate member 2016-01-01 –

Said and done

Rymningar från skyddade boenden

Skriftlig fråga 2016/17:1549 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1549 Rymningar från skyddade boenden av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den senaste tiden har vi kunnat ta del av uppgifter om att framför allt unga flickor som utsatts för hedersförtryck ofta rymmer från de skyddade boenden där de vårdas. Även om problemet med rymningar inte är

Inlämnad: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1549 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 80 kB)

Förarbevis för vattenskoter

Skriftlig fråga 2016/17:1548 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1548 Förarbevis för vattenskoter av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) För en dryg månad sedan inträffade en allvarlig vattenskoterolycka i Köpenhamns hamn. En skoterförare tappade kontrollen över fordonet, som med full kraft kraschade in i två kvinnor som omkom i den tragiska

Inlämnad: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1548 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2016/17:1547 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1547 Hedersrelaterat våld och förtryck av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Enligt en statlig rapport från 2014 lever så många som 100 000 unga i Sverige under hedersförtryck, och antalet rättsfall som är relaterat till hedersvåld och förtryck ökar. Under 2015 avgjordes 66 fall med

Inlämnad: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1547 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 80 kB)

Delpension för poliser

Skriftlig fråga 2016/17:1423 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1423 Delpension för poliser av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sverige har i dag stora problem med växande otrygghet och bristande lag och ordning. Samtidigt befinner sig den svenska polisen i en allvarlig kris. Polisens utredningsresultat är det lägsta på 16 år. Endast vart

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1423 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Ökade resurser till Tullverket

Skriftlig fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1375 Ökade resurser till Tullverket av Thomas Finnborg (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Tullens beslag vid våra gränser har ökat kraftigt på senare år, och i dag är även handeln med insmugglade varor som vapen, narkotika och alkohol betydande. Tullverket är en viktig del av samhällets

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare

Skriftlig fråga 2016/17:1326 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1326 Reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Den 1 januari 2015 började nya regler om överförmyndare, gode män och förvaltare att gälla. Förändringarna handlade bland annat om enskilda personers rätt att

Inlämnad: 2017-05-02 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1326 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Ökade befogenheter till polisen

Skriftlig fråga 2016/17:1324 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1324 Ökade befogenheter till polisen av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sverige ska ha en trygghet att lita på där brottslighet och terrorism aldrig får vinna. För att försvara vårt öppna och fria samhälle behövs därför en bred palett av nya åtgärder för att ytterligare kunna

Inlämnad: 2017-05-02 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1324 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Ökad möjlighet till kameraövervakning

Skriftlig fråga 2016/17:1321 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1321 Ökad möjlighet till kameraövervakning av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I Sverige ska vi ha en trygghet att lita på. Ett sätt bland flera att öka tryggheten på våra gator och torg är fler trygghetskameror och att öka polisens möjlighet till kameraövervakning.

Inlämnad: 2017-04-28 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1321 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Utförselkontroll av stöldgods

Skriftlig fråga 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1180 Utförselkontroll av stöldgods av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Tullverket har en viktig uppgift när det gäller samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 78 kB)

Åtgärder mot bilmålvakter

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2016/17:348 Åtgärder mot bilmålvakter av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) De fordonsrelaterade skulderna hos Kronofogden är större än någonsin tidigare och uppgick vid årsskiftet till drygt 2,2 miljarder kronor. Trots att den tidigare alliansregeringen införde en ny lagstiftning

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot bilmålvakter