Thomas Finnborg(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 221
Title Polisinspektör.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866373
Email thomas.finnborg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-12-10 – 2014-09-29
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31
  • Alternate member 2016-01-01 –

Said and done

Webb-TV

Enhetligt körkort för utländska bilister

Skriftlig fråga 2017/18:429 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:429 Enhetligt körkort för utländska bilister av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) För att ett körkort som är utfärdat i ett land utanför EES också ska vara giltigt i Sverige behöver det enligt dagens lagstiftning uppfylla vissa krav. Det måste naturligtvis fortfarande vara giltigt

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:429 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 79 kB)

Nationell handlingsplan mot antisemitism

Skriftlig fråga 2017/18:428 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:428 Nationell handlingsplan mot antisemitism av Thomas Finnborg (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Begreppet antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Antisemitism har en lång historisk bakgrund med rötter i främlingsfientlighet, ekonomi,

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:428 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Familjehemsplacerade barn

Interpellation 2017/18:249 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2017/18:249 Familjehemsplacerade barn av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras utanför det egna hemmet. Statistik från Socialstyrelsen visar att 28 700 barn och unga i åldern 0–20 år någon gång under

Inlämnad: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2017/18:249 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 90 kB)

Mikroplast från konstgräsplaner

Skriftlig fråga 2017/18:289 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:289 Mikroplast från konstgräsplaner av Thomas Finnborg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Konstgräsplaner för fotboll sprider mellan 2 300 och 3 900 ton plast i naturen varje år. Det är bara väg- och däckslitage från trafiken som ger större utsläpp av mikroplast. Det visar en undersökning

Inlämnad: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:289 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 68 kB)

DNA-profiler från avlidna i spårregistret

Skriftlig fråga 2017/18:274 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:274 DNA-profiler från avlidna i spårregistret av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt nuvarande lydelse i 4 kap. 5 polisdatalagen får spårregister innehålla spår som inte kan hänföras till en identifierbar person och som har tagits fram under utredning

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:274 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 78 kB)

En effektivare panthantering

Interpellation 2017/18:115 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2017/18:115 En effektivare panthantering av Thomas Finnborg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) De nordiska länderna har väl fungerande nationella pantsystem, vilket ger en värdefull miljö- och klimatvinst. Systemen är olika eftersom de bygger på olika regler, momsavgifter och ägarförhållanden.

Inlämnad: 2017-11-08 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:115 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektivare panthantering

Tung trafik och polisen

Skriftlig fråga 2017/18:241 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:241 Tung trafik och polisen av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polisen har i dag svårt att hinna med kontrollerna av tung trafik på våra vägar, vilket är allvarligt eftersom det ökar risken för olyckor samtidigt som det försvårar det förebyggande arbetet

Inlämnad: 2017-11-08 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:241 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Åtgärder mot gängkriminalitet

Skriftlig fråga 2017/18:235 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:235 Åtgärder mot gängkriminalitet av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Sverige har i dag en trygghetskris. Poliserna är för få, utredningsresultaten är lägre än på mycket länge, grova brott som våldtäkter läggs på hög i balansen. Det finns i dag områden

Inlämnad: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:235 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 78 kB)

Skyddsobjekt

Skriftlig fråga 2017/18:185 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:185 Skyddsobjekt av Thomas Finnborg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Nyligen skedde ett allvarligt sprängdåd mot polishuset i Helsingborg. Sprängladdningen var kraftig och orsakade omfattande skador på både polishuset och byggnader i närheten, lyckligtvis kom dock ingen

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:185 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 74 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)