Teresa Carvalho (SocDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 118
Title Pol.mag
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864546
Email teresa.carvalho[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Social Insurance

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2019-12-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2019-02-11 – 2019-11-30
  • Ordinary member 2017-01-02 – 2019-02-10
  • Ledig 2016-04-18 – 2017-01-01
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-04-17
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2017-04-06 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2016-04-17

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-. Ledamot EU-nämnden 14-16.
 • Föräldrar

  Fernando Carvalho och Ulla Petterson Carvalho.
 • Utbildning

  Hagagymnasiet, Norrköping, slutår 03. Pol.mag. examen, Linköpings universitet 09.
 • Anställningar

  Informatör, Byrån mot diskriminering 09-11. Informations- och föreningssamordnare, Riksbyggen 11-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Norrköping 06-. Kommunstyrelsen, Norrköping 10-14 och 1:e vice ordförande 12-14. Gymnasienämnden, Norrköping 07-10. Ordförande, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Norrköping 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna i Norrköping 15-.
 • Litteratur

  En svårslagen själ, om Norrköping - socialdemokratin och framtiden (13, tillsammans med Lars Stjernkvist, Eva Andersson och Olle Johansson).

Said and done

Utveckling av Linköpings universitet och Campus Norrköping

Motion 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. S Utveckling av Linköpings universitet och Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Linköpings universitets och Campus Norrköpings betydelse för Östergötlands kompetensförsörjning och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2015/16:2388 av Teresa Carvalho (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2388 av Teresa Carvalho S Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2388 av Teresa Carvalho (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2388 av Teresa Carvalho (S) (pdf, 61 kB)

Ungdomsförbunden i skolan

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. S Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Översyn av sexualundervisningen i skolan

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. S Översyn av sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att verka för en integrerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Åldersgräns vid eftergymnasiala studier

Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. S Åldersgräns vid eftergymnasiala studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över åldersgränsen när det gäller studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Mobbning och normkritik

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. S Mobbning och normkritik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa normkritiskt tänkande i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Planeringsförutsättningar för Ostlänken

Motion 2015/16:2418 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2418 av Johan Andersson m.fl. S Planeringsförutsättningar för Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge goda planeringsförutsättningar för att möta de åtaganden som följer på byggnationen av Ostlänken, inte minst på det bostadspolitiska


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2418 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2418 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Strategiska hamnar

Motion 2015/16:2202 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2202 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse strategiska hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar,


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2202 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2202 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

E22

Motion 2015/16:2201 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2201 av Mattias Ottosson m.fl. S E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att fullfölja ombyggnationen av E22 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genomfarten på E22:an


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2201 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2201 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Lättillgängligt stöd och service

Motion 2015/16:2346 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2346 av Eva Lindh m.fl. S Lättillgängligt stöd och service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i direktiven till den utlovade översynen av socialtjänstlagen överväga att ta med frågan om lättillgängligt stöd och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2346 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2346 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 63 kB)