Teres Lindberg (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 170
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864645
Email teres.lindberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-09-24
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-09-25 – 2022-09-26
  • Ordinary member 2013-01-01 – 2014-09-29
  • Ledig 2012-07-15 – 2012-12-31
  • Ordinary member 2011-04-01 – 2012-07-14
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2011-04-13 – 2012-09-27
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2012-09-27 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2018-01-01 – 2018-01-01
  • Deputy member 2013-01-16 – 2014-09-29
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2014-10-28 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-). Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14, trafikutskottet 14- och försvarsutskottet 16-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-.
 • Utbildning

  Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
 • Anställningar

  Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06.Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14. Vice ordförande, Stockholms arbetarekommun 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-. Ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-.

Said and done

Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus

Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2115 av Teres Lindberg S Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av resurssättningen till sfi och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S) (pdf, 76 kB)

Västsahara

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under mer än 40 år har västsaharier fått vänta på att kunna bilda en egen stat och få den erkänd. De


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Inför regional rådighet över trängselskatter

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (pdf, 68 kB)

Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2083 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (pdf, 65 kB)

Skattereform för ökad jämlikhet

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. S Skattereform för ökad jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reformera inkomstskattelagen i syfte att öka jämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Ett hållbart skattesystem

Motion 2018/19:1793 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1793 av Teres Lindberg S Ett hållbart skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred skatteöversyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått mer än ett kvarts sekel sedan riksdagen antog


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:1793 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1793 av Teres Lindberg (S) (pdf, 72 kB)

Svenska kraftnät

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (pdf, 69 kB)

Minska företagens administrativa börda

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. S Minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Fortsätt avvecklingen av monarkin

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2119 av Teres Lindberg S Fortsätt avvecklingen av monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta avvecklingen av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Monarkin är omodern och uppfyller egentligen inget annat


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (pdf, 66 kB)

Reglera andrahandsmarknaden

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. S Reglera andrahandsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 77 kB)