Sven-Olof Sällström(SweDem)

Sven-Olof Sällström (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 75
Title Butikschef.
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sven-olof.sallstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • Deputy Group Leader 2010-10-04 – 2012-05-21
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-12
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –
  • Member 2010-10-04 – 2012-06-11
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2010-10-13 – 2012-06-13
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehållsförteckning Förslag till


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 189 kB)

med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera högkvalitativ framför lågkvalitativ arbetskraftsinvandring och


Utskottsberedning: 2016/17:SfU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända


Utskottsberedning: 2016/17:AU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 86 kB)

med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte inrätta en jämställdhetsmyndighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (pdf, 86 kB)

Budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2017 1        Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Integration 3.1En kultur som enar 3.1.1Hela Sverige – kultur som räknas 3.1.2Kulturlots och Sverigecenter 3.1.3Sverigesamlingen – historisk


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 332 kB) Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 541 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärlingsanställningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU3 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)