Sven-Olof Sällström(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 75
Title Butikschef.
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sven-olof.sallstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • Deputy Group Leader 2010-10-04 – 2012-05-21
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-12
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –
  • Member 2010-10-04 – 2012-06-11
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2010-10-13 – 2012-06-13
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens proposition 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet med de ändringar som framgår av bilaga 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU21

Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

med anledning av skr. 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning

Motion 2017/18:3992 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3992 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska se till att


Utskottsberedning: 2017/18:AU15

Motion 2017/18:3992 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3992 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 65 kB)

Det kommunala skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström SD Det kommunala skatteutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner som får mer än 10 procent av sina intäkter via det kommunala skatteutjämningssystemet ska anpassa kommunalskatten, och


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 63 kB)

En fungerande bostadsmarknad i hela Sverige

Motion 2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström SD En fungerande bostadsmarknad i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regeringens styrning använda SBAB för en fungerande bolånemarknad även i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 62 kB)

Jämställdhet

Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. SD Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetspolitiska mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotering och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:SfU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 4 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion 2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD) Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU10

Motion 2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 61 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2017/18:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Budgetpropositionen för 2018

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2018 1   Sammanfattning Satsningar 2018 2019 2020 Sänkt inkomstskatt låg- och medelinkomsttagare 20,0 20,0 20,0 Sänkt marginalskatt 5,5 5,8 6,0 Satsningar mot äldrefattigdom        


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 609 kB) Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 925 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärlingsanställningar


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:AU9 2017/18:FiU3 2017/18:SfU17 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 12 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)