Suzanne Svensson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 12
Title Undersköterska
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865905
Email suzanne.svensson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-05-13 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-05-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-05-12
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2015-06-22 – 2018-10-31
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-06-22

Said and done

Blekinge tingsrätts verksamhet i Karlshamn

Skriftlig fråga 2017/18:824 av Suzanne Svensson (S)

Fråga 2017/18:824 Blekinge tingsrätts verksamhet i Karlshamn av Suzanne Svensson S till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tingsrättens vara eller inte vara i Karlshamn har varit en fråga som diskuterats under många år. Kansliets lokaler är för närvarande stängda i avvaktan på renovering, och verksamheten

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:824 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 86 kB)

Nordiska utvecklingsfonden

Skriftlig fråga 2017/18:823 av Suzanne Svensson (S)

Fråga 2017/18:823 Nordiska utvecklingsfonden av Suzanne Svensson S till Statsrådet Isabella Lövin MP Nordiska utvecklingsfonden NDF grundades för 28 år sedan för att stötta utvecklingsländerna både ekonomiskt och socialt. Under 2009 beslutade NDF, med stöd av Nordiska rådet, att styra om finansieringen i Afrika, Asien

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:823 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 88 kB)

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Tullverket utökade befogenheter för att stävja smuggling av stöldgods och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Moms för båtklubbar

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Moms för båtklubbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa momsplikt för ideella båtklubbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholm stad kommer


Utskottsberedning: 2017/18:SkU11

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Förnybar energi i drivmedelsproduktionen

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) Förnybar energi i drivmedelsproduktionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybar energi i drivmedelsproduktionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har under de senaste


Utskottsberedning: 2017/18:NU22

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 56 kB)

Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Laxfiske i Östersjön

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Laxfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesfiske efter lax i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av bestånden av vildlax


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 62 kB)