Suzanne Svensson(SocDem)

Suzanne Svensson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 12
Title Undersköterska
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865905
Email suzanne.svensson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-05-13 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-05-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-05-12
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2015-06-22 – 2017-10-31
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-06-22

Said and done

Jakt på säl

Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Jakt på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad skyddsjakt på gråsäl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns i dag ungefär 30 000 gråsälar i


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 61 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Miljöarbete i och runt Östersjön

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) Miljöarbete i och runt Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fortsatt utveckling av miljöarbetet i och runt Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Harmonisering av fiskelagarna runt Östersjön

Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Harmonisering av fiskelagarna runt Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samma regler ska gälla för alla länder runt Östersjön gällande yrkesfisket efter lax och


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14

Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 63 kB)

Utbildning för utryckningspersonal

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) Utbildning för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Förråd av monteringsfärdiga hus

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) Förråd av monteringsfärdiga hus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörd myndighet får i uppdrag att se över möjligheten att under ett antal år bygga depåer av hus i


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 64 kB)

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 67 kB)