Suzanne Svensson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 12
Title Undersköterska
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865905
Email suzanne.svensson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-05-13 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-05-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-05-12
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2015-06-22 – 2018-10-31
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-06-22

Said and done

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Tullverket utökade befogenheter för att stävja smuggling av stöldgods och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Moms för båtklubbar

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Moms för båtklubbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa momsplikt för ideella båtklubbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholm stad kommer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Förnybar energi i drivmedelsproduktionen

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) Förnybar energi i drivmedelsproduktionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybar energi i drivmedelsproduktionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har under de senaste


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 56 kB)

Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Laxfiske i Östersjön

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Laxfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesfiske efter lax i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av bestånden av vildlax


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 62 kB)

Miljöfiskare

Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Miljöfiskare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöfiskare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön är ett särskilt känsligt hav som under lång tid


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11

Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 58 kB)

Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2017/18:1880 av Magnus Manhammar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1880 av Magnus Manhammar m.fl. (S) Specialdomstol för mark- och miljömål Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att inrätta en specialdomstol för mark- och miljömål och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mark-


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:1880 av Magnus Manhammar m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1880 av Magnus Manhammar m.fl. (S) (pdf, 59 kB)