Susanne Eberstein (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County
Title Fd Kammarrättsråd
Born 1948

Current assignments

  • The General Council of the Riksbank

  • Member
  • Judges Proposals Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • First Deputy Speaker 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Chair 2004-11-23 – 2006-10-02
  • Member 2004-11-18 – 2004-11-22
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • First Deputy Chair 2002-11-05 – 2004-11-17
  • Deputy Chair 2002-11-05 – 2004-11-17
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Second Deputy Chair 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Deputy Chair 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1994-10-21 – 1998-10-04
  • Deputy member 1994-10-11 – 1994-10-20
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2004-12-05
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2010-10-12
  • Deputy member 2000-10-09 – 2002-10-08
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2018-10-09 –
  • Chair 2014-10-24 – 2018-10-09
  • Member 2014-10-14 – 2014-10-24
  • Member 1998-12-02 – 2010-10-19
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2010-10-19
  • Judges Proposals Board

  • Member 2011-01-01 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 1995-01-01 – 1996-11-20
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-12
  • The Delegation to the CSCE

  • Deputy member 1994-10-18 – 1994-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot finansutskottet 94-98, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och justitieutskottet 02 och 14-, 1:e vice ordförande 02-04. Ledamot skatteutskottet 04 och ordförande 04-06. Vice ordförande socialutskottet 98-02 och 2:e vice ordförande 02. Suppleant finansutskottet 94 och 02-06, skatteutskottet 94-98 och kulturutskottet 02-04 och utrikesutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 06-10, riksdagsgruppens styrelse 98-10, Domarnämnden 11- och Riksbanksfullmäktige 98-10, ordförande 14-. Vice ordförande EU-nämnden 06-10. Suppleant talmanskonferensen 98-00, Europeiska säkerhetskonferensen 94, OSSE-delegationen 95-96, EU-nämnden 00-02 och Utrikesnämnden 06-10. 1:e vice talman 10-14.
 • Föräldrar

  Chefsrådmannen Einar Malmberg och Marisa Malmberg, f. Thulin.
 • Utbildning

  Studentexamen 67. Jur.kand. 72.
 • Anställningar

  Tingsnotarie 74-77. Kammarrättsfiskal 78-81. Kammarrättsassessor 82-89. Kammarrättsråd, Sundsvalls kammarrätt 89-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Riksgäldskontoret 94-00 och Rikspolisstyrelsen 07-13. Ledamot, Statens personregisternämnd 95-06, ordförande 96-06. Ledamot, Registernämnden 02-08. Ledamot, Säkerhets- och integritetsnämnden 07-15. Ordförande, Statens nämnd för adoptionsfrågor 96-01, Statens konstråd 97-06, Polismyndigheten i Västernorrlands län 01-14, Brottsförebyggande rådet 03-06 och Karolinska Institutet 05-13. Styrelseledamot, Apoteket AB 98-04. Ledamot, polisorganisationskommittén 11-14. Ensamutredare, Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering 95-96 (SOU 1996:29), Utredningen om Sveriges engagemang i viss storskalig forskning 97 (SOU 1997:69), Utredningen om översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga m.m. 99-00 (SOU 2000:77), Vårdgivarutredningen 01-03 (SOU 2003:7) och Utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv 03 (SOU 2003:69). Ledamot Säkerhetspolisens insynsråd 15-, Riksåklagarens insynsråd 15- och Domstolsverkets insynsråd 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Sundsvalls kommun 91-98. Vice ordförande, socialnämnden 86-89, ordförande 89-94. Styrelseledamot, Stadsbacken AB 93-00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, S-kvinnor Västernorrland 96-11.
 • Bostadsort

  Sundsvall

Said and done

Bedrägeri med hjälp av postförsändelse

Skriftlig fråga 2017/18:243 av Susanne Eberstein (S)

Fråga 2017/18:243 Bedrägeri med hjälp av postförsändelse av Susanne Eberstein S till Statsrådet Peter Eriksson MP Olika former av bedrägerier är ett av vår tids gissel. Privatpersoner såväl som företag drabbas av stulna personuppgifter, bluffakturor och andra former av bedrägerier. För att Polismyndigheten effektivt ska

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:243 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 79 kB)

Utbildningsplatser vid juristprogrammet

Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2165 av Susanne Eberstein S Utbildningsplatser vid juristprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet fria platser på högskolan och särskilt följa utvecklingen vid juristprogrammet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 54 kB)

Ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar

Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson båda S Ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 58 kB)

Posthantering på rättspsykiatriska kliniker

Motion 2016/17:2166 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2166 av Susanne Eberstein S Posthantering på rättspsykiatriska kliniker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga möjligheten till att all ingående post till rättspsykiatriska kliniker ska röntgenundersökas och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2166 av Susanne Eberstein (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2166 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 54 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Avtrappning av ränteavdragen

Motion 2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson båda S Avtrappning av ränteavdragen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gradvis trappa ned dagens ränteavdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraternas


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 66 kB)

Valutareservsavgift

Motion 2016/17:585 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2016/17:585 av Susanne Eberstein S Valutareservsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en valutareservsavgift för banker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en stor finansiell sektor. Det är bara


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:585 av Susanne Eberstein (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:585 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 57 kB)

Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård

Skriftlig fråga 2016/17:18 av Susanne Eberstein (S)

Fråga 2016/17:18 Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård av Susanne Eberstein S till Statsrådet Gabriel Wikström S Jag har tidigare frågat statsrådet Wikström om möjligheten att kontrollera försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård. Statsrådet menade då att det inte fanns anledning

Inlämnad: 2016-09-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:18 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 80 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslösheten i Sverige är


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 71 kB)