Sultan Kayhan (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 281
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sultan.kayhan[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-03-02 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-09-19 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2017-03-14 – 2017-06-30
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2017-06-16 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:JuU39 13 june 2018 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Debatt om förslag 2017/18:JuU35 13 june 2018 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Debatt om förslag 2017/18:JuU18 7 march 2018 Unga lagöverträdare
Frågestund 26 october 2017 Frågestund

Äldres rätt till särskilt boende

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. S Äldres rätt till särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som känner oro och otrygghet ska ha rätt till


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Märkning av varor

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. S Märkning av varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar i syfte att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

En smidigare sjukskrivningsprocess

Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2217 av Sultan Kayhan S En smidigare sjukskrivningsprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för införande av längre utbildning i sjukförsäkring för läkare samt uppföljande seminarier för mer erfarna läkare och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 67 kB)

Totalöverblick för att ingen ska hamna mellan stolarna

Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2207 av Sultan Kayhan S Totalöverblick för att ingen ska hamna mellan stolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en översyn genomförs för att undersöka hur en totalöverblick och tydlighet i ansvar för individen kan nås,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 66 kB)

Sätt stopp för hot och våld mot anställda i staten

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2638 av Sultan Kayhan S Sätt stopp för hot och våld mot anställda i staten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vad staten som arbetsgivare kan göra för att både förebygga och hindra att hot och våld mot anställda i staten förekommer,


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 66 kB)

Bostadsbygge i alla kommuner

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. S Bostadsbygge i alla kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner måste bygga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Sverige lider av bostadsbrist. Värst är bristen i storstadsregionerna,


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: TU 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:NU19 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 132 kB)

Om OS i Stockholm

Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. S Om OS i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vinter-OS i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholm är en fantastisk stad i ett fantastiskt land Det är inte bara så att Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor

Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. S Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett 90-procentsmål för tillsvidareanställningar i offentlig sektor och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)