Sultan Kayhan (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 281
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sultan.kayhan[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-03-02 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-09-19 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2017-03-14 – 2017-06-30
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2017-06-16 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Allmänpolitisk debatt 18 october 2018 Sjukvård och välfärdsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU39 13 june 2018 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Debatt om förslag 2017/18:JuU35 13 june 2018 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Debatt om förslag 2017/18:JuU18 7 march 2018 Unga lagöverträdare

Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Helhetsansvar för den som är sjukskriven

Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2684 av Sultan Kayhan S Helhetsansvar för den som är sjukskriven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för totalöverblick och tydlighet i ansvar för individen så att ingen riskerar att hamna utanför trygghetssystemet vid sjukdom och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 70 kB)

En välfungerande sjukskrivningsprocess

Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2661 av Sultan Kayhan S En välfungerande sjukskrivningsprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga utbildningen i sjukförsäkring inom läkarutbildningen och införa uppföljande seminarier för mer erfarna läkare och tillkännager


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 70 kB)

Den som blir sjuk ska inte bli fattig

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2660 av Sultan Kayhan S Den som blir sjuk ska inte bli fattig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan för att säkerställa att sjukförsäkringen ger trygghet för den som drabbats av sjukdom, och detta tillkännager


Utskottsberedning: AU SfU

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 72 kB)

Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2757 av Sultan Kayhan S Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 68 kB)

Västsahara

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under mer än 40 år har västsaharier fått vänta på att kunna bilda en egen stat och få den erkänd. De


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården

Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2232 av Sultan Kayhan S Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa obligatorisk utbildning i jämställt bemötande och vård för anställda inom hälso- och sjukvården


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 69 kB)

Hot och våld mot anställda i staten ska upphöra

Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1962 av Sultan Kayhan S Hot och våld mot anställda i staten ska upphöra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vad staten som arbetsgivare kan göra för att förebygga förekomst av hot och våld mot anställda i staten och att stärka


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25

Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 71 kB)

Retuscherad reklam

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. S Retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot eller märkning av retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reklam är en del av vår vardag. Lagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)