Stina Bergström (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Värmland County
Title Studievägledare/Informatör.
Born 1958

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-09-28 – 2018-09-24

 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kils kommun 07-10. 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen 07-10. Ledamot, kollektivtrafiknämnden, Karlstads kommun 98-99. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kils kommun 03-06. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 05-06 och samverkansnämnden 09-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Göteborg och Karlstad 70-80-tal. Styrelseledamot, Miljöförbundet Jordens Vänner, Karlstad och riksnivå 90-tal. Styrelseledamot, Mp Kil 00-11. Styrelseledamot, Mp Värmland 00-05, 08-11.
 • Bostadsort

  Högboda
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14- och EU-nämnden 16-.
 • Föräldrar

  Juristen Svante Bergström och läraren Margareta Bergström, f. Kähr.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Uppsala, slutår 77. Studier i filosofi och juridik, Uppsala universitet 77-79. Kulturvetarlinjen, Göteborgs universitet 79-83. Journalisthögskolan, Göteborg 86. Studier i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 01-02.
 • Anställningar

  Affärsbiträde, Studentlivs i Uppsala 77. Assistent, Uppsala universitet 79. Korrekturläsare, Göteborgs-Posten 80. Assistent, Göteborgs universitet 80. Hemsamarit, Göteborgs kommun 81. Museiamanuens, Göteborgs universitet 81-82. Assistent, ABF 83-84. Arkivarie och kopist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Bohusläningen 86. Kulturassistent, Forshaga kommun 87-92. Teaterproducent, Teaterkooperativet Draken 92-95. Teaterproducent, Studiefrämjandet 96. Frilansjournalist, Värmlands Folkblad, Kyrknytt m.fl. 86-05. Informatör och rekryterare, Karlstads universitet 96-02. Studievägledare och informatör, Karlstads universitet 02-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 14- och ledamot, SMHI:s insynsråd 15-.

Said and done

Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:790 Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den största delen av Sveriges yta är täckt av skog och den största delen av den skogen brukas. I skogsvårdslagen slås det fast att det ska tas lika stor hänsyn till miljön som till produktionsintressen.

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen

Strandskyddsregler som inskränker äganderätten

Interpellation 2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:687 Strandskyddsregler som inskränker äganderätten av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Strandskyddet och dess regler har diskuterats i många sammanhang, inte minst i riksdagens kammare. Oftast har debatten utgått från det faktum att det är viktigt att vi värnar om miljö, mångfald

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strandskyddsregler som inskränker äganderätten

Trafikens ökade klimatutsläpp

Skriftlig fråga 2015/16:286 av Stina Bergström (MP)

Fråga 2015/16:286 Trafikens ökade klimatutsläpp av Stina Bergström MP till Statsrådet Anna Johansson S Med bara en månad kvar till klimatmötet i Paris presenterar Trafikverket oroväckande siffror om att utsläppen från vägtrafiken i Sverige återigen ökar. Detta är något som djupt oroar mig. Sedan 2008 har koldioxidutsläpp

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:286 av Stina Bergström (MP) (pdf, 77 kB)

Ökad lycka som politiskt mål

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström båda MP Ökad lycka som politiskt mål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 79 kB)

Nya slussar i Trollhätte kanal

Motion 2015/16:2642 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2642 av Stina Bergström MP Nya slussar i Trollhätte kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om slussarna i Trollhätte kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år färdas över två miljoner ton gods över Vänern, genom slussarna


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2642 av Stina Bergström (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2642 av Stina Bergström (MP) (pdf, 65 kB)

SJ:s samhällsuppdrag

Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström båda MP SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ inte


Utskottsberedning: 2015/16:NU4 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 91 kB)

Inlandsbanan

Motion 2015/16:1829 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1829 av Stina Bergström MP Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp och öppna Inlandsbanan mellan Mora och Persberg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1829 av Stina Bergström (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1829 av Stina Bergström (MP) (pdf, 74 kB)

Basinkomst

Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. MP Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning som på djupet undersöker vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 86 kB)

Förbud mot uranbrytning

Motion 2015/16:2477 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2477 av Stina Bergström MP Förbud mot uranbrytning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda uranbrytning eller på annat sätt säkerställa att uranbrytning inte kan ske i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Inledning Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2477 av Stina Bergström (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2477 av Stina Bergström (MP) (pdf, 67 kB)

Miljöanpassad skoterlagstiftning

Motion 2015/16:2175 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2175 av Stina Bergström MP Miljöanpassad skoterlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en översyn av terrängkörningslagen för att miljöanpassa skoteråkningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är en


Utskottsberedning: 2015/16:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2175 av Stina Bergström (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2175 av Stina Bergström (MP) (pdf, 65 kB)