Stina Bergström (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Värmland County
Title Studievägledare/Informatör.
Born 1958

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-09-28 – 2018-09-24

 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kils kommun 07-10. 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen 07-10. Ledamot, kollektivtrafiknämnden, Karlstads kommun 98-99. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kils kommun 03-06. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 05-06 och samverkansnämnden 09-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Göteborg och Karlstad 70-80-tal. Styrelseledamot, Miljöförbundet Jordens Vänner, Karlstad och riksnivå 90-tal. Styrelseledamot, Mp Kil 00-11. Styrelseledamot, Mp Värmland 00-05, 08-11.
 • Bostadsort

  Högboda
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14- och EU-nämnden 16-.
 • Föräldrar

  Juristen Svante Bergström och läraren Margareta Bergström, f. Kähr.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Uppsala, slutår 77. Studier i filosofi och juridik, Uppsala universitet 77-79. Kulturvetarlinjen, Göteborgs universitet 79-83. Journalisthögskolan, Göteborg 86. Studier i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 01-02.
 • Anställningar

  Affärsbiträde, Studentlivs i Uppsala 77. Assistent, Uppsala universitet 79. Korrekturläsare, Göteborgs-Posten 80. Assistent, Göteborgs universitet 80. Hemsamarit, Göteborgs kommun 81. Museiamanuens, Göteborgs universitet 81-82. Assistent, ABF 83-84. Arkivarie och kopist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Bohusläningen 86. Kulturassistent, Forshaga kommun 87-92. Teaterproducent, Teaterkooperativet Draken 92-95. Teaterproducent, Studiefrämjandet 96. Frilansjournalist, Värmlands Folkblad, Kyrknytt m.fl. 86-05. Informatör och rekryterare, Karlstads universitet 96-02. Studievägledare och informatör, Karlstads universitet 02-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 14- och ledamot, SMHI:s insynsråd 15-.

Said and done

Långsiktig bekämpning av stickmyggor

Interpellation 2014/15:763 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:763 Långsiktig bekämpning av stickmyggor av Mikael Oscarsson KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I februari i år interpellerade jag om bekämpning av stickmyggor. I interpellationen lyfte jag upp problematiken med att sänka stödet för bekämpning av stickmyggor i nedre Dalälvsområdet med

Inlämnad: 2015-09-08 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:763 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långsiktig bekämpning av stickmyggor

Ojnareskogen och bevarandet av unika naturvärden

Interpellation 2014/15:398 av Jens Holm (V)

Interpellation 2014/15:398 Ojnareskogen och bevarandet av unika naturvärden av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden. Några av dessa har internationellt unika förekomster av olika naturtyper och arter. Det nuvarande skyddet

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:398 av Jens Holm (V) (pdf, 108 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ojnareskogen och bevarandet av unika naturvärden

Livsmedelsstrategin

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:278 Livsmedelsstrategin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet Sven-Erik Bucht har varit runt i landet och har på många möten talat om hur viktigt det är med en livsmedelsstrategi i Sverige. Jag delar statsrådets vilja att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Det är

Inlämnad: 2015-02-10 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin

Skogsnäringens konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens konkurrenskraft

Omställning av fordonsflottan

Interpellation 2014/15:158 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:158 Omställning av fordonsflottan av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett klimatpolitiskt föregångsland tack vare att vi har lyckats förena snabbt sjunkande utsläpp med en stark ekonomisk utveckling. Sedan år 1990, det vill säga basåret för Kyotoprotokollet,

Inlämnad: 2014-11-24 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:158 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omställning av fordonsflottan

Miljösatsningar på vägtrafiken

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:149 Miljösatsningar på vägtrafiken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I Sverige stod inrikes transporter för 33 procent av utsläppen av växthusgaser 2012. Växthuseffekten är ett faktum, och vi måste arbeta på flera plan för skapa ett mer hållbart samhälle. Utsläppen

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljösatsningar på vägtrafiken

EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna

Interpellation 2014/15:131 av Annie Lööf (C)

Interpellation 2014/15:131 EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna av Annie Lööf C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Klimatförändringarna är vår tids största miljöfråga. Forskningen har sedan länge visat att våra växthusgasutsläpp påverkar jordens klimat, men än så länge har världens länder

Inlämnad: 2014-11-14 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:131 av Annie Lööf (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna

Utredning om garanterad inkomst

Motion 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. MP Utredning om garanterad inkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur ett system med garanterad inkomst kan introduceras. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Den klimatsmarta Vänersjöfarten

Motion 2014/15:1659 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1659 av Stina Bergström MP Den klimatsmarta Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slussarna i Trollhättan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den nya Götaälvbron.


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1659 av Stina Bergström (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1659 av Stina Bergström (MP) (pdf, 76 kB)

Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson MP Snabbare tåg OsloKarlstadÖrebroStockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en åtgärdsvalsstudie för kollektiva persontransporter på sträckan OsloKarlstadÖrebroStockholm.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (MP) (pdf, 92 kB)