Stina Bergström (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Värmland County
Title Studievägledare/Informatör.
Born 1958

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-09-28 – 2018-09-24

 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kils kommun 07-10. 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen 07-10. Ledamot, kollektivtrafiknämnden, Karlstads kommun 98-99. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kils kommun 03-06. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 05-06 och samverkansnämnden 09-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Göteborg och Karlstad 70-80-tal. Styrelseledamot, Miljöförbundet Jordens Vänner, Karlstad och riksnivå 90-tal. Styrelseledamot, Mp Kil 00-11. Styrelseledamot, Mp Värmland 00-05, 08-11.
 • Bostadsort

  Högboda
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14- och EU-nämnden 16-.
 • Föräldrar

  Juristen Svante Bergström och läraren Margareta Bergström, f. Kähr.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Uppsala, slutår 77. Studier i filosofi och juridik, Uppsala universitet 77-79. Kulturvetarlinjen, Göteborgs universitet 79-83. Journalisthögskolan, Göteborg 86. Studier i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 01-02.
 • Anställningar

  Affärsbiträde, Studentlivs i Uppsala 77. Assistent, Uppsala universitet 79. Korrekturläsare, Göteborgs-Posten 80. Assistent, Göteborgs universitet 80. Hemsamarit, Göteborgs kommun 81. Museiamanuens, Göteborgs universitet 81-82. Assistent, ABF 83-84. Arkivarie och kopist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Bohusläningen 86. Kulturassistent, Forshaga kommun 87-92. Teaterproducent, Teaterkooperativet Draken 92-95. Teaterproducent, Studiefrämjandet 96. Frilansjournalist, Värmlands Folkblad, Kyrknytt m.fl. 86-05. Informatör och rekryterare, Karlstads universitet 96-02. Studievägledare och informatör, Karlstads universitet 02-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 14- och ledamot, SMHI:s insynsråd 15-.

Said and done

Fem förslag för mer cykling

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin båda MP Fem förslag för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att alla järnvägsföretag ska ge resenärerna möjlighet att ta


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (pdf, 85 kB)

Skärp reglerna kring mobilanvändning vid bilkörning

Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1695 av Stina Bergström MP Skärp reglerna kring mobilanvändning vid bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skärpa trafikförordningen så att användning av mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning blir förbjudet och


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP) (pdf, 79 kB)

Inlandsbanan - en del av klimatlösningen

Motion 2017/18:1676 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1676 av Stina Bergström MP Inlandsbanan en del av klimatlösningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp och öppna Inlandsbanan mellan Mora och Persberg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:1676 av Stina Bergström (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1676 av Stina Bergström (MP) (pdf, 78 kB)

Solenergi är både solel och solvärme

Motion 2017/18:1675 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1675 av Stina Bergström MP Solenergi är både solel och solvärme Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en strategi motsvarande den för solceller bör tas fram även för solfångare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1675 av Stina Bergström (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1675 av Stina Bergström (MP) (pdf, 75 kB)

Ett elsnålare Sverige

Motion 2017/18:1674 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1674 av Stina Bergström MP Ett elsnålare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över direktavskrivning för energieffektiviseringsåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:NU9 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1674 av Stina Bergström (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1674 av Stina Bergström (MP) (pdf, 76 kB)

Riksdagsledamöters utrikesresor

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström båda MP Riksdagsledamöters utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 83 kB)

Inventering av nyckelbiotoper

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:365 Inventering av nyckelbiotoper av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för vårt nationella miljökvalitetsmål Levande skogar. Målet är att skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. För

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Inventering av nyckelbiotoper

Hästnäringen och strandskyddsreglerna

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:256 Hästnäringen och strandskyddsreglerna av Lotta Finstorp M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har många hästföretag och tusentals utövare av ridsport som alla är beroende av mark. I dag arbetar exempelvis 30 000 personer heltid inom hästnäringen, och den samhällsekonomiska omsättningen

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hästnäringen och strandskyddsreglerna

SJ:s samhällsuppdrag

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. MP SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ inte ska ge någon vinstutdelning


Utskottsberedning: 2016/17:NU4 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Förbjud handel med elfenben

Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2537 av Stina Bergström MP Förbjud handel med elfenben Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör agera för ett starkare förbud mot handel med elfenben och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år skjuts runt 30 000


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP) (pdf, 69 kB)