Stina Bergström(Grn)

Stina Bergström (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Värmland County, Bench 72
Title Studievägledare/Informatör.
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864688
Email stina.bergstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 –

Said and done

Inventering av nyckelbiotoper

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:365 Inventering av nyckelbiotoper av Jens Holm (V) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för vårt nationella miljökvalitetsmål Levande skogar. Målet är att skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Inventering av nyckelbiotoper

Hästnäringen och strandskyddsreglerna

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:256 Hästnäringen och strandskyddsreglerna av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sverige har många hästföretag och tusentals utövare av ridsport som alla är beroende av mark. I dag arbetar exempelvis 30 000 personer heltid inom hästnäringen, och den samhällsekonomiska

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hästnäringen och strandskyddsreglerna

SJ:s samhällsuppdrag

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ inte ska


Utskottsberedning: 2016/17:NU4 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Förbjud handel med elfenben

Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP) Förbjud handel med elfenben Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör agera för ett starkare förbud mot handel med elfenben och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP) (pdf, 69 kB)

Inför lag mot sexistisk reklam

Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) Inför lag mot sexistisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en lag mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering När skåpbilar,


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Sänkt normalarbetstid

Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) Sänkt normalarbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Införande av friår i Sverige

Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP) Införande av friår i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa friår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friår innebär enkelt uttryckt att en person med anställning


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 64 kB)

Humanitarian Pledge

Motion 2016/17:1798 av Marco Venegas m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1798 av Marco Venegas m.fl. (MP) Humanitarian Pledge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skriva under Humanitarian Pledge om förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1798 av Marco Venegas m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1798 av Marco Venegas m.fl. (MP) (pdf, 61 kB)

Nya slussar i Trollhätte kanal

Motion 2016/17:1863 av Stina Bergström och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1863 av Stina Bergström och Janine Alm Ericson (båda MP) Nya slussar i Trollhätte kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om investeringar i nya slussar i Trollhätte kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1863 av Stina Bergström och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1863 av Stina Bergström och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 70 kB)

Inlandsbanan

Motion 2016/17:1796 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1796 av Stina Bergström (MP) Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp och öppna Inlandsbanan mellan Mora och Persberg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1796 av Stina Bergström (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:1796 av Stina Bergström (MP) (pdf, 70 kB)