Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 268
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 08-. Suppleant utbildningsutskottet 06-10, trafikutskottet 06-08, näringsutskottet 10- och miljö- och jordbruksutskottet 15- .
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Magnus Bergheden och förskolläraren Lilian Bergheden, f. Johansson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Mariestad, slutår 84. Grundutbildning lantbruk, Töreboda, slutår 86. Driftledarutbildning lantbruk, Skara, slutår 88.
 • Anställningar

  Eget lantbruk 88-. Verkstadsarbetare, Novo Clima Götene 97-02. Oppositionsråd, Mariestad 00-02. Kommunalråd, Mariestad 02-06.
 • Kommunala uppdrag

  Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ersättare/ledamot, miljönämnden 91-98. Ledamot, byggnadsnämnden 98-02. Regionfullmäktig 02-. Ersättare, regionutvecklingsnämnden 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderaterna i Mariestad. 1:e vice ordförande, länsförbundsstyrelsen, Moderaterna i Skaraborg. Ordförande, LRF Lugnåsorten 97-07. Ordförande, LRF kommungrupp Mariestad 00-02. Ersättare, kyrkofullmäktige 98-06.

Said and done

med anledning av regeringens skrivelse 2018/19:31 "Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen"

Motion 2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av regeringens skrivelse 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid införandet av järnvägens nya signalsystem ERTMS ta

2019-01-18

Motion 2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU KU TU 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:MJU4 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU4 2018/19:TU5 2018/19:TU6

Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 177 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet. För att det ska vara möjligt behöver både människor och företag ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem


Utskottsberedning: 2018/19:TU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 3 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Svensk biodling

Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby båda M Svensk biodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU13 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (pdf, 76 kB)

Beredskap och strategi för ett eventuellt svinpestutbrott i Sverige

Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2780 av Sten Bergheden M Beredskap och strategi för ett eventuellt svinpestutbrott i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med en strategi för hur vi ska agera om den afrikanska svinpesten kommer till Sverige och


Utskottsberedning: 2018/19:MJU11

Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Valkretsnamn

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. M, C Valkretsnamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över namnen på de valkretsar som efter regionaliseringsförsöksverksamheten tagits bort av byråkratiska skäl, för att kunna återgå till ursprungsnamnen,


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (pdf, 74 kB)

En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. M En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2769 av Sten Bergheden M Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över femårslicensen vid sportskytte och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innan någon blir beviljad en vapenlicens


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Förenkla för enskilda väghållare

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2771 av Sten Bergheden M Förenkla för enskilda väghållare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Travsportens framtid

Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. M Travsportens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över totalisatorskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Travsporten finns i hela vårt avlånga land med över trettio travbanor


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M) (pdf, 75 kB)