Sten Bergheden(Mod)

Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 71
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:518 av Edward Riedl (M) 19 may 2017 Dubbdäck efter den 15 april
Interpellationsdebatt 2016/17:505 av Sten Bergheden (M) 19 may 2017 Dubbdäckslagstiftningen
Interpellationsdebatt 2016/17:501 av Lars Beckman (M) 19 may 2017 Översyn av dubbdäckslagstiftningen
Debatt om förslag 2016/17:TU14 27 april 2017 Väg- och fordonsfrågor

Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1482 Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Transportstyrelsen har kommit med ett förslag om att införa två nya typer av miljözoner, miljözon klass 2 och miljözon klass 3, i tätorter. Syftet med de nya zonerna är att

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Ersättning till markägare vid bildande av naturreservat

Skriftlig fråga 2016/17:1473 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1473 Ersättning till markägare vid bildande av naturreservat av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Tvister mellan markägare och länsstyrelser när privat mark tas i anspråk för bildande av nya naturreservat är inte ovanliga. Ett färskt exempel på det är när Länsstyrelsen i Västra

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1473 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Dubbdäck efter den 15 april

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäck efter den 15 april

Kapaciteten på Västra stambanan

Interpellation 2016/17:509 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:509 Kapaciteten på Västra stambanan av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg har Sveriges

Inlämnad: 2017-05-09 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:509 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan

Skriftlig fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1368 Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg

Inlämnad: 2017-05-09 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Dubbdäckslagstiftningen

Interpellation 2016/17:505 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:505 Dubbdäckslagstiftningen av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan medföra böter om du kör med dubbdäck efter

Inlämnad: 2017-05-05 Svarsdatum: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:505 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäckslagstiftningen

Översyn av dubbdäckslagstiftningen

Interpellation 2016/17:501 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2016/17:501 Översyn av dubbdäckslagstiftningen av Lars Beckman (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sverige är ett stort avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en

Inlämnad: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:501 av Lars Beckman (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av dubbdäckslagstiftningen

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper

Skriftlig fråga 2016/17:1327 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1327 Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Nyckelbiotoper är klassificering av områden av skog med mycket höga naturvärden. Skogsstyrelsen valde den 9 mars 2017 att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Anledningen

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1327 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Regelförenklingar för företag

Skriftlig fråga 2016/17:1318 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1318 Regelförenklingar för företag av Sten Bergheden (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Enligt Tillväxtverket ökar den administrativa kostnaden för landets företag kraftigt på grund av nya eller ändrade regler. Bara under 2016 ökade kostnaderna med 3,6 miljarder kronor. Även

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1318 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Forskning om gödselkoncentrat

Skriftlig fråga 2016/17:1285 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1285 Forskning om gödselkoncentrat av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) En ny rapport från JTI visar att man kan få vissa miljövinster genom att koncentrera gödsel direkt på gården. Tekniken som krävs är i dagsläget dock för dyr för att det ska vara ekonomiskt möjligt

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1285 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)