Sten Bergheden(Mod)

Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 71
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:253 av Sten Bergheden (M) 14 february 2017 Översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
Interpellationsdebatt 2016/17:212 av Magnus Oscarsson (KD) 10 january 2017 Småskaliga vattenkraftverk
Interpellationsdebatt 2016/17:205 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 10 january 2017 Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften
Interpellationsdebatt 2016/17:172 av Sten Bergheden (M) 10 january 2017 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:396 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:391 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:391 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Situationen för småskalig vattenkraft är allvarlig. Processen för att få de tillstånd som krävs innebär stora kostnader för kraftverksägaren. Kostnader är många gånger, med hänsyn

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:391 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Hållbart antal bilar

Skriftlig fråga 2016/17:1090 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1090 Hållbart antal bilar av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgsposten den 8 mars i år fick miljöminister Karolina Skog svara på frågan om det finns plats för bilen. Hennes svar var då Definitivt, men inte alls lika många som i dag. Med anledning

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1090 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Minskning av antalet bilar

Skriftlig fråga 2016/17:1089 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1089 Minskning av antalet bilar av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgsposten den 8 mars i år fick miljöminister Karolina Skog svara på frågan om det finns plats för bilen. Hennes svar var då Definitivt, men inte alls lika många som i dag. Med anledning

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1089 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Tågbärgning

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1078 Tågbärgning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyligen spårade ett arbetsfordon på Västra stambanan ur med stora förseningar i trafiken som följd. Trots att urspårningen inte var speciellt våldsam tog det över sju timmar innan bärgningsarbetet påbörjades. Enligt uppgifter

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Säkra vägar för motorcyklar

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1054 Säkra vägar för motorcyklar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Enligt statistik från Sveriges Motorcyklister dödades 37 personer i olyckor med motorcykel förra året. De flesta svenska vägar är byggda och anpassade för personbilar. Vissa konstruktioner som är till för att

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Interpellation 2016/17:362 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:362 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas.

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:362 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

En viltvårdsmyndighet

Interpellation 2016/17:361 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:361 En viltvårdsmyndighet av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I mars 2015 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ om att en viltvårdsmyndighet skulle inrättas. Trots att det har gått snart två år sedan dess har regeringen ännu inte följt riksdagens uppmaning,

Inlämnad: 2017-03-09 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:361 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb

Skriftlig fråga 2016/17:923 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:923 Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb av Sten Bergheden (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skrev nyligen i en debattartikel att han vill att okvalificerade jobb i första hand ska gå till svenska arbetssökande,

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:923 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Bärplockning

Skriftlig fråga 2016/17:922 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:922 Bärplockning av Sten Bergheden (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skrev nyligen i en debattartikel att han vill att okvalificerade jobb i första hand ska gå till svenska arbetssökande, och han använde bärplockning som ett

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:922 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)