Sten Bergheden(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 71
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24

Said and done

Alkobommar i våra hamnar

Skriftlig fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:635 Alkobommar i våra hamnar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Alliansregeringen gjorde försök med alkobommar i hamnar. Försöken slog väl ut och utvärderingen pekade på mycket positiva effekter. Därefter har dock ingenting hänt. Det har nu gått snart fyra år, och fortfarande

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Restaureringen av Hornborgasjön

Skriftlig fråga 2017/18:563 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:563 Restaureringen av Hornborgasjön av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I december 2017 presenterades Naturvårdsverkets utredning av Hornborgasjöns restaurering. Syftet med restaureringen var att göra Hornborgasjön till en levande fågelsjö. Utredningen har därför tittat på

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:563 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Stödet till brottsoffer

Skriftlig fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:554 Stödet till brottsoffer av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt en granskning av Sveriges Radio (den 31 december 2017) får allt färre personer som anmäler brott hjälp av Brottsofferjouren. Sedan 2014 har direktförmedlingen från polisen minskat med

Inlämnad: 2018-01-03 Svarsdatum: 2018-01-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Höjning av bränsleskatter

Skriftlig fråga 2017/18:553 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:553 Höjning av bränsleskatter av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I valrörelsen 2014 sa finansminister Magdalena Andersson följande till Expressen den 17 augusti 2014: ”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten. Däremot

Inlämnad: 2018-01-03 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:553 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Utbetalningsvillkoren för tjänstepension

Skriftlig fråga 2017/18:470 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:470 Utbetalningsvillkoren för tjänstepension av Sten Bergheden (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) De allra flesta som går i pension i dag får en väsentlig andel av sin totala pensionsinkomst från tjänstepensionen. Villkoren för uttag av tjänstepension skiljer sig mellan olika avtal, likaså

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:470 av Sten Bergheden (M) (pdf, 104 kB)

Sena EU-utbetalningar till lantbrukare

Skriftlig fråga 2017/18:462 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:462 Sena EU-utbetalningar till lantbrukare av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) När man reser runt bland lantbrukare, nu senast i Skaraborg, kommer ständigt frågan om de försenade EU-utbetalningarna upp. Många har fortfarande inte fått ut sina pengar från 2015, vilket innebär

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:462 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Betalningen av trängselavgifter

Skriftlig fråga 2017/18:461 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:461 Betalningen av trängselavgifter av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I dag skickar Transportstyrelsen räkningar för trängselavgifter och broavgifter i Sverige. Beloppen kan vara mycket låga, exempelvis åtta kronor eller elva kronor. Det kan inte vara kostnadseffektivt att

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:461 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare

Skriftlig fråga 2017/18:396 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:396 Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Enligt SVT:s Rapport (den 2 december 2017) väntar tiotusentals lantbrukare på att EU-stöd från 2015 och 2016 ska betalas ut av Jordbruksverket. Summan uppgår i dagsläget till drygt

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:396 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Vargens status i art- och habitatdirektivet

Interpellation 2017/18:230 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:230 Vargens status i art- och habitatdirektivet av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) EU-parlamentet har antagit en resolution om att EU-kommissionen ska kunna ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet, som berör hotade arter. Detta innebär en modernisering och

Inlämnad: 2017-11-24 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:230 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargens status i art- och habitatdirektivet

Vargens påverkan på landsbygden

Interpellation 2017/18:207 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:207 Vargens påverkan på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Hösten 2013 beslutade riksdagen om en ny, hållbar rovdjurspolitik, som innebar att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till både gynnsam bevarandestatus och socioekonomiska aspekter. Antalet vargar

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:207 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargens påverkan på landsbygden