Sten Bergheden(Mod)

Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 71
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:396 av Sten Bergheden (M) 4 april 2017 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer
Interpellationsdebatt 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M) 4 april 2017 Viltförvaltningsdelegationerna
Interpellationsdebatt 2016/17:391 av Sten Bergheden (M) 4 april 2017 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft
Interpellationsdebatt 2016/17:387 av Christian Holm Barenfeld (M) 4 april 2017 Den småskaliga vattenkraften

Polishögskola i Skaraborg

Skriftlig fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1245 Polishögskola i Skaraborg av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Med anledning av utvecklingen i samhället har regeringen lovat att polisen ska få ökade resurser. Den har även framfört önskan om två nya polishögskolor i landet, varav en ska ligga i Malmö. Den andra ska enligt

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Kulturmiljöer på landsbygden

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1238 Kulturmiljöer på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I statsbudgeten för 2017 har regeringen avsatt 253 miljoner kronor till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet fördelar i sin tur dessa pengar till landets länsstyrelser. På landsbygden

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Regelverk för småskaliga vattenkraftverk

Skriftlig fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1225 Regelverk för småskaliga vattenkraftverk av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Under interpellationsdebatten om tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft (2016/17:387 och 391) nämnde miljöminister Karolina Skog (MP) att hennes förhoppning är att en lagrådsremiss ska

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut

Skriftlig fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1223 Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut av Sten Bergheden (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april har det framkommit uppgifter om att det finns runt 12 000 personer i Sverige som har gått under jorden eller gömmer sig

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Verkställande av avvisningsbeslut

Skriftlig fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1222 Verkställande av avvisningsbeslut av Sten Bergheden (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april har det framkommit uppgifter om att det finns runt 12 000 personer i Sverige som har gått under jorden eller gömmer sig efter avslag

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Höjning av skatten på motorcyklar

Skriftlig fråga 2016/17:1214 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1214 Höjning av skatten på motorcyklar av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen planerar att kraftigt höja skatten för motorcyklar. Förslaget innehåller bland annat en fördubbling av fordonsskatten, vilket innebär att grundavgiften för en motorcykel blir densamma

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1214 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd

Interpellation 2016/17:420 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:420 Försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vid mitt möte med Sveriges Mjölkbönder var det många lantbrukare som uttryckte kritik mot Jordbruksverkets sena utbetalningar. Många av dem har inte fått utbetalningar av EU-stödet

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:420 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Viltförvaltningsdelegationerna

Interpellation 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2016/17:399 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För att bättre kunna förvalta svenskt vilt inrättade alliansregeringen viltförvaltningsdelegationer under alla länsstyrelser. Uppdraget var att föra besluten närmare de människor som berörs av viltet.

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Viltförvaltningsdelegationerna

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:396 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:391 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:391 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Situationen för småskalig vattenkraft är allvarlig. Processen för att få de tillstånd som krävs innebär stora kostnader för kraftverksägaren. Kostnader är många gånger, med hänsyn

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:391 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft