Sten Bergheden(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 71
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:83 av Lars Beckman (M) 14 november 2017 Antalet vargar i Sverige
Interpellationsdebatt 2017/18:48 av Sten Bergheden (M) 14 november 2017 Övergivna fordon
Interpellationsdebatt 2017/18:35 av Sten Bergheden (M) 7 november 2017 Långa kötider till körprov
Interpellationsdebatt 2016/17:509 av Sten Bergheden (M) 30 may 2017 Kapaciteten på Västra stambanan

Läkemedelsgenomgångar för äldre

Skriftlig fråga 2017/18:217 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:217 Läkemedelsgenomgångar för äldre av Sten Bergheden (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Äldre människor får ofta mediciner utskrivna av flera olika läkare, vilket gör det svårt för både patienten och läkaren att överblicka vilka läkemedel patienten använder. Detta ökar risken att läkemedlen

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-15 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:217 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Antalet vargar i Sverige

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:83 Antalet vargar i Sverige av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför

Inlämnad: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet vargar i Sverige

Övergivna fordon

Interpellation 2017/18:48 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:48 Övergivna fordon av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Övergivna fordon är ett stort problem. Markägare kan tvingas ha dessa övergivna fordon stående i flera månader på sina marker utan att kunna flytta dem eller få hjälp med att flytta dem. Att ha stående bilar

Inlämnad: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:48 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Övergivna fordon

Långa kötider till körprov

Interpellation 2017/18:35 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:35 Långa kötider till körprov av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Ett körkort fyller många funktioner, inte bara rätten att köra bil. Körkortet ger både större frihet och ökad anställningsbarhet. Möjligheten att få ett jobb är betydligt större för den som har ett körkort

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:35 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långa kötider till körprov

Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: FöU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:TU1 2017/18:TU5 2017/18:TU6

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att ändra fördelningen av kontroller av kör- och vilotider


Utskottsberedning: TU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)

E20 som Sveriges första elmotorväg

Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) E20 som Sveriges första elmotorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid utbyggnaden av E20 utreda möjligheten att den blir Sveriges första elmotorväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) (pdf, 61 kB)

Upprustning av Västra stambanan

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) Upprustning av Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår och en upprustning av Västra stambanan och


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) (pdf, 67 kB)

Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad kan stärkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våra


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) (pdf, 58 kB)