Stefan Jakobsson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 345
Title Lärare
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email stefan.jakobsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2017-06-07

Said and done

med anledning av skr. 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning

Motion 2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av skr. 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolverket bör ta över Sameskolstyrelsens huvudmannaskap


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:3911

Motion till riksdagen 2017/18:3911 Motionen utgår.

2017-10-23

med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Ändring i skollagen och liknade förordningar gällande bosatta i Sverige

Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD) Ändring i skollagen och liknade förordningar gällande bosatta i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i skollagen och liknade förordningar gällande skrivelsen bosatta i Sverige och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD) (pdf, 59 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är en


Utskottsberedning: 2017/18:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Obligatorisk frånvarostatistik med gymnasiebetyget

Motion 2017/18:2434 av Stefan Jakobsson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2434 av Stefan Jakobsson (SD) Obligatorisk frånvarostatistik med gymnasiebetyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en obligatorisk frånvarostatistik som medföljer slutbetyget på gymnasiet och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2434 av Stefan Jakobsson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2434 av Stefan Jakobsson (SD) (pdf, 59 kB)

Nationella prov i alla teoretiska ämnen

Motion 2017/18:2433 av Stefan Jakobsson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2433 av Stefan Jakobsson (SD) Nationella prov i alla teoretiska ämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa digitala nationella ”light”-prov som ska utgöra ett avstämningsverktyg och bedömningsunderlag för lärarna, och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2433 av Stefan Jakobsson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2433 av Stefan Jakobsson (SD) (pdf, 58 kB)

Enskild skola ska få spara överskjutande medel

Motion 2017/18:2432 av Stefan Jakobsson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2432 av Stefan Jakobsson (SD) Enskild skola ska få spara överskjutande medel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enskild skola ska få spara överskjutande medel och tillkännager detta för regeringen. Motivering En stor


Utskottsberedning: 2017/18:KU33

Motion 2017/18:2432 av Stefan Jakobsson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2432 av Stefan Jakobsson (SD) (pdf, 56 kB)

Psykiatri

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Psykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)