Staffan Danielsson(Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 32
Title Agronom
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email staffan.danielsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-08-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2004-07-20 – 2014-09-29
  • Alternate member 2003-10-09 – 2003-11-08
  • Committee on Defence

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2003-10-14 – 2003-11-08
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2003-10-14 – 2003-11-08
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-04-12 – 2018-09-24
  • Deputy member 2007-02-28 – 2010-10-04
  • Deputy member 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2011-06-10 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-09-24 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-03
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-12
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2010-10-19
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2015-10-01 – 2018-10-31
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-10-03

Said and done

Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) Låt inte Sverige klyvas Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Bryt den sociala klyvningen Från utanförskap till arbete Fler och växande företag Inför en arbetsförmedlarpeng Tillsätt en arbetsmarknadskommission En


Utskottsberedning: CU KrU MJU NU SfU SkU SoU TU UbU 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:FiU1 2017/18:UbU1 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Utrikes- och säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndet ska prioritera stöd till svikande stater och postkonfliktstater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UU2 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) En ansvarsfull internationell agenda Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning EU-samarbetet Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden EU i olika hastigheter EU som global handelsaktör Ett


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:UU2 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) En hållbar infrastruktur för hela landet Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Ökad mobilitet med minskad klimatpåverkan Ändra beskattningsnormen för att beskatta fossilt mer än förnybart Flygskatt Obligatorisk


Utskottsberedning: CU KU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Äldrefrågor

Motion 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Äldrefrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att landets alla kommuner ska kunna garantera valfrihet inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 66 kB)

Beroendevård

Motion 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Beroendevård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret för beroendevården kan överföras till hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Motion 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Hälso- och sjukvårdsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa remisskravet på specialistutförare i öppenvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU SoU

Motion 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 71 kB)

Funktionshindersfrågor

Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) Funktionshindersfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur personer som är berättigade till mindre än 20 timmar assistans ska få rättighet att välja utförare och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Socialtjänstfrågor

Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Socialtjänstfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur socialtjänstlagen kan förtydligas för att lyfta fram kommunernas skyldighet att erbjuda stöd med inriktning mot reguljär


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Centerpartiet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 115 kB)