Staffan Danielsson(Cen)

Staffan Danielsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 32
Title Agronom
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email staffan.danielsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-08-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2004-07-20 – 2014-09-29
  • Alternate member 2003-10-09 – 2003-11-08
  • Committee on Defence

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2003-10-14 – 2003-11-08
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2003-10-14 – 2003-11-08
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-04-12 – 2018-09-24
  • Deputy member 2007-02-28 – 2010-10-04
  • Deputy member 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2011-06-10 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-09-24 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-03
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-12
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2010-10-19
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2015-10-01 – 2017-10-31
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-10-03

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 697 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 846 kB)

Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:383 Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält av Staffan Danielsson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Jag har i tiotalet år som riksdagsledamot arbetat för att de tiotusentals eller hundratusentals personer som har mindre brister i sina synfält, varav ett antal tusen anmälts

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 116 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält

Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:309 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin

Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:308 Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med förslag till mål

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin

Förbifart Söderköping

Interpellation 2016/17:176 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:176 Förbifart Söderköping av Staffan Danielsson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Någon mil söder om Norrköping passerar Europaväg 22 genom Söderköping och över Göta kanal. Vägen är starkt trafikerad. På grund av många trafikljus genom staden, och de många broöppningarna sommartid, uppstår

Inlämnad: 2016-12-01 Svarsdatum: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:176 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Söderköping

Vikten av korrekta åldersbedömningar

Interpellation 2016/17:135 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:135 Vikten av korrekta åldersbedömningar av Staffan Danielsson (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I Sverige har det tyvärr gått troll i frågan om myndigheters och domstolars ansvar för att av rättssäkerhetsskäl bedöma ålder, när den är oklar och bygger mycket på

Inlämnad: 2016-11-16 Svarsdatum: 2016-12-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:135 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 115 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vikten av korrekta åldersbedömningar

Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder

Interpellation 2016/17:99 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:99 Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder av Ola Johansson (C) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Behovet av nya bostäder är stort i hela landet, och många anger bristen på byggbar mark att planlägga som det främsta hindret mot att snabbt få ett slut på bostadskrisen. De orter som

Inlämnad: 2016-11-01 Svarsdatum: 2016-11-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:99 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder

Straff vid bevisade sexualbrott

Skriftlig fråga 2016/17:267 av Staffan Danielsson (C)

Fråga 2016/17:267 Straff vid bevisade sexualbrott av Staffan Danielsson (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) ”Allt fler kvinnor blir våldtagna utan att gärningsmännen åtalas. Isabelle, 21, blev under brutala former våldtagen på en färja till Finland. Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset

Inlämnad: 2016-10-28 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:267 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 90 kB)

Arbetsmiljö i skolan

Motion 2016/17:1934 av Staffan Danielsson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:1934 av Staffan Danielsson (C) Arbetsmiljö i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krafttag måste tas i de svenska skolorna för att säkra en god arbetsmiljö för både elever och lärare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporterna


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1934 av Staffan Danielsson (C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1934 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 59 kB)

Nato

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdraget att pröva och ompröva den militära alliansfriheten och utifrån avslutade utredningar inleda en


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 81 kB)