Sotiris Delis(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 324
Title Bankdirektör.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866036
Email sotiris.delis[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-01-29 – 2018-09-24

Said and done

Vinstförbud i vården

Interpellation 2017/18:271 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:271 Vinstförbud i vården av Lars Beckman (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Den privata barnmorskemottagningen Mama Mia är ett exempel på en omtyckt och respekterad verksamhet som många har valt att använda i Stockholm. Runt om i Sverige finns det många privata vårdcentraler

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:271 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstförbud i vården

It-säkerheten vid länsstyrelserna

Interpellation 2017/18:187 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2017/18:187 It-säkerheten vid länsstyrelserna av Sotiris Delis (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Länsstyrelserna har etablerat en gemensam it-enhet, LstIT, där Länsstyrelsen i Västra Götaland är värdmyndighet, detta efter uppdrag i regleringsbrevet 2008. I enlighet med

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:187 av Sotiris Delis (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: It-säkerheten vid länsstyrelserna

Den grekiska minoriteten i Albanien

Interpellation 2017/18:173 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2017/18:173 Den grekiska minoriteten i Albanien av Sotiris Delis (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Himara är en region i Albanien som ligger i landets södra del som huvudsakligen bebos av etniska greker som är en stor minoritet i landet. Albanska regimer och ledare har historiskt

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:173 av Sotiris Delis (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den grekiska minoriteten i Albanien

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan r Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:UU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU12 2017/18:UU13 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2 2017/18:UU21 2017/18:UU8 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 8 avslag, 34 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 271 kB)

Trähusbyggande

Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M) Trähusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att underlätta ett ökat trähusbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har gått från en situation med


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) Utökat samarbete mellan polis och militär Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till ett utökat samarbete mellan polis och militär skyndsamt bör ses över och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 70 kB)