Sotiris Delis(Mod)

Sotiris Delis (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 324
Title Bankdirektör
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866036
Email sotiris.delis[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-01-29 – 2018-09-24

Said and done

Ett särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern

Skriftlig fråga 2016/17:1065 av Sotiris Delis (M)

Fråga 2016/17:1065 Ett särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern av Sotiris Delis (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den 15 februari meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige kommer att utse ett särskilt sändebud att på heltid arbeta med konflikten mellan Israel och Palestina. Med

Inlämnad: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1065 av Sotiris Delis (M) (pdf, 67 kB)

Försämrad postutdelning i glesbygden

Interpellation 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:218 Försämrad postutdelning i glesbygden av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Företaget Postnord, som ägs gemensamt av både den svenska och den danska staten, har i dag ett så kallat samhällsuppdrag. Det betyder att företaget måste dela ut post i hela landet.  Till

Inlämnad: 2016-12-27 Svarsdatum: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försämrad postutdelning i glesbygden

Kostnadseffektiviserad asylhantering

Interpellation 2016/17:181 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2016/17:181 Kostnadseffektiviserad asylhantering av Sotiris Delis (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I många offentliga debatter och diskussioner när resultatet av satsningar uteblir förekommer ofta argumentet att felet ligger i för lite satsade resurser. Sverige är

Inlämnad: 2016-12-05 Svarsdatum: 2016-12-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:181 av Sotiris Delis (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnadseffektiviserad asylhantering

Politiken för global utveckling (PGU)

Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) Politiken för global utveckling (PGU) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samordning av politiken för global utveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:UU5

Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Sammanfattning Sveriges utrikespolitik och bistånd ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda internationell rätt och jämställdhet. Syftet är att bidra till att lösa konflikter,


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 1 Sammanfattning Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning. Vi ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda internationell rätt och jämställdhet. Sveriges


Utskottsberedning: 2016/17:UU1

Motion 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Frihet och utveckling i världen

Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) Frihet och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning – Sverige tar ansvar i en orolig värld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2016/17:UU1 2016/17:UU10 2016/17:UU13 2016/17:UU14 2016/17:UU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3,2016/17:UU3 2016/17:UU5 2016/17:UU9
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 25 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 113 kB) Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 221 kB)

EU:s roll som global aktör

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) EU:s roll som global aktör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24 2016/17:SfU15 2016/17:UU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 17 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M) Återinförande av ämbetsmannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M) (pdf, 59 kB)