Sotiris Delis(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 324
Title Bankdirektör
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866036
Email sotiris.delis[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-01-29 – 2018-09-24

Said and done

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan r Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 271 kB)

Trähusbyggande

Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M) Trähusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att underlätta ett ökat trähusbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har gått från en situation med


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) Utökat samarbete mellan polis och militär Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till ett utökat samarbete mellan polis och militär skyndsamt bör ses över och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Götalandsbanan och Europabanan

Motion 2017/18:1955 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1955 av Mats Green m.fl. (M) Götalandsbanan och Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya stambanor för höghastighetståg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Både den planerade banan mellan Stockholm,


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1955 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1955 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

En tydlig arbetslinje i anhöriginvandringen

Motion 2017/18:1707 av Sotiris Delis (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1707 av Sotiris Delis (M) En tydlig arbetslinje i anhöriginvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetslinjen ska prägla anhöriginvandringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:1707 av Sotiris Delis (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1707 av Sotiris Delis (M) (pdf, 56 kB)

Automatiskt avslag om brott begås under tiden man är asylsökande

Motion 2017/18:1537 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1537 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M) Automatiskt avslag om brott begås under tiden man är asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om automatiskt avslag om brott begås under tiden man är asylsökande, och detta tillkännager


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:1537 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1537 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M) (pdf, 63 kB)