Solveig Zander(Cen)

Solveig Zander (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 29
Title Socionom.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864531
Email solveig.zander[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Centre Party

  • Pairing organiser 2010-10-25 –
  • Pairing organiser 2006-10-08 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2012-06-14 –
  • Deputy member 2010-10-13 – 2012-06-13

Said and done

Försenad nationell cykelstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:1042 av Solveig Zander (C)

Fråga 2016/17:1042 Försenad nationell cykelstrategi av Solveig Zander (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) I december 2015 höll infrastrukturminister Anna Johansson ett startmöte för att ta fram en efterlängtad cykelstrategi. Bakgrunden till detta var den cykelutredning (SOU 2012:70) som Kent Johansson lade fram.

Inlämnad: 2017-03-10 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1042 av Solveig Zander (C) (pdf, 79 kB)

Pengar till myggbekämpning vid nedre Dalälven

Skriftlig fråga 2016/17:1014 av Solveig Zander (C)

Fråga 2016/17:1014 Pengar till myggbekämpning vid nedre Dalälven av Solveig Zander (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Stora delar av nedre Dalälvsområdet drabbas återkommande av omfattande problem med översvämningsmyggor. För att motverka myggförekomsten och möjliggöra för människor och djur att kunna bo,

Inlämnad: 2017-03-07 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1014 av Solveig Zander (C) (pdf, 86 kB)

med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullmaktsgivarens rätt att pröva giltigheten hos en


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Motion 2016/17:3582 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3582 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att Försäkringskassan


Utskottsberedning: 2016/17:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3582 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3582 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 63 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tillhandahållandet av en högkvalitativ och tillgänglig utbildning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 104 kB)

Utbildning

Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa fler vägar in till läraryrket genom möjligheten till fristående lärarutbildning, snabbare validering av kunskap och fler KPU-utbildningar


Utskottsberedning: UbU 2016/17:UbU1 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 12 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 128 kB)

Färdtjänstresor till folkhögskola

Motion 2016/17:3055 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3055 av Solveig Zander (C) Färdtjänstresor till folkhögskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kunna beviljas färdtjänst för att få rehabilitering på annan ort,


Utskottsberedning: 2016/17:TU17

Motion 2016/17:3055 av Solveig Zander (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3055 av Solveig Zander (C) (pdf, 62 kB)

En nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur

Motion 2016/17:3054 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3054 av Solveig Zander (C) En nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Sverige ta fram en nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU12

Motion 2016/17:3054 av Solveig Zander (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3054 av Solveig Zander (C) (pdf, 62 kB)

Definition av bilpool och utredning om momsskattesats

Motion 2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) Definition av bilpool och utredning om momsskattesats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tillsätta en snabbutredning för att definiera bilpool och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) (pdf, 64 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 109 kB)